Dokument & lagar (110 träffar)

Motion 2010/11:K296 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K296 av Peter Persson S Partisymboler på valsedlarna s32033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om partisymboler på valsedlarna. Motivering I det nyligen avslutade valet till riksdag, landsting och kommun uppmärksammades


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K296 av Peter Persson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K295 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K295 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam S Partisymboler på valsedlar s32014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa partisymboler på alla valsedlar. Motivering I den fina demokrati som vi har i vårt land


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K295 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K273 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K273 av Olle Thorell S Elektroniskt val ett val i tiden s32010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att införa elektroniska val i de allmänna valen. Motivering Det gångna valet har med


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K273 av Olle Thorell (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K235 av Shadiye Heydari (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K235 av Shadiye Heydari S Partisymbol på valsedlar s32048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta partisymboler på valsedlar. Motivering I de senaste allmänna valen har det med mer än önskvärd tydlighet


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K235 av Shadiye Heydari (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson S Förenklad hantering vid sjuktransporter s38058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad hantering vid sjuktransporter med räddningshelikoptrar. Motivering När en


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos MP Tillsättande av en luftförsvars- och flygindustrikommitté MP3203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt luftförsvars- och flygindustrikommitté


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam S Rekrytering till räddningstjänsten s67016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm MP Ventilering av trapphus vid brand MP2608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för brandsäkerhet i bostadshus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå S Åtgärder med anledning av Lavaldomen lex Laval s27115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ordning och reda på arbetsmarknaden. Motivering De flesta arbetstagare


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sf207 av Jan Ertsborn (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf207 av Jan Ertsborn FP Karenstider i sjukförsäkringen för egenföretagare fp1178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en respektive tre dagars karenstid för egenföretagare. Motivering Genom regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf207 av Jan Ertsborn (FP) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:N334 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N334 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin S Utvärdering av genomförda avregleringar s10018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snabbt utvärdera effekten av genomförda avregleringar. Motivering Under


Utskottsberedning: 2010/11:NU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:N334 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:N269 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N269 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson S Utvärdering av avregleringarna s10017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera avregleringarna av de statliga bolagen. Motivering De senaste åren har avregleringar


Utskottsberedning: 2010/11:NU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:N269 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ213 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ213 av Hans Hoff S Förbud mot sexuella övergrepp på djur s28003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förbud mot sexuella övergrepp på djur bör införas. Motivering Sexuella övergrepp på djur är ett problem


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ213 av Hans Hoff (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju273 av Magdalena Andersson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju273 av Magdalena Andersson M Besöksförbud i en gemensam bostad m1065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av de olika rekvisiten för besöksförbud. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Ju273 av Magdalena Andersson (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A421 av Carina Hägg S Marscher för tillgänglighet s68007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marscher för tillgänglighet. Motivering Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktigt från både


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. S Stärkande av den svenska modellen S61303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 4 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson S Lika villkor för lika arbete i Sverige s27114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge huvudentreprenören ett huvudansvar för underentreprenörer.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A237 av Billy Gustafsson S Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund s27075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. MP med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv MP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fler människor kommer ut i naturen och får ökad kännedom om den biologiska


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 70 kB)