Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken s001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet ska lyda:


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:So521 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So521 av Per Ramhorn SD Nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården sd67 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för lämplig bemanning inom demensvården. Motivering Bemanningen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:So521 av Per Ramhorn (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. V Nationella riktlinjer för bemanning på demensboenden v503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för god


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)

Motion 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. v Husläkare Den utformning som den nu gällande husläkarlagen har fått är oacceptabel och konsekvenserna för sjukvårdens del är oacceptabla. Vänsterpartiet kräver därför att det nuvarande husläkarsystemet rivs upp och att landstingen återfår rätten att planera


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. (c, s, fp, v, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. c, s, fp, kds, v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Regeringen har, efter remissbehandling av en departementspromemoria, i nämnda proposition hävdat att Sverige måste ge utländska tillverkare av starköl tillträde till


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93 Import av och partihandel med starköl I Sverige finns en bred politisk enighet om att vår alkoholpolitik skall vara fortsatt restriktiv. 1977 års alkoholpolitiska beslut innebär att riksdagen skall verka för att totalkonsumtionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Vänsterpartiet avslår regeringens förslag om att tillåta utländska tillverkare av starköl ett direkt tillträde till den svenska marknaden. I dag är det tillåtet för svenska bryggerier


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Inför ett svenskt närmande till EG och EES-avtalets ikraftträdande föreslås i proposition 1992/93:253 ändringar av regler för import av och partihandel med starköl. Meningen är att utländska


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation