Dokument & lagar (37 träffar)

IT

Motion 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund kd IT Inledning När det agrara samhället i slutet av 1800-talet ersattes av det industriella innebar det en stor omställning av hela samhället, med inverkan på allt från kultur till anställningsformer. I dag, närmare 100 år senare, upplever


Utskottsberedning: ---------1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 2000/01:KU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson fp En liberal trafikpolitik Inledning Ökad konkurrens en grundbult i en liberal trafikpolitik X2000-tåg som rullar tomma. Andra tåg som stannar på stationer där det inte anges i tidtabellen. Turistanläggningar erbjuder en del av sina gäster betald


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU8 1998/99:JuU15 1998/99:NU6 1998/99:TU1 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 1 avslag, , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So244 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So244 av Ulf Kristersson m.fl. m En reformerad tandvårdsförsäkring Inledning Tandvårdsförsäkringen har under hela 90-talet varit föremål för olika utredningar som i sin tur följts av förslag och propositioner om nya regler som dock inte kunnat förverkligas i alla delar. Orsaken till


Utskottsberedning: ----------1998/99:SoU1 1999/2000:SoU1 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. c En ny politik för regioner i utveckling och tillväxt 1 Inledning 1.1 Den regionala utvecklingen Sverige har idag stora obalanser i befolkningsutvecklingen. Detta är negativt i dubbel bemärkelse. Avfolkningen förstärker glesheten samtidigt som inflyttningen


Utskottsberedning: --------------------------1998/99:AU1 1998/99:KrU1 1998/99:NU2 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SkU10 1998/99:TU1 1998/99:TU11 1998/99:TU4 1998/99:TU8 1998/99:UbU2 1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): 6 avslag, , 26 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. kd Näringsliv Inledning Ett land som vill åstadkomma ekonomisk utveckling, förstärkt välfärd och rika möjligheter till arbeten måste bedriva en näringspolitik som stimulerar enskilda initiativ och företagande. Politikens roll är i detta sammanhang att skapa


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:KU24 1998/99:LU14 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 2 avslag, , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N310 av Ola Karlsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N310 av Ola Karlsson m Konkurrenssnedvridande företagsstöd Avskaffa konkurrenssnedvridande företagsstöd Det finns en stor mängd bidrag och stödformer inom närings- och regionalpolitiken. Nästan lika många myndigheter och andra organ beslutar om dessa stöd. Det rör sig om regionalt


Utskottsberedning: -1998/99:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N300 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N300 av Eva Flyborg m.fl. fp Statliga bolag Sammanfattning Staten är en av landets största företagsägare, med 74 bolag och 183 500 anställda. Folkpartiet liberalerna förordar en omfattande utförsäljning av statliga bolag. Skälen till en privatisering är flera: Staten är sällan en särskilt


Utskottsberedning: -1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. kd Tillväxt och regional utveckling Inledning Att skapa förutsättningar för en livskraftig landsbygd med människor i alla åldrar och med arbetsmöjligheter, god service, bra miljö och rik kultur är ett centralt mål för den kristdemokratiska regionalpolitiken.


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU5 1998/99:FiU1 1998/99:KrU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU2 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SkU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 5 avslag, , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N245 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N245 av Karin Falkmer m Regionala BIC-organisationer 1984 beslutade EU-kommissionen DG XVI att satsa på ett program för regional mobilisering, stimulans och uppmuntran för utveckling av innovativa och tillväxtinriktade små och medelstora företag. Programmet benämns Business and Innovation


Utskottsberedning: -1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N238 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N238 av Lennart Daléus m.fl. c Decentraliserad näringspolitik 1 Den svenska näringslivsstrukturen Sverige är det land i världen som har flest multinationella företag i förhållande till antalet invånare. De flesta av dessa stora företag grundades i början av detta sekel. Under lång tid


Utskottsberedning: -------------------1998/99:AU7 1998/99:FiU17 1998/99:FiU20 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SfU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 1 avslag, , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N237 av Runar Patriksson och Yvonne Ångström (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N237 av Runar Patriksson och Yvonne Ångström fp Regionalpolitiken Inledning Målet för regionalpolitiken måste vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Politiska insatser kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika delar av landet. Regionalpolitiken


Utskottsberedning: --------------1998/99:AU1 1998/99:FiU25 1998/99:NU2 1998/99:NU7 1998/99:TU4 1998/99:TU5 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 5 avslag, , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N215 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N215 av Carl Bildt m.fl. m Försäljning av offentligt ägda bolag Innehåll 1 Sammanfattning Förutsättningarna för en fortsatt spridning av ägandet i offentligt kontrollerade företag är goda. Det behövs privat kapital för att stärka de statliga företagen, särskilt Telia. Med förbättrade


Utskottsberedning: --1998/99:FiU25 1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K282 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:K282 av Sten Tolgfors m IT-politiken Regeringen saknar visioner och förståelse för informationsteknikens möjligheter. Det beror förmodligen inte bara på att många statsråd verkar sakna eget intresse för IT-frågorna, utan också på att informationstekniken är en del av och en kraft i ett


Utskottsberedning: -------1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:KU23 1998/99:NU6 1998/99:TU4 1998/99:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K231 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K231 av Helena Bargholtz m.fl. fp Informationsteknologin Informationsteknologin och demokratin Internet har fått snabbare genomslag än någon annan teknologi. På fem år har Internetanvändandet i Sverige ökat från nästan noll till att idag cirka 37 procent av befolkningen, äldre än 12


Utskottsberedning: ------------------1998/99:JuU26 1998/99:KrU3 1998/99:KU15 1998/99:KU22 1998/99:KU23 1998/99:LU10 1998/99:NU6 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UU2 1999/2000:KU2 2000/01:KU3
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 1 avslag, , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju910 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju910 av Alf Svensson m.fl. kd Rättsväsendet 1 Inledning 1.1 En effektiv kriminalpolitik En fungerande rättsstat är oumbärlig för ett gott samhälle. I ett gott samhälle överförs de demokratiska värdena och värderingarna från generation till generation. Utan dessa kommer relationerna


Utskottsberedning: ----------------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU12 1998/99:JuU15 1998/99:JuU21 1998/99:JuU26 1998/99:JuU9 1999/2000:JuU23
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 1 avslag, , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju411 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju411 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Nämndemännen Nämndemännen har en stor betydelse för vårt rättsväsende. De är en garanti för att domstolens avgörande ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i vårt samhälle. De är allmänhetens representanter och bör också vara representerade


Utskottsberedning: -1998/99:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju410 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju410 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Ersättning till nämndemän Att vara nämndeman är ett viktigt förtroendeuppdrag som man nomineras till av sitt politiska parti. Det betraktas som ett mycket hedervärt uppdrag. Det är också ett krävande och ibland psykiskt påfrestande uppdrag.


Utskottsberedning: -1998/99:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju407 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju407 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd Nämndemän Att vara nämndeman Ett väsentligt inslag i domstolarnas verksamhet utgör nämndemännen. Att som förtroendevald få uppdraget att vara nämndeman innebär att inför domstol avlägga domareden med uppdrag att i svensk domstol vara samhällets företrädare.


Utskottsberedning: --1998/99:JuU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation

Paginering