Dokument & lagar (296 träffar)

utskottsdokument 2017/18:verk

1001837 46990 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 0 0 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 STYLEREF 1 Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18 Försvarsutskottets beredningsområde Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen

2018-01-01

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU1 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 125 kB)

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. C En ansvarsfull internationell agenda Sammanfattning Centerpartiet har en positiv syn på EU-samarbetet och vill se ett globalt EU som tar ansvar och arbetar tillsammans för gränsöverskridande frågor såsom frihandel, mänskliga rättigheter, demokrati, migration och


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:KU34 2017/18:KU38 2017/18:NU11 2017/18:SfU15 2017/18:SfU17 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2017/18:UU21 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 150 kB)

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. M Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Motion 2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg båda M Gemensam säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. V För militär alliansfrihet 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl 4Närmandet till Nato 4.1Riv upp värdlandsavtalet 5EU:s militarisering 5.1Krigsmaterielsamarbetet


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. V En feministisk säkerhetspolitik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Vad innebär en feministisk säkerhetspolitik 3.1Hur byggs säkerhet utifrån feministiska premisser 3.2Jämställdhet som ursäkt för krig 4FN:s resolutioner


Utskottsberedning: 2017/18:FöU8 2017/18:UU11 2017/18:UU15 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 113 kB)

Motion 2017/18:163 av Jeff Ahl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:163 av Jeff Ahl SD Svensk tydlighet vad avser Sveriges säkerhetspolitik i Östersjö- och Arktisregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering bör agera för att en tidsplan sätts upp för ett försvarsförbund mellan Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:163 av Jeff Ahl (SD) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:163 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:SkU10 2017/18:SkU9 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU17 2017/18:TU18 2017/18:TU5 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 138 kB)

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Fossiloberoende fordonsflotta Utbyggnad av laddinfrastruktur Strategi för elbilar Strategi för självstyrande


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:FöU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:KU33 2017/18:NU22 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU17 2017/18:TU4 2017/18:TU5 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 57 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 109 kB) Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 209 kB)

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Kristdemokraternas syn på energipolitiken 2 Klimatmålen grunden för Sveriges energipolitik 3 Den nuvarande energiförsörjningen 4 En mångfald av


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:FöU7 2017/18:KrU7 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:NU22 2017/18:NU3 2017/18:NU9 2017/18:SkU11 2017/18:TU13 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 94 kB) Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 165 kB)

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. V En hållbar och långsiktig energipolitik 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Ett förnybart energisystem 3.1 Energiöverenskommelsen 4 Forskning 5 Energieffektivisering 5.1 Bostadssektorn 5.2 Industrin 5.3 Vita


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:FöU11 2017/18:FöU6 2017/18:MJU19 2017/18:NU10 2017/18:NU19 2017/18:NU22 2017/18:NU4 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 174 kB)

Motion 2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. SD En industristrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en industristrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga om energipolitikens


Utskottsberedning: 2017/18:AU9 2017/18:FöU3 2017/18:MJU15 2017/18:MJU19 2017/18:NU12 2017/18:NU22 2017/18:SkU12 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9 2017/18:TU14 2017/18:UbU1 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Balanserad och effektiv klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska bidra till att dämpa eller på annat sätt motverka de negativa konsekvenserna av global uppvärmning


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:FöU7 2017/18:MJU22 2017/18:NU11 2017/18:NU22 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jordbruket modernäringen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Inrätta ett nationellt råd Lönsamhet och konkurrenskraft


Utskottsberedning: 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU24 2017/18:NU11 2017/18:NU19 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 136 kB)

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU10 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU24 2017/18:NU11 2017/18:SoU8 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Levande hav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan Östersjöns kuststater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU11 2017/18:MJU15 2017/18:NU10 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2109 av Karin Svensson Smith MP Klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell klimatanpassningsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förslag till etappmål


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU11 2017/18:MJU22 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Avskaffa monarkin Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:FöU6 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. L Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU17 2017/18:FöU7 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:SkU1 2017/18:TU15 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 105 kB)