Dokument & lagar (307 träffar)

Motion 1998/99:Ub481 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, v, mp, kd, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub481 av Elver Jonsson m.fl. fp, m, v, kd, c, mp Statens stöd till teologiska högskolor Under det senaste året har i motioner och interpellationer påtalats situationen för de frikyrkliga teologiska högskolorna. Anledningen har varit den ekonomiska orättvisa som råder mellan etablerade


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub479 av Eva Flyborg m.fl. (fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub479 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd Filmprogrammet vid Högskolan för fotografi och film Inledning Göteborgs universitet har sedan 1997 gjort en strategisk satsning på en 3-årig filmutbildning vid Högskolan för fotografi och film. På kort tid har skolan kunnat bygga upp en väsentlig


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub473 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub473 av Birgitta Carlsson m.fl. c, m, kd Högskolan i Skövde Bakgrund Högskolan i Skövde är ett profilerat akademiskt lärosäte med en verksamhetsinriktning som i hög grad är anpassad till ett antal viktiga professioner, med en kärnkompetens huvudsakligen inom några områden inom teknik-


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub468 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, m, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub468 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd, m, fp Örebro missionsskola Örebro Missionsskola är en av de tre fria teologiska högskolorna som 1993 beviljades examensrätt för 80 poäng. Samtidigt ingicks ett avtal om statsbidrag med 50 helårsprestationer som tak. Sedan många


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. m, kd, fp Uppsala som kunskapscentrum Svearikets gamla huvudstad, Uppsala, är sedan århundraden kunskapens huvudstad i Sverige. Uppsala universitet, som grundades redan 1477, har av hävd betraktats som riksuniversitetet. I och med att Statens lantbruksuniversitet


Utskottsberedning: --1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd och Barbro Westerholm m, fp Utbildningsplatser för lärare En förändrad syn på skola och lärande påverkar även lärarutbildningen. En lärarutbildning för framtidens skola måste organiseras i nya former, med större öppenhet för förändring och samarbete med


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub412 av Yvonne Ångström (fp) och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub412 av Yvonne Ångström och Åke Sandström fp, c Kostnader för decentraliserad högre utbildning Ett viktigt inslag i universitetsutbildningen är de högre utbildningar som decentraliseras från universitetsorterna. Den decentraliserade utbildningen har ökat i omfattning fr o m höstterminen


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Självmord bland barn och unga Självmorden bland 13-17 åringar ökar. Barnombudsmannen presenterade i år ny självmordsstatistik i boken Upp till 18BO har jämfört åren 1993 och 1996 och inkluderat fall som rubriceras som oklart uppsåt. I denna


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub264 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, m, mp, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub264 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, v, kd, c, fp, mp Barnomsorg för barn till arbetslösa Många kommuner drar in barnomsorgen till de arbetslösa, helt eller delvis, direkt eller efter några månader. Det innebär stora förändringar i barnens vardag och gör det svårare för föräldrarna


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub263 av Sofia Jonsson (c) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub263 av Sofia Jonsson och Johan Pehrson c, fp Specialskolor I Funkisutredningens betänkande, som för närvarande är under beredning, föreslår kommittén flera förändringar vad gäller specialskolorna. De statliga resurserna bör, enligt utredningen, användas för att stödja kommunernas arbete


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub256 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub256 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, v, kd, c, fp, mp Romska barn och skolförberedelse I Sverige bor i dag omkring 20 000 romer. De har högre barnadödlighet än många andra minoritets- och invandrargrupper. De har kortare livslängd, högre siffror i olycksstatistiken, lägre levnadsstandard


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub245 av Matz Hammarström m.fl. (mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub245 av Matz Hammarström m.fl. mp, fp Förskoleverksamhet Rädda Barnen lyfter i sitt valmanifest från september 1998 fram frågan om alla barns lika rätt till dagisplats. Det är mycket viktigt att detta ses just som en rättighet för barnet och inte för föräldern. I det perspektivet framstår


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub234 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub234 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Ett heltäckande lärlingssystem Begreppet lärlingsutbildning används idag snart sagt på alla typer av utbildningar som har någon företagsanknytning. Systemet har härigenom urholkats och blivit underordnat skolan och dess regelverk. Det lärlingssystem


Utskottsberedning: -1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub232 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, v, kd, s, mp, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub232 av Elver Jonsson m.fl. fp, s, m, v, kd, c, mp ANT-undervisningen Bättre utbildning i alkohol-narkotika- och tobakskunskap ANT för lärare, socialarbetare, m.fl. yrkesutbildningar I CAN:s rapport 51 redovisas gymnasieelevernas dryckesvanor och erfarenheter av alkoholproblem samt


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U630 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U630 av Marianne Andersson m.fl. c, kd, fp, mp Kambodja Det finns anledning att känna oro inför utvecklingen i Kambodja. Militarismen och våldsmentaliteten visar inga tecken att avta, tvärtom. Sedan juli 1997, då CPP-ledaren, andre premiärministern Hun Sen avsatte sin rival förste premiärministern


Utskottsberedning: ---------1998/99:UU2 1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U624 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, c, fp, mp, kd, m, s)

Motion till riksdagen 1998/99:U624 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, fp, c, kd, mp Colombia Inledning I den svenska riksdagen har under senare år en flerpartimotion lagts med förslag om vad Sverige för egen del och inom ramen för internationella insatser kan göra för att underlätta fredsförhandlingar


Utskottsberedning: -----1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U623 av Murad Artin m.fl. (v, c, m, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U623 av Murad Artin m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Mänskliga rättigheter i Turkiet Den bristande respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet har behandlats i riksdagen under en lång följd av år. I internationella fora som Europarådet, OSSE, FN och EU uppmärksammas mänskliga rättigheterssituationen


Utskottsberedning: --------1998/99:UU2 1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U618 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp, c, v, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U618 av Marianne Samuelsson m.fl. mp, v, c, fp Östtimor Bakgrund Indonesien, vars ekonomi växer lavinartat men dessvärre på de fattigas och naturens bekostnad, är en militärdiktatur som i huvudsak styrs av familjen Suharto. Indonesien är världens fjärde folkrikaste nation med nästan


Utskottsberedning: -------1998/99:UU13 1998/99:UU2 1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U613 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, fp, c, s, mp, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:U613 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl v, m, s, kd, c, fp, mp Iran Iran dubbelvälde, splittring och fortsatt förtryck För ett år sedan skrev vi följande i en gemensam motion om situationen om Iran: Brotten mot mänskliga rättigheter i Iran har sedan islamiska republiken bildades


Utskottsberedning: ------1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U612 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, fp, mp, kd, c)

Motion till riksdagen 1998/99:U612 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v, kd, c, fp, mp Mänskliga rättigheter Om mänskliga rättigheter Den 10 december 1998 är det 50 år sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs. Detta jubileum har uppmärksammats över hela världen. Sedan FN:s generalförsamling


Utskottsberedning: ------------1998/99:UU13 1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation