Dokument & lagar (6 315 träffar)

Motion 1998/99:Ub442 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub442 av Ewa Larsson m.fl. mp Kvinnor som bryter gamla mönster Kvinnor bryter gamla mönster Det är kvinnorna som bryter gamla mönster. Det är kvinnorna som startar små företag, går ihop i nätverk. Det är kvinnor som står för den regionala tillväxten. Utan kvinnan stannar bygden Kvinnlig


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub441 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub441 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. fp Utländsk kompetens I Sverige finns idag många människor som genomgått utbildningar och erhållit god yrkespraktik i länder utanför Sverige. Att dessa människors kunskaper inte kan tillvaratas på bästa sätt är ett oerhört resursslöseri. I en värld


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub440 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub440 av Yvonne Andersson kd Vuxenlärarutbildning Regeringen tar i stadsbudgeten under utbildningsområde 16 upp problemet kring lärarutbildningen. Det nyligen uppkomna problemet är just att gymnasielärare har börjat undervisa på vuxenutbildning med särskild koppling till kunskapslyftet.


Utskottsberedning: --1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub439 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub439 av Marianne Carlström m.fl. s Konsumentekonomi Sverige har en kärv ekonomi och är dessutom medlemsstat i EU. Detta gör att en aktiv konsumentpolitik blir av extra stort värde. Inom EU finns skillnader i synen på livsmedel, tillsatsämnen, varudeklarationer, jämförpriser m.m. Marknaden


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub438 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub438 av Ewa Larsson mp Enskilda utbildningsinstitutioners antagningssystem Bilden av invandrare i medierna har påtagligt förändrats inom en 25-årsperiod, från att ha beskrivits utifrån solidaritet som ledstjärna till att i dag beskrivas som hotfulla eller tycka synd omfrån kollektivism


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. m, kd, fp Uppsala som kunskapscentrum Svearikets gamla huvudstad, Uppsala, är sedan århundraden kunskapens huvudstad i Sverige. Uppsala universitet, som grundades redan 1477, har av hävd betraktats som riksuniversitetet. I och med att Statens lantbruksuniversitet


Utskottsberedning: --1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub436 av Laila Bjurling (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub436 av Laila Bjurling s Dyslexi i lärarutbildningen Ett stort problem för samhället i dag är att en stor del av våra ungdomar lämnar grundskolan utan fullgoda kunskaper i läsning och skrivning. Alla dessa ungdomar har inte dyslexi, men att det är många, vet vi i dag. Det finns ca 500


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub435 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub435 av Carina Ohlsson och Monica Green s Kvinnor och män i ingenjörsutbildningar Välutbildade personer inom teknik och naturvetenskap är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och landets ekonomiska utveckling. Näringslivet kan inom vissa områden inte rekrytera tillräckligt


Utskottsberedning: -1998/99:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub434 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub434 av Hans Stenberg m.fl. s Forskning vid Mitthögskolan Mitthögskolans konstruktion som nätverkshögskola med likvärdiga noder representerar en ny organisatorisk idé inom det svenska högskolesystemet. Den skapar förutsättningar för att utveckla akademisk utbildning och forskning av


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub433 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub433 av Susanne Eberstein m.fl. s Civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan Det ständigt ökande behovet av civilingenjörer till Norrland aktualiserar återigen frågan om examensrätt för civilingenjörsutbildning vid Mitthögskolan. Södra och mellersta Norrlands industrier skapar det största


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub432 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub432 av Kerstin Kristiansson m.fl. s Arbetsterapeututbildning Kraven på förvärvad kunskap och färdighet ställs högt när det gäller arbetsterapeututbildningen och andra vårdutbildningar, bl.a. för att trygga patientsäkerheten. Utbildningarna leder fram till nationellt och internationellt


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub431 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub431 av Kenneth Johansson c Högre utbildning i glesbygd Distansutbildning Högskole- och universitetsorterna har en stark dragningskraft på människor och företagare. Den utflyttning som skogs- och glesbygdskommunerna nu erfar kommer att fortsätta och accelerera i det kunskapssamhälle


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub430 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub430 av Sofia Jonsson c Högskolan i Örebro 1 januari 1999 kommer Högskolan i Örebro att uppnå universitetsstatus. Det är ett välkommet erkännande av det målmedvetna arbete som bedrivits vid högskolan och av Centerpartiet. Erkännandet innebär också att arbetet med att vidareutveckla


Utskottsberedning: --1998/99:UbU1 1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub429 av Anders Berglöv m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub429 av Anders Berglöv m.fl. s Mälardalens högskola Mälardalens universitet Regeringen har under sommaren förtydligat sin uppfattning om vad ett universitet är, vilka kriterier som skall gälla för att få bli ett sådant och inte minst vilka förmåner och garantier som kan förknippas med


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub428 av Marie Granlund och Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub428 av Marie Granlund och Leif Jakobsson s Utländska akademiker Andelen utrikes födda personer med lång eftergymnasial utbildning har ökat på senare år, vilket främst beror på att bland de utomeuropeiska flyktingar som kommit till Sverige under 1980-1990-talen har funnits en betydande


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub427 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub427 av Annika Nilsson och Kent Härstedt s Social snedrekrytering till den högre utbildningen Frågan om var framtidens arbeten finns har många ställt sig, svaret på frågan är dock något svårare. Även om vi inte vet hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut vet vi att det kommer att


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub426 av Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub426 av Lennart Kollmats fp Handikapputbildning i Halmstad Det miljörelaterade handikappbegreppet Det handikappbegrepp som används i Sverige ansluter sig till WHO:s definition och till FN:s standardregler. Ett funktionshinder kan enligt definitionen uppstå som en följd av en skada


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub425 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub425 av Johan Pehrson fp Flexiblare kursutbud i den högre utbildningen Högskolor och universitet har omfattats av stora förändringar de senaste åren. Det har oftast inneburit förbättringar, men ibland har det blivit sämre. Detta gäller möjligheten att läsa på halvfart, som vid en översiktlig


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. m Kvalitet i högre utbildning och forskning Sammanfattning 2 Dagens utbildningspolitiska klimat 2 Kunskapsmiljöns strategiska betydelse 2 Centralisering och kunskapsförakt 4 Internationalisering och globalisering 5 Prioritera utbildningens kvalitet 6


Utskottsberedning: -----------1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub423 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub423 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt m Forskningsanslaget till Linköpings universitet Linköpings universitet har etablerat sig som ett av landets ledande. Utvecklingskraften är stark och universitetet rikt på nydanande idéer, i synnerhet inom området tvärvetenskaplig forskning. Under


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation