Dokument & lagar (316 träffar)

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. mp Sveriges ordförandeskap i EU, m.m. Inledning Första halvåret 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen för ett halvår. Detta innebär att Sverige får möjlighet att sätta dagordningen för vilka frågor som EU skall prioritera och därigenom


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FiU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:UFöU1 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U405 av Lars Ångström m.fl. (mp, c, v, kd, m, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U405 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp Minor Minsituationen i världen Minan har utformats för att invalidisera personal. Mängden sprängämnen har precis kalkylerats för att nå den effekt som krävs för att skada mannen och göra honom permanent invalidiserad.Det kan man läsa i ett


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U404 av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U404 av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund kd Minröjning Inledning Internationella frågor och ett starkt internationellt ansvar har under en lång följd av år varit kännetecknande för Sverige. Den plats som vårt land nu har i FN:s säkerhetsråd är förpliktigande. De länder som gett oss


Utskottsberedning: --1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. fp Kvinnopolitiken Sammanfattning En handlingsplan för hur hälso- och sjukvården för kvinnor och män skall utformas så att vården i ordets rätta bemärkelse skall bli jämställd Ett särskilt program behövs för kvinnliga alkoholister Höjt straffminimum för


Utskottsberedning: ---------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU21 1998/99:JuU22 1998/99:JuU27 1998/99:LU18 1998/99:SfU5 1998/99:SoU10 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UU3 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU3 1999/2000:JuU7 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Inledning I dag föder kvinnor i Sverige färre barn än någonsin tidigare. Flera undersökningar visar också att barnfamiljerna tillhört de stora förlorarna när välfärden drabbats av nedskärningar och åtstramning. Särskilt svår är situationen


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU18 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin c En god hälsa för alla Det är angeläget att satsa ännu mera krafter på att förebygga ohälsa för att på längre sikt klara de ekonomiska åtagandena för sjukvården. Skillnaderna i hälsoläget hos olika människor har ökat. Miljö och hälsa bör alltid


Utskottsberedning: ----1998/99:LU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So321 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So321 av Ingrid Burman m.fl. v Kvinnors hälsa Inledning Orsaken till mäns flintskallighet är att de använder insidan av skallen, menade Aristoteles. Med det fick han även någonting sagt om kvinnors intelligens. Forskningen har visat att Aristoteles hade fel. Håravfall och flintskallighet


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU8 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So308 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So308 av Thomas Julin m.fl. mp Förbättrat omhändertagande av barn och ungdom Inledning Att omhänderta någons barn är ett av de största ingrepp man kan göra mot en familj. Hos många barn, föräldrar och andra anhöriga skapar det sår och ärr som aldrig försvinner. Vi måste därför ha ett


Utskottsberedning: ---------------1998/99:LU18 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So256 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So256 av Barbro Westerholm fp Ägg- och spermadonation Barn har på många håll i världen betraktats som en förutsättning för en fullvärdig livsgemenskap mellan man och kvinna. Samtidigt har kvinnor som fött barn utom äktenskapet fördömts, i Sverige så sent som på 1960-talet. Synen på barnafödande


Utskottsberedning: --1998/99:LU13 1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk302 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk302 av Bo Lundgren m.fl. m Skattepolitiken Motionen hänvisad till finansutskottet Sveriges största utmaning är i dag den öppna internationella konkurrensen. Människor, företag, varor och kapital kan röra sig fritt över gränserna. En förutsättning för att vårt land skall kunna ta till


Utskottsberedning: -------1998/99:FiU1 1998/99:LU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. kd Näringsliv Inledning Ett land som vill åstadkomma ekonomisk utveckling, förstärkt välfärd och rika möjligheter till arbeten måste bedriva en näringspolitik som stimulerar enskilda initiativ och företagande. Politikens roll är i detta sammanhang att skapa


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:KU24 1998/99:LU14 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 2 avslag, , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund m, kd Förenklat företagande Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:FiU28 1998/99:JuU21 1998/99:KU15 1998/99:KU24 1998/99:KU28 1998/99:LU14 1998/99:LU16 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SkU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU10 1998/99:TU8 1998/99:UU10 1999/2000:AU2 1999/2000:KU3 1999/2000:MJU4 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): 1 avslag, , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N277 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N277 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringsliv 1 Sammanfattning I motionen betonas vikten av en stabil ekonomi och att det inte finns några enkla recept för jobbskapande. Ingen sektor av samhället får uteslutas i arbetet för fler jobb. Kvinnorna är idag få i företagandet och invandrarna får


Utskottsberedning: ----------------1998/99:LU10 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N228 av Carl Bildt m.fl. m Energipolitik för sysselsättning och välstånd 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av energipolitiken så att denna bidrar till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Staten skall inte detaljplanera och detaljreglera energisystemets


Utskottsberedning: -----------------------------------1998/99:BoU6 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:NU3 1998/99:NU8 1998/99:SkU13 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. c Miljöpolitik för hållbar utveckling och nya möjligheter 1 Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet slutas. Konsumtion som skadar


Utskottsberedning: ---------------------------1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:LU14 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:NU1 1998/99:NU13 1998/99:NU8 1998/99:SkU10 1998/99:TU7 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ508 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ508 av Dan Ericsson m.fl. kd Genteknik Inledning Det är få områden som är inne i en så intensiv utveckling som gentekniken. Här finns en oerhörd dynamik och potential att påverka människors liv och öden i framtiden. Samtidigt är det en fråga som i mycket ringa utsträckning debatteras


Utskottsberedning: -----------1998/99:LU14 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation