Dokument & lagar (305 244 träffar)

Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage M Utöka antalet skoldagar i svensk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka antalet minst tillåtna skoldagar från dagens 178 till 183 skoldagar per läsår och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage M Lämplighetstest till lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till lämplighetstest till lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skickliga lärare


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage M Praktikbaserad lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till en lärarutbildning som bygger på tidig praktik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage M Digitala nationella prov med tidseffektiv rättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att arbeta fram digitala nationella prov med tidseffektiv rättning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Trygghet i skolan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att ansvaret för diskriminering i skolan flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen


Utskottsberedning: UbU 2019/20:JuU27

Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin båda C UF-företag och skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning i entreprenörskap ska erbjudas fler gymnasieelever än i dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1563 av Jan R Andersson M Forskningsreaktor i Oskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en forsknings- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den tidigare alliansregeringens historiska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1556 av Jan R Andersson M Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Övergång till djurfri forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson båda MP Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utföra en nationell kartläggning av studenters psykosociala hälsa och lämna förslag på åtgärder samt tillkännager


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:1503 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1503 av Lotta Olsson M Hälso- och sjukvårdsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa en basutbildning i hälsa och hälsovård för egenvård inom ramen för undervisningen på sfi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1503 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1503 av Lotta Olsson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1502 av Lotta Olsson M Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa bakgrundskontroller av de som utbildar sig för att hantera sprängämnen och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1501 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1501 av Lotta Olsson M Entreprenörskapsutbildning till alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1501 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1501 av Lotta Olsson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1500 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1500 av Lotta Olsson M God kompetens i fråga om adhd och dyslexi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god kompetens i fråga om adhd och dyslexi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1500 av Lotta Olsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1500 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1499 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1499 av Lotta Olsson M Invandrade lärare som lärarassistenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta invandrade lärare arbeta som lärarassistenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1499 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1499 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1497 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1497 av Lotta Olsson M Miljöutbildning i sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa en miljöutbildning i undervisningen på sfi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska för invandrare, SFI, är en reform


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1497 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1497 av Lotta Olsson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1447 av Pia Steensland KD Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskolor och lärare på gymnasieskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att en anställning som lärare eller forskare


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh båda S Obligatoriska hälsosamtal i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa obligatoriska hälsosamtal i grundskolan och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg båda S Imamutbildning på högskolenivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa en imamutbildning på högskolenivå och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1412 av Hillevi Larsson S Elever med behov av särskilt stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elever med behov av särskilt stöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som inte får rätt stödinsatser i skolarbetet riskerar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 73 kB)