Dokument & lagar (649 träffar)

Motion 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. v Sjukvårdspolitiken Resursgaranti viktigare än vårdgaranti Inledning Den svenska sjukvården har problem p.g.a. av resursbrist. Det visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar och underbemanning när det gäller vårdpersonal.


Utskottsberedning: --1998/99:SoU1 1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So390 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So390 av Ingrid Burman m.fl. v Patientinformation Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN och förtroendenämnderna, som sedan år l980 finns inom landstingen, är de instanser som patienter och anhöriga kan vända sig till när en felbehandling gjorts eller när samarbetet mellan patient


Utskottsberedning: ---1998/99:SoU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So388 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So388 av Barbro Westerholm fp Kost och motion Till de flesta av dagens sjukdomar finns flera bidragande orsaker. Vi vet t.ex. att både ärftliga faktorer, den miljö vi lever i och vårt val av livsstil spelar roll. Våra matvanors och vårt motionsmönsters betydelse för uppkomsten av hjärt-


Utskottsberedning: ---1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So387 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So387 av Lars Leijonborg m.fl. fp Äldreomsorgen Inledning Vård och omsorg är i kris. Det är främst den socialdemokratiska regeringens ansvar. Regeringens politik har förvärrat situationen i vården och omsorgen. Den ursprungliga vårdgarantin som nästan gjorde att vårdköerna försvann


Utskottsberedning: ----------------------1998/99:SoU10 1998/99:SoU7 1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So386 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So386 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Omvårdnad Inledning Under de senaste åren har omvårdnaden av gamla och sjuka försämrats. En stor mängd undersköterskor och vårdbiträden har fått lämna sina arbeten och har inte fullt ut ersatts av sjuksköterskor. Det är den så kallade saneringen av


Utskottsberedning: --1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So385 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So385 av Ulla Hoffmann m.fl. v Ersättning till funktionshindrade För många människor med olika funktionshinder utgör den lagstadgade LSS rätten till daglig verksamhet något mycket viktigt i deras liv. Att gå till ett dagligt arbete där man känner att man uträttar något meningsfullt för


Utskottsberedning: --1998/99:SoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So384 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So384 av Ingrid Burman m.fl. v Hemtjänsten Hemtjänsten är en kommunal angelägenhet, och kvalitén liksom satsade resurser varierar mellan landets kommuner. Det innebär att möjligheterna för de äldre, liksom för olika funktionshindrade som är beroende av hemtjänsten, att få den hjälp de


Utskottsberedning: --1998/99:SoU11 1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So383 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So383 av Ingrid Burman m.fl. v Stöd till rikskvinnocentrum Rikskvinnocentrum är en specialistenhet för kvinnor som misshandlats eller våldtagits. Detta centrum bedriver sedan starten 1994 sin verksamhet vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Rikskvinnocentrum har ett trefaldigt


Utskottsberedning: -1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So382 av Camilla Dahlin-Andersson och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So382 av Camilla Dahlin-Andersson och Elver Jonsson fp Barns rättigheter I FN:s konvention om barnets rättigheter finns en bärande tanke om att varje barn är en individ med egna tankar, egen vilja och med unika förutsättningar. Barnets erfarenheter skall tas till vara i såväl vardagens


Utskottsberedning: -----1998/99:SoU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So381 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So381 av Sten Tolgfors m Den ideella välfärden Stärk den ideella välfärden Många av välfärdsstatens åtaganden och verksamheter har från början utvecklats och startats inom ideella organisationers nationella verksamhet och sedan övertagits av staten. Röda korset hör till de organisationer


Utskottsberedning: --1998/99:SkU10 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Inledning I dag föder kvinnor i Sverige färre barn än någonsin tidigare. Flera undersökningar visar också att barnfamiljerna tillhört de stora förlorarna när välfärden drabbats av nedskärningar och åtstramning. Särskilt svår är situationen


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU18 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So379 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So379 av Lars Gustafsson m.fl. kd Folkhälsan Inledning Insikten om vikten och vinsterna av ett förebyggande folkhälsoarbete har allt mer vuxit till. I hälso- och sjukvårdslagen finns ett övergripande mål hela befolkningen ska ha en god hälsa. Folkhälsoarbetet måste ha en långsiktig


Utskottsberedning: -----------1998/99:BoU8 1998/99:SoU10 1998/99:SoU4 1998/99:SoU6 1998/99:SoU8 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So378 av Ragnwi Marcelind och Maria Larsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So378 av Ragnwi Marcelind och Maria Larsson kd Ensamförälderns ekonomiska situation Situationen idag Sveriges statsfinansiella situation har gjort det nödvändigt med besparingar. Regeringen har under perioden 1994-1998 genomfört ett saneringsprogram. Saneringen har inneburit att alla


Utskottsberedning: ----1998/99:AU1 1998/99:SfU1 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So377 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So377 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell kd En rökfri barndom Sedan 1987 har lagstiftningen mot tobak skärpts men det finns fortfarande luckor, innan den kan anses svara mot de behov som finns av minskad tillgänglighet för ungdom, rökfria miljöer, förbud för all direkt och indirekt reklam.


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So376 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So376 av Chatrine Pålsson m.fl. kd Handikappolitiken Inledning De senaste årens utveckling har brutit trenden för de funktionshindrade. De omfattande förbättringar som följde efter handikappreformen har inte följts upp eller vidareutvecklats. Stimulansbidragen till kommuner och landsting


Utskottsberedning: -------------------1998/99:AU1 1998/99:AU4 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:TU13 1998/99:UbU1 1999/2000:KU13 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. mp Allergier Motionen delad mellan flera utskott Allergiökningen en väckarklocka för en bättre miljö Allergier är ett växande folkhälsoproblem i hela den industrialiserade delen av världen. De senaste decenniernas ökningstakt är mer än oroväckande. Framförallt


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU8 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So374 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So374 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd Allergianpassad miljö Bakgrund Sammantaget finns cirka tre miljoner människor som någon gång drabbats av allergi i Sverige. Med detta avses både de som lider av allergier, eksem och astma. Kurvan för alla dessa tre besvärssymptom ökar tämligen brant.


Utskottsberedning: ----------1998/99:BoU8 1998/99:MJU6 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Ungdomar Inledning Sverige är idag ett samhälle som i allt högre grad stänger ute unga människor från arbete, utbildning sociala förmåner och bostad långt upp i vuxenåren. Förr var man vuxen när man fyllde 18 år. Idag har inte ens trettiofemåringarna


Utskottsberedning: -------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:SfU1 1998/99:SoU9 1998/99:UbU2 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So372 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So372 av Thomas Julin m.fl. mp Droger Inledning De politiska riksdagspartierna arbetar för ett narkotikafritt samhälle. Ändå närmar vi oss inte målet, det syns tyvärr mer avlägset än någonsin. Gränsskyddet har stora luckor, gränsen mot såväl öststaterna som mot andra EU-länder är öppnare


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU19 1998/99:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin c En god hälsa för alla Det är angeläget att satsa ännu mera krafter på att förebygga ohälsa för att på längre sikt klara de ekonomiska åtagandena för sjukvården. Skillnaderna i hälsoläget hos olika människor har ökat. Miljö och hälsa bör alltid


Utskottsberedning: ----1998/99:LU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation