Dokument & lagar (609 träffar)

Motion 1998/99:Ub28 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Försöksverksamhet utan nationell timplan Att ha en mål- och resultatstyrd skola samtidigt som verksamheten styrs av timplaner upplevs av många som motstridigt. För att klara uppdraget att ge varje


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Avskaffa den centralt fastställda timplanen Folkpartiet liberalerna anser att den centralt utformade timplanen på sikt ska avskaffas, eftersom den lägger hinder i vägen för en målstyrd skola.


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub26 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub26 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Skolan är fortfarande i kris Det finns flera olika sätt att beskriva tillståndet i skolan. En ansats är den som regeringen väljer i sin utvecklingsplan skr 1998/99:121där utvecklingen beskrivs i huvudsakligen


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Propositionen behandlar ett antal frågor som rör grundskolan, gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen. En femårig försöksverksamhet med avskaffad nationell


Utskottsberedning: --------1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn skall erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever till en


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub23 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub23 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ge rätt signaler om statens åtagande för teckenspråkig miljö När det gäller specialskolan för döva innehåller propositionen en tydlig motsägelse. Regeringen framhåller


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub22 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub22 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Utgångspunkten för en politik för funktionshindrade barn och ungdomar bör vara deras egna upplevelser av sin situation. Funkis-utredningen anlade ett i huvudsak institutionellt


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub21 av Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub21 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ekeskolan i Örebro är Sveriges enda specialskola för synskadade barn med tilläggshandikapp. Den är en betydelsefull resurs för en liten minoritet av elever. I propositionen


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub20 av Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub20 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Propositionens innehåll Propositionen tar upp en rad frågor som på olika sätt handlar om elever med funktionshinder. Inledningsvis markeras att dessa elever,


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Inledning Folkpartiet anser att regeringens proposition är ett steg i rätt riktning mot tilltagande integration av elever med funktionshinder i den ordinarie


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Innehåll 1 Inledning 12 1.1 Bakgrund 12 1.2 Sammanfattning av propositionen 12 2 Moderata utgångspunkter 12 2.1 Principiella utgångspunkter 12 3 Specialskolorna


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub17 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub17 av Sten Tolgfors m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ekeskolan ett mänskligt växthus Han är 10 år. Blind. Svårt hörselskadad. Autistisk och gravt rörelsehindrad. Därtill svårligen kontaktbar för dem som inte känner honom


Utskottsberedning: ----------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub16 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub16 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning I skrivelsen behandlas såväl förskola som skola och vuxenutbildning. Ett samlat grepp över utbildningsväsendet ger


Utskottsberedning: --------------1999/2000:UbU5 1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub15 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub15 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och färdigheter Med en liberal samhällssyn som utgångspunkt är skolan en förutsättning


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning Bakgrund Den nationella utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning är regeringens övergripande policydokument


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub13 av Britt-Marie Danestig (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub13 av Britt-Marie Danestig m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Innehåll 1 Inledning I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på den aktuella utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor 1 Inledning 27 2 Moderata utgångspunkter 27 3 Forskningens omfattning, inriktning och fördelning 29 3.1 Forskningens omfattning 29 3.2 Alla högskolor behöver en egen profil 30 3.3 Forskarutbildningen


Utskottsberedning: -----------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Grundforskningens nytta och värde Strävan efter ny kunskap är en av de egenskaper som kännetecknar människan. Under århundraden har hon drivits att öka sin kunskap om den omgivande världen, såväl


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub10 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub10 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Inledning Propositionen tar upp statens ansvar och uppgifter samt formerna för forskningspolitiken. Därtill behandlas forskningens omfattning, inriktning och fördelning. Ett särskilt avsnitt ägnas


Utskottsberedning: --------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub9 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub9 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor En liberal vision för forskningen självständiga högskolor och fria studenter Fri och obunden forskning av hög kvalitet är av central betydelse för ett lands utveckling, såväl intellektuellt och


Utskottsberedning: --------------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation