Dokument & lagar (540 träffar)

Yttrande 1998/99:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU4y Kommunala bostadsföretag 1998/99 KU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU4y (doc, 117 kB)

Yttrande 1998/99:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU3y Verksamheten inom Europeiska unionen 1998 1998/99 KU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU3y (doc, 158 kB)

Yttrande 1998/99:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU2y Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 1998/99 KU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 berett konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU2y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU1y Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. 1998/99 KU1y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 november 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:34 Behandling av personuppgifter

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU1y (doc, 135 kB)

utskottsdokument 1998/99:CC8

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

1999-08-16

Motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Självmord bland barn och unga Självmorden bland 13-17 åringar ökar. Barnombudsmannen presenterade i år ny självmordsstatistik i boken Upp till 18BO har jämfört åren 1993 och 1996 och inkluderat fall som rubriceras som oklart uppsåt. I denna


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

EU

Motion 1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. v EU Inledning EU är på att utvecklas till en gemensam statsbildning, där självständiga stater omvandlas till underlydande delstater i en framväxande federation, ett Europas Förenta stater. Amsterdamfördraget som är EU:s nya grundlag och som riksdagen ratificerade


Utskottsberedning: ------------------1998/99:KU11 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T818 av Carl Bildt m.fl. m Sverige vidare mot IT-toppen Sammanfattning Senast år 2010 skall Sverige vara en av den globala utvecklingens främsta nationer när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Skiftet från industrisamhället till informationssamhället har


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FöU1 1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:SkU10 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

IT

Motion 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T809 av Johnny Gylling och Amanda Grönlund kd IT Inledning När det agrara samhället i slutet av 1800-talet ersattes av det industriella innebar det en stor omställning av hela samhället, med inverkan på allt från kultur till anställningsformer. I dag, närmare 100 år senare, upplever


Utskottsberedning: ---------1998/99:JuU26 1998/99:KU15 1998/99:NU6 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 2000/01:KU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. c En digital allemansrätt Tekniken i människans tjänst En digital allemansrätt Teknik i sig är aldrig ond eller god. Värdet av teknik avgörs helt av hur människor hanterar den. Informationstekniken är inget undantag, utan kan bidra såväl till en kraftfull


Utskottsberedning: --------------1998/99:FiU17 1998/99:KrU1 1998/99:KU15 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. v Informationsteknik Sammanfattning Vänsterpartiet arbetar för att informationstekniken IT skall vara tillgänglig för alla. Ett prioriterat område vad gäller IT-utvecklingen är att utjämna klyftor i tillgången till och användning av IT mellan olika samhällsgrupper.


Utskottsberedning: ----------------1998/99:AU1 1998/99:BoU4 1998/99:BoU8 1998/99:KU15 1998/99:SoU11 1998/99:TU4 1998/99:UbU7 1999/2000:KU3 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. fp Stöd till funktionshindrade Sammanfattning Återställ handikappreformen. Socialdemokraterna och Centern har försämrat stödet i form av personlig assistent. Dessa försämringar av LSS och LASS skall tas tillbaka. RFV:s allmänna råd om personlig assistans


Utskottsberedning: --------------------------1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:KU21 1998/99:SfU2 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU11 1998/99:SoU9 1998/99:TU13 1998/99:UbU1 1998/99:UbU7 1999/2000:AU1
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So377 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So377 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell kd En rökfri barndom Sedan 1987 har lagstiftningen mot tobak skärpts men det finns fortfarande luckor, innan den kan anses svara mot de behov som finns av minskad tillgänglighet för ungdom, rökfria miljöer, förbud för all direkt och indirekt reklam.


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So376 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So376 av Chatrine Pålsson m.fl. kd Handikappolitiken Inledning De senaste årens utveckling har brutit trenden för de funktionshindrade. De omfattande förbättringar som följde efter handikappreformen har inte följts upp eller vidareutvecklats. Stimulansbidragen till kommuner och landsting


Utskottsberedning: -------------------1998/99:AU1 1998/99:AU4 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:TU13 1998/99:UbU1 1999/2000:KU13 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Ungdomar Inledning Sverige är idag ett samhälle som i allt högre grad stänger ute unga människor från arbete, utbildning sociala förmåner och bostad långt upp i vuxenåren. Förr var man vuxen när man fyllde 18 år. Idag har inte ens trettiofemåringarna


Utskottsberedning: -------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:SfU1 1998/99:SoU9 1998/99:UbU2 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. c Vård och omsorg 1 InnehållInledning/sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patienten önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd


Utskottsberedning: ----------------------1998/99:FiU2 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU6 1998/99:SoU7 1998/99:SoU8 1999/2000:KU3
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. mp Alkoholpolitik Inledning Alkoholmissbruket är ett av vårt samhälles största problem. Missbruket leder till sociala problem både för missbrukaren och för dennes omgivning. Det orsakar dessutom mycket stora kostnader. Miljöpartiet ser kampen mot drogerna som


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:SkU11 1998/99:SkU13 1998/99:SoU6 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:KU3 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So227 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So227 av Thomas Julin m.fl. mp Ett tobaksfritt samhälle Bakgrund För bland annat barnens skull har man nu en kampanj för en nollvision när det gäller dödade och skadade i trafiken. Samhället, den enskilde, bilföretagen och myndigheter måste ta ett gemensamt ansvar. Med gemensamma krafter


Utskottsberedning: -------1998/99:KU1 1998/99:KU22 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation