Dokument & lagar (301 träffar)

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. fp Kvinnopolitiken Sammanfattning En handlingsplan för hur hälso- och sjukvården för kvinnor och män skall utformas så att vården i ordets rätta bemärkelse skall bli jämställd Ett särskilt program behövs för kvinnliga alkoholister Höjt straffminimum för


Utskottsberedning: ---------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU21 1998/99:JuU22 1998/99:JuU27 1998/99:LU18 1998/99:SfU5 1998/99:SoU10 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UU3 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU3 1999/2000:JuU7 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Inledning I dag föder kvinnor i Sverige färre barn än någonsin tidigare. Flera undersökningar visar också att barnfamiljerna tillhört de stora förlorarna när välfärden drabbats av nedskärningar och åtstramning. Särskilt svår är situationen


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU18 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin c En god hälsa för alla Det är angeläget att satsa ännu mera krafter på att förebygga ohälsa för att på längre sikt klara de ekonomiska åtagandena för sjukvården. Skillnaderna i hälsoläget hos olika människor har ökat. Miljö och hälsa bör alltid


Utskottsberedning: ----1998/99:LU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So321 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So321 av Ingrid Burman m.fl. v Kvinnors hälsa Inledning Orsaken till mäns flintskallighet är att de använder insidan av skallen, menade Aristoteles. Med det fick han även någonting sagt om kvinnors intelligens. Forskningen har visat att Aristoteles hade fel. Håravfall och flintskallighet


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU8 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So308 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So308 av Thomas Julin m.fl. mp Förbättrat omhändertagande av barn och ungdom Inledning Att omhänderta någons barn är ett av de största ingrepp man kan göra mot en familj. Hos många barn, föräldrar och andra anhöriga skapar det sår och ärr som aldrig försvinner. Vi måste därför ha ett


Utskottsberedning: ---------------1998/99:LU18 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So256 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So256 av Barbro Westerholm fp Ägg- och spermadonation Barn har på många håll i världen betraktats som en förutsättning för en fullvärdig livsgemenskap mellan man och kvinna. Samtidigt har kvinnor som fött barn utom äktenskapet fördömts, i Sverige så sent som på 1960-talet. Synen på barnafödande


Utskottsberedning: --1998/99:LU13 1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk302 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk302 av Bo Lundgren m.fl. m Skattepolitiken Motionen hänvisad till finansutskottet Sveriges största utmaning är i dag den öppna internationella konkurrensen. Människor, företag, varor och kapital kan röra sig fritt över gränserna. En förutsättning för att vårt land skall kunna ta till


Utskottsberedning: -------1998/99:FiU1 1998/99:LU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. kd Näringsliv Inledning Ett land som vill åstadkomma ekonomisk utveckling, förstärkt välfärd och rika möjligheter till arbeten måste bedriva en näringspolitik som stimulerar enskilda initiativ och företagande. Politikens roll är i detta sammanhang att skapa


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:KU24 1998/99:LU14 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 2 avslag, , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N277 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N277 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringsliv 1 Sammanfattning I motionen betonas vikten av en stabil ekonomi och att det inte finns några enkla recept för jobbskapande. Ingen sektor av samhället får uteslutas i arbetet för fler jobb. Kvinnorna är idag få i företagandet och invandrarna får


Utskottsberedning: ----------------1998/99:LU10 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik för sysselsättning och välstånd 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av energipolitiken så att denna bidrar till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Staten skall inte detaljplanera och detaljreglera energisystemets


Utskottsberedning: -----------------------------------1998/99:BoU6 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:NU3 1998/99:NU8 1998/99:SkU13 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. c Miljöpolitik för hållbar utveckling och nya möjligheter 1 Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet slutas. Konsumtion som skadar


Utskottsberedning: ---------------------------1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:LU14 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:NU1 1998/99:NU13 1998/99:NU8 1998/99:SkU10 1998/99:TU7 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ508 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ508 av Dan Ericsson m.fl. kd Genteknik Inledning Det är få områden som är inne i en så intensiv utveckling som gentekniken. Här finns en oerhörd dynamik och potential att påverka människors liv och öden i framtiden. Samtidigt är det en fråga som i mycket ringa utsträckning debatteras


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU14 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L908 av Lena Sandlin och Carin Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L908 av Lena Sandlin och Carin Lundberg s Franchising Svensk ekonomi och arbetsmarknad har under de senaste åren genomgått avsevärda förändringar. Företagen och deras anställda verkar i en alltmer internationell miljö. Den fria rörligheten för kapital, personer, tjänster och varor påverkar


Utskottsberedning: -1998/99:LU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L907 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:L907 av Stig Rindborg m.fl. m Fastighetsmäklarlagen Bakgrund Genom beslut den 3 mars 1996 tog lagutskottet initiativ till en utvärdering av 1995 års fastighetsmäklarlag 1995:400som då hade varit i kraft i fem månader. Arbetet bedrevs i en arbetsgrupp som slutligen redovisade sitt uppdrag


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L906 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L906 av Catherine Persson s Köpekontrakt Vem äger vad Ja, det är en fråga som ibland synnerligen aktualiseras, t ex vid ett sambo- förhållandes upphörande. Lagen om sambors gemensamma hem innehåller huvudsakligen bestäm- melser om upplösning av det gemensamma hemmet när ett samboförhållande


Utskottsberedning: -1998/99:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L905 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L905 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich s S.k. näringsförbud I Sverige finns det idag inga krav på förkunskaper om branschvana och inte heller krav på kunskaper om lagar och regler om bokföring, bokslut arbetsgivaravgifter m.m. Många som bestämmer sig för att starta eget företag har


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L904 av Lars-Erik Lövdén och Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:L904 av Lars-Erik Lövdén och Marie Granlund s Franchising Företagsformen franchising diskuteras därför livligt i dag. Det är ingen tillfällighet. Allt fler verksamheter framför allt inom tjänstesektorn franchiserasdvs. utarrenderas till enskilda personer som vanligtvis driver ett filialföretag


Utskottsberedning: -1998/99:LU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L903 av Barbro Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:L903 av Barbro Johansson mp Marknadsföring av reklam till företag Små företag luras till dyr reklam Oseriösa företag i reklambranschen går i fax eller brev ut till företrädesvis mindre företag och erbjuder reklamplats i en katalog av något slag. Ofta namnges katalogerna i termer, som


Utskottsberedning: -1998/99:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation