Dokument & lagar (2 träffar)

Motion 1993/94:So14 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So14 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. Proposition 1993/94:11 innehåller förslag till barnomsorgslag. Dessutom aviseras förslag om vårdnadsbidrag. Propositionen innehållande förslag om ett beskattat vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. v Ungdomars situation Sammanfattning I denna ungdomsmotion behandlas ungdomars situation utifrån ett helhetsperspektiv. Ungdomars bostads- och arbetsmarknadssituation behandlas såväl som den bristande jämställdheten mellan pojkar och flickor. I motionen


Utskottsberedning: ------------1992/93:KrU12 1992/93:LU32 1992/93:LU49 1992/93:NU24 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, , 12 saknar beslutsinformation