Dokument & lagar (615 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

Motion 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Åkerinäringen Den svenska åkerinäringen befinner sig i dag i en mycket prekär situation vad gäller kostnads- och konkurrensvillkor på en numera till stora delar avreglerad och fri internationell transportmarknad. Den 1 juli i år avreglerades


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T910 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T910 av Gunnel Wallin c Nollvision i trafiken Varje år dödas många människor i trafikolyckor på svenska vägar 1996 omkom 537 personer. Samhället kan aldrig acceptera att någon människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken, därför har den s k nollvisionen införts i trafiksäker- hetsarbetet.


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T909 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T909 av Gunnel Wallin c Teknikupphandling av miljöanpassade mindre bussar För närvarande pågår omfattande investeringar i syfte att anpassa den lokala och regionala kollektivtrafiken till funktionshindrade och deras behov. En av flera åtgärder är att inrätta s k servicelinjer. Det innebär


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T908 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T908 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbrons järnvägsanslutningar Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter till


Utskottsberedning: -1998/99:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T907 av Margareta Viklund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T907 av Margareta Viklund kd Tillgänglig kollektivtrafik Människor med funktionshinder har idag mycket svårt att använda kollektivtrafiken i Sverige. Orsakerna är att både fordon och terminaler är otillgängliga. Funktionshindrade kan många gånger inte heller ta del av information som


Utskottsberedning: --1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T906 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:T906 av Siw Persson fp Trygghet i taxin Den avreglerade taxibranschen gav oss billigare taxiresor. Det var bra. Men det gav oss också ett system som tycks svårkontrollerat. Svarttaxibranschen och en ny grå sektor har skapats. Uppenbarligen finns det stora brister i kontrollen av inbetalningar


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T905 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T905 av Jan Backman m Öresundsförbindelsens bilavgifter När riksdagen våren 1991 godkände det avtal som tecknats mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund, tog man också ställning till den paragraf i avtalet där det slogs fast att vägledande för vilka avgifter man


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T904 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T904 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s En reformerad taxinäring Taxinäringen avreglerades den 1 juli 1990. Syftet med avregleringen var i första hand att främja en sund konkurrens och att förbättra servicen till näringens kunder. Erfarenheterna efter åtta år av avreglerad taxiverksamhet


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T903 av Berit Adolfsson och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T903 av Berit Adolfsson och Inger René m Konkurrensvillkoren inom åkerinäringen Flera speditörer och transportköpare lägger över allt mer av sin trafik på utländska bilar. Svenska åkerier får svårare och svårare att konkurrera, både i Europa och inom Sveriges gränser. Konkurrens har många


Utskottsberedning: --1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T902 av Anna Åkerhielm (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T902 av Anna Åkerhielm m Svenska åkeriers konkurrensvillkor Situationen inom svensk åkerinäring är alarmerande. För Helsingborg kan konsekvenserna bli kännbara. Högre kostnader för att driva åkeriföretag i Sverige än i många andra länder leder till att allt fler svenska åkerier förlorar


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T901 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T901 av Bertil Persson m En bro mellan Falster och Rostock Som exportberoende land med långa avstånd till marknaderna har Sverige ett utomordentligt stort intresse av välutvecklade kommunikationer. Med tillkomsten av Öresundsbron och Stora Bält-förbindelsen förbättras kommunikationerna


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. m Sverige vidare mot IT-toppen Sammanfattning Senast år 2010 skall Sverige vara en av den globala utvecklingens främsta nationer när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Skiftet från industrisamhället till informationssamhället har


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FöU1 1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T817 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T817 av Lena Ek c Postservice i hela landet På senare tid har postens verksamhet förändrats mycket. Förutom stora teknikinvesteringar verkar det mesta handla om stängda lokalkontor och indragna eller förändrade lantbrevbärarlinjer. Det är lika viktigt för människor i städer som på landsbygd


Utskottsberedning: -1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T816 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T816 av Kenth Högström s Gamla ortnamn i postadresser När Sverige för närmare trettio år sedan införde postnummersystemet var det för att rationalisera postsortering och distribution. Under årens lopp har nummerserierna förändrats och ortnamn rationaliserats bort. Det förstnämnda har


Utskottsberedning: -1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T815 av Kristina Zakrisson och Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T815 av Kristina Zakrisson och Lars U Granberg s Postnummerhanteringen Post telestyrelsen har idag en enhet i Kiruna som ansvarar för att obeställbara brev inom Sverige hanteras på rätt sätt. När enheten inrättades i Kiruna 1990 ökade brevmängden under flera år och därmed också arbetsuppgifterna.


Utskottsberedning: --1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T814 av Agneta Ringman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T814 av Agneta Ringman m.fl. s IT-infrastruktur i glesbygd Enligt telelagen garanteras alla en viss tillgång till teletjänster i hela landet. Detta gäller överföring av tal, ljud och data med relativt låg hastighet. I dag ger lagen ingen garanti för rikstäckande höghastighetsöverföring


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T813 av Lars Björkman och Ola Karlsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T813 av Lars Björkman och Ola Karlsson m Telekommunikationer i glesbygden Informationstekniken gör ständiga framsteg och behovet av tillförlitlig och snabb telekommunikation finns på alla orter i vårt land. Den tid då det var exklusivt att surfa på nätet är passerat och alltfler såväl


Utskottsberedning: --1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T812 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T812 av Inger Lundberg m.fl. s Kostnader för Internet Internet är snabbt på väg att spela en allt större roll i det svenska samhället. Ungdomar knyter kontakt med varandra på olika s k chatsidor. Skolan använder i ökad utsträckning Internet för att söka kunskap. Företag möter sina kunder


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T811 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T811 av Per-Olof Svensson m.fl. s Regionalt IT-nät till landsbygden i Gävleborg Prissättning och kapacitet för IT-kommunikation utgör stora hinder för en positiv utveckling av näringsliv och offentlig sektor på landsbygden. I Gävleborgs län vill man komma till rätta med detta genom att


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation