Dokument & lagar (186 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CC5

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

1999-09-24

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:68

Regeringens proposition 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 1998/99:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om utlandsstyrkan


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:64

Regeringens proposition 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering Prop. 1998/99:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen dels godkänner konventionen


Utskottsberedning: --1998/99:FöU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:49

Regeringens proposition 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. Prop. 1998/99:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 januari 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: -1998/99:FöU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Skrivelse 1998/99:33

Regeringens skrivelse 1998/99:33 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Skr. 1998/99:33 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 1998 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas den årliga redovisningen


Utskottsberedning: 1998/99:FöU3 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. m Sverige vidare mot IT-toppen Sammanfattning Senast år 2010 skall Sverige vara en av den globala utvecklingens främsta nationer när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Skiftet från industrisamhället till informationssamhället har


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FöU1 1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. kd Kommunikationer Sammanfattning Detta sekel har endast 60 veckor kvar. På dessa veckor ska många datorsy- stem anpassas för 2000-talet och inträdet i det nya millenniet kan bli smärt- samt för samhället om inte systemen håller måttet. Informationstekniken,


Utskottsberedning: ------------------------------------------------1998/99:FöU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU12 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU13 1998/99:TU4 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1998/99:UbU11 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (96 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N333 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N333 av Eva Flyborg m.fl. fp Konkurrenspolitik m.m. Inledning Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha Adam Smith 1776Det har gått över två hundra år


Utskottsberedning: ----------1998/99:AU8 1998/99:BoU4 1998/99:FiU17 1998/99:FiU25 1998/99:FöU1 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:SoU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju223 av Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju223 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd Vapenlagen Vapeninnehav Enligt uppgift i 1987 års vapenutredningsbetänkande uppskattades antalet utfärdade skjutvapentillstånd år 1976 till omkring 1 700 000. Projektgruppen bakom Rikspolisstyrelsens rapport Illegala vapen, tog fram ett säkrare underlag


Utskottsberedning: -----1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1999/2000:JuU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö802 av Eva Flyborg (fp) och Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö802 av Eva Flyborg och Tom Heyman fp och m Förvärv av mässbyggnader Omorganisation av Försvarsmakten pågår och förestår i en tidigare sällan skådad omfattning. Besparingskrav föranleder nedläggningar, flyttningar och sammanslagningar av förband. Vidare har på grund av avkastningskrav


Utskottsberedning: -1998/99:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö801 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö801 av Roy Hansson m Statlig maritim verksamhet på Gotland Förutsättningar Marinhamnen i Fårösund på norra Gotland har de senaste åren genomgått en rad förbättringar för att bättre kunna tillgodose krav från baserade och tillfälligt baserade fartyg. Muddring och annan anpassning har


Utskottsberedning: -1998/99:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö706 av Ann-Kristine Johansson och Jarl Lander (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö706 av Ann-Kristine Johansson och Jarl Lander s En översvämningsfond I samband med stora översvämningar uppkommer ibland skador på egendom av olika slag. Dammar brister, vägar förstörs, källarvåningar översvämmas och hela byggnader raseras, eller flyter bort, för att nämna några exempel.


Utskottsberedning: -1998/99:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö705 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö705 av Stig Sandström m.fl. v Uppbyggnad av katastroffond I nästan alla typer av försäkringar finns det ett finstilt avsnitt där försäkringsbolaget undantar sig allt ansvar vid s.k. force majeure, dvs. vid krig, revolutioner, naturkatastrofer, vulkanutbrott, jordbävningar, översvämningar


Utskottsberedning: -1998/99:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö704 av Elizabeth Nyström och Björn Leivik (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö704 av Elizabeth Nyström och Björn Leivik m En katastroffond Under senare tid har flera naturkatastrofer inträffat där olika myndigheter tvistar om vem som har betalningsansvaret eller om någon över huvud taget har något betalningsansvar för skador som uppkommer till följd av naturkatastrofer.


Utskottsberedning: -1998/99:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö703 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö703 av Ingrid Burman m.fl. v Insatser vid katastrofer och kriser Sverige har under senare år direkt och indirekt drabbats av flera katastrofer och masskadehändelser. Flera av de katastrofer som drabbat Sverige har komplicerats av att de har involverat resande, de drabbade har alltså


Utskottsberedning: -1998/99:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö702 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö702 av Chatrine Pålsson kd Insatser vid kriser och katastrofer Sverige har under senare år direkt och indirekt drabbats av flera katastrofer och masskadehändelser. Flera av de katastrofer som drabbat Sverige har komplicerats av att de har involverat resande, de drabbade har alltså haft


Utskottsberedning: -1998/99:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö701 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö701 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Döva och larm Det är i dagsläget oklart vem som ska ansvara för att ett larm i krissituation når döva medborgare. Såväl Räddningsverket som Socialstyrelsens beredskapsenhet har enligt uppgift aktualiserat frågan. Ett exempel på problemet är olyckan


Utskottsberedning: -1998/99:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö603 av Carl Fredrik Graf och Liselotte Wågö (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö603 av Carl Fredrik Graf och Liselotte Wågö m Kustbevakningens uppgifter En av Kustbevakningens uppgifter är fisketillsyn. Under flera år har det förekommit att utländska fiskare bedrivit tjuvfiske i svenska farvatten. Detta har på ett tydligt sätt kunnat uppmärksammas bland annat av


Utskottsberedning: -1998/99:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation