Dokument & lagar (528 träffar)

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. fp Europapolitik inför 2000-talet Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU1 1998/99:MJU7 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. m Sverige vidare mot IT-toppen Sammanfattning Senast år 2010 skall Sverige vara en av den globala utvecklingens främsta nationer när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Skiftet från industrisamhället till informationssamhället har


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FöU1 1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T629 av Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T629 av Bengt Silfverstrand s Båtregister och båtskatt Den 1 januari 1988 infördes ett register för fritidsbåtar. Enligt lagen skulle varje svensk båt som inte går i yrkesmässig trafik registreras om 1. båten drevs med segel eller motor och skrovet hade en största längd av minst fem meter


Utskottsberedning: --1998/99:SkU13 1998/99:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T402 av Per-Richard Molén m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T402 av Per-Richard Molén m.fl. m Åkeriföretagens villkor Den svenska åkerinäringen verkar både på en internationell och en svensk transportmarknad vilka är starkt konkurrensutsatta. De svenska företagen konkurrerar inte enbart inom den egna näringen och med andra transportmedel utan


Utskottsberedning: ----1998/99:SkU11 1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T230 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T230 av Sven Bergström m.fl. c Kommunikationer Centerpartiet presenterade en omfattande trafikpolitisk motion under våren 1998. Vi kvarstår självfallet vid de principer som där presenterades. Ett kretsloppsanpassat samhälle förutsätter ett grönare transportsystem. Idag svarar bil- och


Utskottsberedning: -------------1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. v Kommunikationer 1 Inledning Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att det finns stora samhällsekonomiska vinster av att i framtiden låta utgifterna för fysiska kommunikationer ta väsentligt mindre resurser i anspråk. Tillämpades förorenaren betalar-principen


Utskottsberedning: --------1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. kd Kommunikationer Sammanfattning Detta sekel har endast 60 veckor kvar. På dessa veckor ska många datorsy- stem anpassas för 2000-talet och inträdet i det nya millenniet kan bli smärt- samt för samhället om inte systemen håller måttet. Informationstekniken,


Utskottsberedning: ------------------------------------------------1998/99:FöU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU12 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU13 1998/99:TU4 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1998/99:UbU11 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (96 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Beroende och missbruk Inledning Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Den enskilda människans frihet har alltid sina begränsningar. Enligt en liberal syn skall inte människan kunna upphäva sin


Utskottsberedning: -----------------------1998/99:JuU1 1998/99:NU13 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU4 1998/99:SoU5 1998/99:SoU8 1999/2000:JuU17 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So381 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So381 av Sten Tolgfors m Den ideella välfärden Stärk den ideella välfärden Många av välfärdsstatens åtaganden och verksamheter har från början utvecklats och startats inom ideella organisationers nationella verksamhet och sedan övertagits av staten. Röda korset hör till de organisationer


Utskottsberedning: --1998/99:SkU10 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So312 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So312 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c Alternativmedicin Det finns ett stort intresse för alternativa behandlingsformer. Det är inte bara ett stort folkligt intresse utan även bland sjukvårdspersonal växer intresset. Det är inget ovanligt att redan sjukvårdsutbildade lägger


Utskottsberedning: ---1998/99:SkU12 1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. mp Alkoholpolitik Inledning Alkoholmissbruket är ett av vårt samhälles största problem. Missbruket leder till sociala problem både för missbrukaren och för dennes omgivning. Det orsakar dessutom mycket stora kostnader. Miljöpartiet ser kampen mot drogerna som


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:SkU11 1998/99:SkU13 1998/99:SoU6 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:KU3 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. m Alkoholpolitiken Moderata utgångspunkter Moderata samlingspartiets utgångspunkt är respekten för den enskilde individens förmåga att ta ansvar och att forma sitt eget liv. Det offentligas uppgift är att skapa förutsättningar för ett enskilt ansvarstagande,


Utskottsberedning: ---------------1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UbU11 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk903 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk903 av Rune Berglund och Berit Andnor s Översyn av folkbokföringslagen I dag är det möjligt att kringgå lagen om folkbokföring och välja folkbokföringsort. Många väljer att vara folkbokförda i en kommun med lägre skatt, trots att de bor och arbetar i en annan kommun. Detta drabbar glesbygdskommuner


Utskottsberedning: --1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk902 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk902 av Tanja Linderborg m.fl. v Folkbokföring vid gemensam vårdnad Enligt folkbokföringslagen 1991:481 skall en person folkbokföras där han eller hon är att anse som bosatt. Skattemyndigheten beslutar i folkbokföringsärende och beslutet kan överklagas till länsrätten. Föräldrar som inte


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk901 av Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk901 av Viviann Gerdin c Folkbokföringsort I dagens demokratiska samhälle saknar studerande valfriheten att välja folkbokföringsort. Nuvarande folkbokföringslag säger att den som hyr en bostad på studieorten ska även folkbokföras därOavsett vad den studerande anser och utan hänsyn till


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. kd Skatteförvaltning och uppbörd Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket. Kristdemokraterna gör bedömningen att dessa områden bör tilldelas större resurser än vad regeringen föreslår i sitt budgetförslag. Behovet av samverkan


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU1 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk817 av Torgny Danielsson och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk817 av Torgny Danielsson och Ann-Kristine Johansson s Tullföreskrifter vid aktiv förädling Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta yttre EU-gräns. Gränspendling för arbete, handel, rekreation och övriga utbyten mellan brödrafolken har alltid varit livliga. För gemene man utgör


Utskottsberedning: -1998/99:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation