Dokument & lagar (439 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCA

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 NU Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik,

1999-09-17

Motion 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. v MAI-avtalet Inledning Dagens värld präglas av skriande fattigdom jämsides med lyx och överflöd. Världen står inför stora miljöproblem, bristande demokrati, förakt för mänskliga rättigheter, ojämlikhet mellan kvinnor och män och utsugning av fattiga. De 254


Utskottsberedning: -------1998/99:NU13 1998/99:UU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U207 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U207 av Peter Eriksson m.fl. mp MAI- avtalet MAI MAI Multilateral Agreement on Investment har kallats den globala ekonomins grundlag. Arbetet med avtalet syftade redan från början till bindande regler för globala investeringar. Tanken har varit att skydda investeringar och särskilt


Utskottsberedning: --1998/99:NU13

Motion 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. m Sverige vidare mot IT-toppen Sammanfattning Senast år 2010 skall Sverige vara en av den globala utvecklingens främsta nationer när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Skiftet från industrisamhället till informationssamhället har


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FöU1 1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

IT

Motion 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund kd IT Inledning När det agrara samhället i slutet av 1800-talet ersattes av det industriella innebar det en stor omställning av hela samhället, med inverkan på allt från kultur till anställningsformer. I dag, närmare 100 år senare, upplever


Utskottsberedning: ---------1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 2000/01:KU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T231 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T231 av Berit Andnor m.fl. s Infrastruktur och kommunikationer i skogslänen En viktig hörnpelare för det svenska samhället är att grundläggande service i form av vägar, järnvägar, flyg, post och telekommunikationer skall tillkomma alla delar av landet på likvärdiga villkor. Det är viktigt


Utskottsberedning: -------------1998/99:NU11 1998/99:TU1 1998/99:TU11 1998/99:TU4 1998/99:TU5 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. kd Kommunikationer Sammanfattning Detta sekel har endast 60 veckor kvar. På dessa veckor ska många datorsy- stem anpassas för 2000-talet och inträdet i det nya millenniet kan bli smärt- samt för samhället om inte systemen håller måttet. Informationstekniken,


Utskottsberedning: ------------------------------------------------1998/99:FöU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU12 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU13 1998/99:TU4 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1998/99:UbU11 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (96 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:T222 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson fp En liberal trafikpolitik Inledning Ökad konkurrens en grundbult i en liberal trafikpolitik X2000-tåg som rullar tomma. Andra tåg som stannar på stationer där det inte anges i tidtabellen. Turistanläggningar erbjuder en del av sina gäster betald


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU8 1998/99:JuU15 1998/99:NU6 1998/99:TU1 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 1 avslag, , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T213 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T213 av Per Westerberg m Sysselsättning och tillväxt i Sörmland Sörmland är det län som haft den sämsta sysselsättningsutvecklingen i Sverige sedan 1970 trots en geografisk belägenhet mellan ett antal starka tillväxtcentra såsom Storstockholm, Uppsala och Norrköping-Linköping. Länet har


Utskottsberedning: -----1998/99:NU7 1998/99:TU5 1998/99:UbU5 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Beroende och missbruk Inledning Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Den enskilda människans frihet har alltid sina begränsningar. Enligt en liberal syn skall inte människan kunna upphäva sin


Utskottsberedning: -----------------------1998/99:JuU1 1998/99:NU13 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU4 1998/99:SoU5 1998/99:SoU8 1999/2000:JuU17 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk707 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk707 av Dan Ericsson kd Energihushållningsåtgärder och fastighetsskatten Vid fastighetstaxering är det idag så att värdet på en fastighet höjs om man vidtagit energibesparande åtgärder. På detta sätt får den fastighetsägare som arbetar utifrån samhällets allmänna strävan att spara energi


Utskottsberedning: --1998/99:NU3 1998/99:SkU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. m Företagandet och jobben 1 Sammanfattning 2 2 En värld av nya möjligheter 2 3 Gårdagens politik möter morgondagens samhälle 3 3.1 Bristande tillväxt 3 3.2 Sämre konkurrenskraft och näringslivsklimat 5 3.3 Människor och företag flyttar 7 3.4 För få företag


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU17 1998/99:KU24 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf634 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf634 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal integrationspolitik Inledning Sverige har under de senaste decennierna förändrats enormt, från att ha uppfattats som en till stora delar homogen nation till ett land med många nationaliteter, språk, religioner och sedvänjor. Bortåt var femte


Utskottsberedning: ---------------1998/99:AU1 1998/99:AU2 1998/99:AU4 1998/99:BoU3 1998/99:NU6 1998/99:SfU2 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:SfU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf608 av Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf608 av Lennart Daléus m.fl. c Integrationspolitik mångfald och lika möjligheter Inledning och sammanfattning Sverige har under kort tid förvandlats från ett relativt homogent land, till ett land med mångfald av olika kulturer, religioner och etnicitet. Det mångkulturella samhället


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:BoU3 1998/99:JuU26 1998/99:NU6 1998/99:SfU2 1998/99:SfU3 1998/99:SoU7 1998/99:TU9 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:SfU10
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. fp Storstockholm Inledning Sveriges huvudstad kallas ofta för Nordens Venedig. Nära på var tionde svensk bor i Stockholms stad och var femte svensk bor i dess storstadsregion. Här möts människor med olika bakgrunder och olika kulturer. Bakom stadens


Utskottsberedning: ---------1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:NU7 1998/99:TU5 1998/99:UbU11 1998/99:UbU4 1999/2000:KU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. c En ny politik för regioner i utveckling och tillväxt 1 Inledning 1.1 Den regionala utvecklingen Sverige har idag stora obalanser i befolkningsutvecklingen. Detta är negativt i dubbel bemärkelse. Avfolkningen förstärker glesheten samtidigt som inflyttningen


Utskottsberedning: --------------------------1998/99:AU1 1998/99:KrU1 1998/99:NU2 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:SkU10 1998/99:TU1 1998/99:TU11 1998/99:TU4 1998/99:TU8 1998/99:UbU2 1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): 6 avslag, , 26 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N336 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N336 av Gudrun Schyman m.fl. v Sysselsättningspolitikens inriktning och AP-fonderna 1 En vänsterpolitik för sysselsättning och uthållig tillväxt 1.1 Inledning Fler arbetstillfällen är svaret på dagens och morgondagens problem det må handla om allt från behovet av att stärka statsfinanserna,


Utskottsberedning: -----1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU21 1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N335 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N335 av Gudrun Schyman m.fl. v Regionalpolitiken 1 InnehållSammanfattning Vänsterpartiet menar att en kraftsamling måste till för att bryta utvecklingen mot ökade regionala klyftor. En framgångsrik regionalpolitik bygger på en helhetssyn, utgår från regionens egna förutsättningar och


Utskottsberedning: -----------------1998/99:AU1 1998/99:KU26 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:TU4 1998/99:TU8 1998/99:UbU5 1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N334 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N334 av Matz Hammarström m.fl. mp Näringspolitik Inledning Miljöpartiet de gröna vill skapa förutsättningar för ett näringsliv som kännetecknas av miljömedvetenhet, mångfald, dynamik, kreativitet och delaktighet. Vårt mål är att via goda regelverk och goda ekonomiska styrmedel underlätta


Utskottsberedning: ----------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:NU6 1998/99:SkU10
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation