Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. s Den socialdemokratiska kulturpolitiken Motiv och sammanfattning Att investera i kultur är att investera i människors utveckling. Det är ett lands invånare och dess samlade kunskap som är en nations största tillgång. I en alltmer föränderlig värld behöver


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1993/94:BoU13 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KrU31 1993/94:LU16 1993/94:SkU25 1993/94:UbU18 1994/95:UbU2
Riksdagsbeslut (143 yrkanden): 1 avslag, , 71 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo707 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo707 av Gudrun Schyman m.fl. v Miljöpolitik Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning Att komma till rätta med miljöproblemen är avgörande för mänsklighetens framtid. Människan har alltför länge förbrukat jordens tillgångar istället för att enbart bruka dem. Denna insikt måste


Utskottsberedning: -------------1992/93:AU18 1992/93:BoU11 1992/93:FöU7 1992/93:JoU12 1992/93:JoU27 1992/93:LU32 1992/93:SkU34 1993/94:AU2
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 1 avslag, , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. s En god livsmiljö för hållbar utveckling Innehåll 1. Inledning1 2. Sverige efter Rio-konferensen om miljö och utveckling3 3. Europa och miljön7 4. Utveckling av styrmedlen10 5. Ett kemikalie- och avfallssnålt samhälle14 6. Ett miljöanpassat trafiksystem17


Utskottsberedning: ----------------------------------1992/93:BoU18 1992/93:BoU25 1992/93:FiU22 1992/93:JoU14 1992/93:JoU19 1992/93:JoU27 1992/93:KU36 1992/93:LU32 1992/93:NU28 1992/93:SkU25 1992/93:SkU34 1992/93:TU35 1992/93:UbU20 1993/94:JoU8
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 1 avslag, , 34 saknar beslutsinformation