Dokument & lagar (649 träffar)

Motion 1998/99:So411 av Tone Tingsgård och Barbro Andersson Öhrn (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So411 av Tone Tingsgård och Barbro Andersson Öhrn s Rikskvinnocentrum Med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid påtalade vi behovet av att långsiktigt befästa Rikskvinnocentrum RKC vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som ett centrum med rikstäckande uppgifter vad gäller bl.a. forskning


Utskottsberedning: -1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So410 av Ulla Hoffmann m.fl. v Äldreomsorgen i Stockholmsregionen En projektgrupp bestående av representanter för Kommunförbundet i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Socialhögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Ersta Sköndal högskolan och Stiftelsen Äldrecentrum har beskrivit


Utskottsberedning: -1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So409 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So409 av Ulla Hoffmann m.fl. v Kvalitetskontroll av enskilda vårdgivare Enligt socialtjänstlagen äger kommuner rätt att överlåta vård och omsorg om äldre och funktionshindrade till privata bolag. Under senare år har det visat sig att det i enskilda fall har förekommit upprörande fall


Utskottsberedning: --1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So408 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So408 av Krister Örnfjäder s Varningstriangel på trafikfarliga mediciner Många bilförare, inte minst äldre, kör dagligen omkring med trafikfarliga mediciner i kroppen. Mediciner som kan medföra trafikfara är exempelvis sådana mot smärta, allergi och depressioner eller andra psykiska tillstånd


Utskottsberedning: -2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So407 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So407 av Krister Örnfjäder s Märkning av trafikfarlig medicin I dag finns inga klara regler för vilka mediciner som ska förses med den röda varningstriangeln på läkemedelsförpackningar, en varningstriangel som betyder trafikfarlig medicin. Läkemedelsverket har ett självpåtaget ansvar


Utskottsberedning: -2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So406 av Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So406 av Ann-Marie Fagerström s Bilstödet till funktionshindrade Det bilstöd som finns för personer med funktionshinder, och som administreras av försäkringskassorna, har på senare år urholkats mer och mer. I budgeten signalerar regeringen om stora besparingar inom bilstödet för åren


Utskottsberedning: -1998/99:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So405 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So405 av Birgitta Carlsson c Demens Vad är demens För några årtionden sedan visste man inte mycket om orsakerna till demens. När äldre människor blev glömska och förvirrade kallades de åderförkalkade eller senila, och besvären ansågs ofta tillhöra det normala åldrandet. Numera vet man


Utskottsberedning: ---1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So404 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So404 av Ulla Hoffmann m.fl. v Skadestånd och socialbidrag Ekonomiskt bistånd utges i de flesta kommuner endast till den person som är helt barskrapad. En kvinna som våldtagits, misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp kan erhålla skadestånd för de skador hon utsatts för. Ofta


Utskottsberedning: -1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So403 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So403 av Monica Green m.fl. s Amningshjälpen Många nyblivna mammor känner en stor osäkerhet över att börja amma sitt barn. Förlossningen kan vara mycket omtumlande för den nyblivna mamman och barnet. När amningen sedan skall fungera finns det många fysiska och psykiska frågetecken innan


Utskottsberedning: -1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So402 av Fanny Rizell och Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So402 av Fanny Rizell och Ingemar Vänerlöv kd Barn, ungdom och alkohol I nyligen avlämnade rapporter framskymtar att barn i familjer med alkoholproblem i högre grad än andra barn blir utsatta för olika former av sexuella övergrepp och våld. I FN:s konvention om barnens rättigheter, sägs


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So401 av Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So401 av Tuve Skånberg kd Postabortsyndrom Kvinnors hälsa Abortingrepp är ett av landets vanligaste kirurgiska ingrepp. Någon medicinsk utvärdering under denna period har dock inte utförts för att utvärdera hur detta förhållande har påverkat kvinnors hälsa. Överhuvudtaget är forskningen


Utskottsberedning: -1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So400 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So400 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd Hälsofrämjande arbete bland äldre Inledning Sambandet mellan åldrande och hälsa har inte varit ett prioriterat forskningsområde. Folkhälsoinstitutet konstaterar dock att det går att förebygga och påverka äldres hälsa i stor utsträckning genom hälsofrämjande


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So399 av Lennart Klockare och Lilian Virgin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So399 av Lennart Klockare och Lilian Virgin s Folkhälsoarbete i kommunerna I en del landsting, bl.a. i Norrbotten, har man sedan några år tagit initiativ till lokala hälsoråd i varje kommun. Landstingets ansvar för att förebygga ohälsa finns inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Kommunerna


Utskottsberedning: -1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So398 av Ann-Marie Fagerström och Agneta Ringman (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So398 av Ann-Marie Fagerström och Agneta Ringman s Läkemedel i trafiken Problemet med läkemedel i trafiken utgör ett område som är bortglömt i dagens debatt. Området har många gånger stått i skuggan av debatten om promillegränser vad gäller alkohol och narkotika i trafiken. Till skillnad


Utskottsberedning: -2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So397 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So397 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Förbättringar för anhörigvårdare Den övervägande delen av dagens omvårdnad och omsorg ges av anhöriga. Trots detta är det många som tror att anhörigas insatser är ett komplement till det offentliga. Verkligheten visar att det snarare är tvärtom. Anhörigvårdare


Utskottsberedning: -1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So396 av Mariann Ytterberg och Berndt Ekholm (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So396 av Mariann Ytterberg och Berndt Ekholm s Öppet intag till behandlingshem Många människor som har drogproblem vill inte ha kontakt med socialtjänsten. Man upplever att det är kränkande för deras identitet och integritet. I Katrineholm prövas sedan några år en modell med ett öppet


Utskottsberedning: -1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So395 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So395 av Agneta Brendt m.fl. s Kultur i vården Stockholms läns landsting har mellan åren 1994 och 1998 bedrivit ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på den åldrande människan Kultur i vården visavi vården som kultur. Forskningsprogrammets syfte har varit att försöka se


Utskottsberedning: -1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So394 av Lena Sandlin och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:So394 av Lena Sandlin och Ingemar Josefsson s Bilstödsreformen Bilstödsreformen genomfördes 1988. När den nu gällande lagen och förordningen infördes, innebar det att bilen inte längre sågs enbart som ett medel för försörjning, utan också som ett hjälpmedel för att minska ett förflyttningshandikapp.


Utskottsberedning: -1998/99:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So393 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So393 av Ingrid Burman m.fl. v Organisationsstöd Stöd till organisationer Den borgerliga regeringen ökade stödet till handikapp- och pensionärsorganisationerna med ca 30 miljoner kronor i 1992 års budget. Efter det har stödet ökat med ca 3 miljoner kronor. Denna ökning äts dock upp i


Utskottsberedning: --1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So392 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So392 av Ingrid Burman m.fl. v Tobak Statistik om rökning Enligt statistik från Folkhälsoinstitutet för år 1996 var andelen som dagligen röker bland vuxna män 21 och för vuxna kvinnor 23 åldern 16-84 årTill detta kommer snusanvändarna. Andelen rökare i befolkningen har minskat under


Utskottsberedning: -1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation