Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö235 av Anti Avsan M Effektivare användning av Sjöfartsverkets helikopterresurs m1876 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sjöfartsverkets helikopterresurs. Motivering Sjöfartsverkets helikopterresurs är en viktig


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson S Förenklad hantering vid sjuktransporter s38058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad hantering vid sjuktransporter med räddningshelikoptrar. Motivering När en


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos MP Tillsättande av en luftförsvars- och flygindustrikommitté MP3203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt luftförsvars- och flygindustrikommitté


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam S Rekrytering till räddningstjänsten s67016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm MP Ventilering av trapphus vid brand MP2608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för brandsäkerhet i bostadshus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:Fö205 av Jan Lindholm (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson S Deltidskårernas bemanning s67001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av deltidskårernas bemanning i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 46 kB)