Dokument & lagar (349 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

Motion 1998/99:U903 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U903 av Eva Flyborg fp Havsrättskonventionen I samband med sitt godkännande av FN:s havsrättskonvention beslutade riksdagen om vissa ändringar i svensk lag utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU17Bl.a. försvagades stödet för ingripanden till skydd för havs- miljön. Mest uppmärksammat


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U902 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U902 av Holger Gustafsson kd Djurskyddsorganisationernas internationella verksamhet Djurskyddsfrågorna har blivit allt mer internationaliserade. I många fall krävs engagemang i internationella fora för att man ska kunna åstadkomma förbättringar inom landet. Ett ökat internationellt engagemang


Utskottsberedning: --1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U901 av Sten Andersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U901 av Sten Andersson m Köpenhamns kolkraftverk Regeringen bör snarast uppta förhandlingar med Danmarks regering och begära att danska kol- och oljekraftverk, främst de belägna i Köpenhamnsområdet, bör stängas. De nämnda kraftverkens utsläpp orsakar skador på människor och miljö, i Skåne


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. s Ett Barentsinstitut Barentsregionen omfattar Nordkalotten och nordvästra Ryssland och är Europas nordligaste region. Regionen har 4,6 miljoner invånare, varav 1 miljon i de nordiska länderna och drygt en miljon i storstaden Murmansk på Kolahalvön. Regionen,


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. s Samarbete med Central- och Östeuropa inom jämställdhetsområdet Det svenska utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa skall leda till att genomföra handlingsplanen från FN:s kvinnnokonferens i Peking som innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter


Utskottsberedning: -1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. s Östersjöregionen Östersjöregionen är den region som nu och för lång tid har den globalt sett snabbaste tillväxten i världen. Den ekonomiska aktiviteten, mätt i godsmängder i Östersjöregionen ökar i volym med 15-18 årligen medan värdeökningen årligen sägs


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. m Integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa, d.v.s.


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. v Det arktiska samarbetet Med de arktiska staterna avses de stater som har någon del av sitt territorium ovanför polcirkeln. I det arktiska rådssamarbetet deltar de fem nordiska länderna, Ryssland, USA och Kanada. Grönland räknas givetvis till det danska territoriet.


Utskottsberedning: ----1998/99:UU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U804 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U804 av Roy Hansson m Informationsteknikens infrastruktur i Östersjöområdet Informationstekniken är den sektor som har den snabbaste utvecklingen i världen. IT-sektorn erbjuder allmänhet och företagandet nya möjligheter att dra fördel av en mer och närmare sammanbunden marknad. Regeringen


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser m Miljöproblemen Miljöfrågor berör alla människor, allt från de små nära problemen till de stora globala. Alltför ofta anser jag att man tappar helheten och gräver för djupt i de små lokala frågorna. Inte för att det kan vara viktiga och ibland mycket engagerande


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U802 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U802 av Sten Tolgfors m Östersjöpolitiken Perspektiv Historiens ljus är ibland obarmhärtigt. För den som intresserar sig för den svenska politikens utveckling är den debatt som pågick om våra grannländer kring Östersjön för bara 8-9 år sedan svårbegriplig. Vissa kanske tycker att diskussionen


Utskottsberedning: --1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U801 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U801 av Bertil Persson m Juridikhögskola i Riga Den svenska handelshögskolan i Riga har haft stor betydelse för den marknadsekonomiska utvecklingen i de baltiska länderna. Det blir emellertid alltmer uppenbart att även utbildning i internationell rätt, EU-rätt m.m. kommer att bli alltmer


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Nordiskt samarbete Inledning Nordiskt samarbete är av gammalt datum, långt äldre än Nordiska rådet, som grundades 1952. Det nordiska samarbetet grundar sig på gemensamma kulturella och politiska värden. De enskilda ländernas identiteter i Norden


Utskottsberedning: -----------1998/99:AU5 1998/99:FiU2 1998/99:FiU20 1998/99:UU1 1998/99:UU12 1998/99:UU13 1998/99:UU3 1999/2000:UU5 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U703 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U703 av Elver Jonsson fp Nordiskt samarbete Det nordiska samarbetet bygger sålunda på en genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Det ger samarbetet både en djup folklig förankring och en unik legitimitet. Styrkan i det nordiska samarbetet ligger


Utskottsberedning: ------1998/99:UU1 1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U702 av Jarl Lander och Torgny Danielsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U702 av Jarl Lander och Torgny Danielsson s Skjutfält i Gravberget, Norge Norska försvaret har undersökt möjligheterna av att etablera ett skjutfält på Östlandet. Tre alternativa områden har utretts med avseende på konsekvenser för miljö, naturresurser och samhälle. Ett av dessa områden,


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U701 av Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U701 av Anita Johansson m.fl. s En nordisk mötesplats ett nordiskt centrum Geografisk, historisk, kulturell och språklig närhet har skapat en unik gemenskap mellan de nordiska länderna. Det nordiska samarbetet bildar en plattform för konkret samverkan och internationellt agerande såväl


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U632 av Margareta Viklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U632 av Margareta Viklund m.fl. kd Mänskliga rättigheter Inledning Vid andra världskrigets slut avslöjades vidden av den ondska som i ett försök att utplåna ett helt folkslag inneburit förintelse av sex miljoner judar. Utrensningarna drabbade också andra som av en eller annan orsak


Utskottsberedning: ------1998/99:SfU5 1998/99:UU3 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U631 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U631 av Ewa Larsson m.fl. mp Konvention mot diskriminering av kvinnor FN:s grundinställning Redan vid FN:s tillkomst markeras att jämställdhet mellan kvinnor och män är något organisationen ska verka för. FN:s stadga inleds med orden: Vi, de Förenade Nationernas folk, beslutna att ånyo


Utskottsberedning: -----1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation