Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 1992/93:L716 av Ingbritt Irhammar och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:L716 av Ingbritt Irhammar och Elving Andersson c Obligatorisk märkning av miljöfarliga ämnen På marknaden finns fortfarande en stor mängd varor, som trots att de kan misstänkas innehålla miljöskadliga ämnen inte är försedda med miljömärkning. Samtidigt finns ett stort miljöintresse hos


Utskottsberedning: --1992/93:LU32 1992/93:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L715 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L715 av Lars Stjernkvist m.fl. s Ekonomisk rådgivning i folkbildningsregi m.m. Samtidigt som arbetslösheten ökar, lågkonjunkturen fördjupas och allt fler får ekonomiska bekymmer tvingas många kommuner banta sin konsumentrådgivning. Under 80-talet lockade banker och andra långivare med


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L712 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L712 av Marianne Carlström m.fl. s Konsumentpolitiken I en del läroböcker och i propagandan beskrivs konsumenten som härskare över marknadsekonomin. Konsumenten påstås ha full information om alla alternativ, och endast det som är bra, önskvärt och rimligt prissatt kommer därför att kunna


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L710 av Lisbet Calner m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L710 av Lisbet Calner m.fl. s Konsumentpolitiken inför EES EG:s konsumentpolitik vilar på tre ben:marknaden regler konsumentstöd Marknaden: Den stora marknaden skall gynna konsumenterna genom större sortiment, lägre kostnader och pressade priser. Detta är en av grunderna för EG. Regler:


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. s En god livsmiljö för hållbar utveckling Innehåll 1. Inledning1 2. Sverige efter Rio-konferensen om miljö och utveckling3 3. Europa och miljön7 4. Utveckling av styrmedlen10 5. Ett kemikalie- och avfallssnålt samhälle14 6. Ett miljöanpassat trafiksystem17


Utskottsberedning: ----------------------------------1992/93:BoU18 1992/93:BoU25 1992/93:FiU22 1992/93:JoU14 1992/93:JoU19 1992/93:JoU27 1992/93:KU36 1992/93:LU32 1992/93:NU28 1992/93:SkU25 1992/93:SkU34 1992/93:TU35 1992/93:UbU20 1993/94:JoU8
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 1 avslag, , 34 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L704 av Berit Oscarsson och Margareta Israelsson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L704 av Berit Oscarsson och Margareta Israelsson s Allergimärkning av kläder Allergierna ökar. Orsakerna till detta är många. För en allergiker är det avgörande att innehållet i en vara deklaras tillfredsställande, så att allergiframkallande ämmen kan undvikas. Särskilt upprörande är


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L703 av Birger Andersson och Rune Thorén (c)

Motion till riksdagen 1992/93:L703 av Birger Andersson och Rune Thorén c Faxreklam Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. För några år sedan var t.ex. persondatorer, mobiltelefoner och faxar ovanliga i de svenska hemmen. Nu är förhållandet helt annorlunda. Försäljningen av faxar, persondatorer och mobiltelefoner


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L701 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdén (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L701 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdén s Konsumentpolitik och konsumentforskning I början av 1970-talet skedde en kraftig satsning på konsumentpolitiken. Ett led i denna utbyggnad var att Konsumentverket inrättades år 1973. Förutom sina konsumentpolitiska uppgifter fick verket


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sf268 av Doris Håvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Sf268 av Doris Håvik m.fl. s Delpensionen De föreslagna förändringarna av reglerna för delpension skulle innebära en fullständig avveckling av denna försäkring inom några år. Med begränsning av arbetstidsminskningen till högst 10 timmar/vecka, sänkning av kompensationsgraden från 65


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU10 1992/93:SfU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. v Ungdomars situation Sammanfattning I denna ungdomsmotion behandlas ungdomars situation utifrån ett helhetsperspektiv. Ungdomars bostads- och arbetsmarknadssituation behandlas såväl som den bristande jämställdheten mellan pojkar och flickor. I motionen


Utskottsberedning: ------------1992/93:KrU12 1992/93:LU32 1992/93:LU49 1992/93:NU24 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. s Stödet till trossamfunden Statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan omfattar verksamhetsbidrag, lokalbidrag och utbildningsbidrag. De fördelas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. De samfund som åtnjuter stöd är de traditionella


Utskottsberedning: -1993/94:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. s Full sysselsättning Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning av förslagen2 2. Massarbetslöshet3 3. Regeringens misslyckande4 4. Åter till full sysselsättning7 5. Investeringar8 6. Utbildning och kultur12 7. Återupprätta arbetsmarknadspolitiken12


Utskottsberedning: ---------------------------------------------1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU13 1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (90 yrkanden): 2 avslag, , 45 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T40 av Hans Karlsson och Maud Björnemalm (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T40 av Hans Karlsson och Maud Björnemalm s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Regeringen föreslår i propositionen att bannätet avregleras från den 1 januari 1995. Rätten att trafikera bannätet


Utskottsberedning: -1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T39 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T39 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Avreglering av järnvägstrafiken I propositionen föreslås en avreglering av järnvägstrafiken fr.o.m. den 1 januari 1995. Dessutom


Utskottsberedning: -1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Av grundläggande betydelse för Ny Demokrati är att politiska beslut skall präglas av sunt förnuft. Vi har en i grunden positiv


Utskottsberedning: --1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T37 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T37 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Under det senaste halvseklet har flera olika järnvägsföretag gått upp i det statliga järnvägssystemet för att samordningsvinster


Utskottsberedning: ---1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995


Utskottsberedning: ----1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf50 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf50 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Ny demokrati har i motioner presenterat förslag om förändringar i studiestödssystemet. Bl a har föreslagits ett samordnat vuxenstudiestöd. Av propositionen framgår att studiestödssystemet


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Mot bakgrund av de riktlinjer för ett sammanhållet studiefinansieringssystem som vi socialdemokrater föreslagit i motion 1993/94:Sf512 yrkar vi avslag på propositionen. På ett antal


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Paginering