Dokument & lagar (886 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Djurförsök i undervisningen Motionen delad mellan flera utskott Det oerhört viktigt att utbildningssystemet inte slentrianmässigt använder djurexperiment i utbildningen eller mer eller mindre uttalat kräver att eleverna ska delta i experimenten.


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub275 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub275 av Inger Davidson kd Djurförsök i utbildningssammanhang Frågan om djurförsök i utbildningssammanhang har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. Tyvärr har ingen positiv förändring skett. Redan 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken. Målet skulle nås bland


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. mp Sveriges ordförandeskap i EU, m.m. Inledning Första halvåret 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen för ett halvår. Detta innebär att Sverige får möjlighet att sätta dagordningen för vilka frågor som EU skall prioritera och därigenom


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FiU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:UFöU1 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. fp Europapolitik inför 2000-talet Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU1 1998/99:MJU7 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Åkerinäringen Den svenska åkerinäringen befinner sig i dag i en mycket prekär situation vad gäller kostnads- och konkurrensvillkor på en numera till stora delar avreglerad och fri internationell transportmarknad. Den 1 juli i år avreglerades


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T910 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T910 av Gunnel Wallin c Nollvision i trafiken Varje år dödas många människor i trafikolyckor på svenska vägar 1996 omkom 537 personer. Samhället kan aldrig acceptera att någon människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken, därför har den s k nollvisionen införts i trafiksäker- hetsarbetet.


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T909 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T909 av Gunnel Wallin c Teknikupphandling av miljöanpassade mindre bussar För närvarande pågår omfattande investeringar i syfte att anpassa den lokala och regionala kollektivtrafiken till funktionshindrade och deras behov. En av flera åtgärder är att inrätta s k servicelinjer. Det innebär


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T908 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T908 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbrons järnvägsanslutningar Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter till


Utskottsberedning: -1998/99:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T907 av Margareta Viklund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T907 av Margareta Viklund kd Tillgänglig kollektivtrafik Människor med funktionshinder har idag mycket svårt att använda kollektivtrafiken i Sverige. Orsakerna är att både fordon och terminaler är otillgängliga. Funktionshindrade kan många gånger inte heller ta del av information som


Utskottsberedning: --1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T906 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:T906 av Siw Persson fp Trygghet i taxin Den avreglerade taxibranschen gav oss billigare taxiresor. Det var bra. Men det gav oss också ett system som tycks svårkontrollerat. Svarttaxibranschen och en ny grå sektor har skapats. Uppenbarligen finns det stora brister i kontrollen av inbetalningar


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T905 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T905 av Jan Backman m Öresundsförbindelsens bilavgifter När riksdagen våren 1991 godkände det avtal som tecknats mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund, tog man också ställning till den paragraf i avtalet där det slogs fast att vägledande för vilka avgifter man


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T904 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T904 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s En reformerad taxinäring Taxinäringen avreglerades den 1 juli 1990. Syftet med avregleringen var i första hand att främja en sund konkurrens och att förbättra servicen till näringens kunder. Erfarenheterna efter åtta år av avreglerad taxiverksamhet


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T903 av Berit Adolfsson och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T903 av Berit Adolfsson och Inger René m Konkurrensvillkoren inom åkerinäringen Flera speditörer och transportköpare lägger över allt mer av sin trafik på utländska bilar. Svenska åkerier får svårare och svårare att konkurrera, både i Europa och inom Sveriges gränser. Konkurrens har många


Utskottsberedning: --1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T902 av Anna Åkerhielm (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T902 av Anna Åkerhielm m Svenska åkeriers konkurrensvillkor Situationen inom svensk åkerinäring är alarmerande. För Helsingborg kan konsekvenserna bli kännbara. Högre kostnader för att driva åkeriföretag i Sverige än i många andra länder leder till att allt fler svenska åkerier förlorar


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T901 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T901 av Bertil Persson m En bro mellan Falster och Rostock Som exportberoende land med långa avstånd till marknaderna har Sverige ett utomordentligt stort intresse av välutvecklade kommunikationer. Med tillkomsten av Öresundsbron och Stora Bält-förbindelsen förbättras kommunikationerna


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,