Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. L Feministisk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flickors och kvinnors friheter, rättigheter och möjligheter ska genomsyra den svenska kampen för mänskliga rättigheter och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2 2016/17:UU15 2016/17:UU2 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. L Nytt försvarsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nytt försvarsbeslut ska fattas omgående och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försvarsanslaget


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. FP med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Säkerhetspolitisk utgångspunkt Ett allt aggressivare Ryssland måste styra försvarsprioriteringar


Utskottsberedning: 2014/15:FöU11 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Propositionens innehåll 4Inledning 5Internationella samarbeten 6Nato 7Allmän värnplikt


Utskottsberedning: 2014/15:FöU11 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. FP Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige under den innevarande mandatperioden bör söka medlemskap i Nato. Motivering Åter syns stridsvagnar på Europas


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. KD Säkerhet i en osäker tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att successivt öka resurserna till försvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU7 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Säkerhetspolitisk grund 4 5 EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik 5 6 Civil och förebyggande krishantering 6


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:U242 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:U242 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Utrikes- och säkerhetspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Världen i dag 4 4 Hot 7 4.1 Terrorism 7 4.2 Massförstörelsevapen och lätta vapen 9 4.3 Bristen på demokrati och rättsstat 10 4.3.1 Israel-Palestina 11


Utskottsberedning: 2004/05:NU11 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2004/05:UU9 2005/06:UU15 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2004/05:U219 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:U219 av Maud Olofsson m.fl. c Säkerhetspolitik för en förändrad hotbild 1 Sammanfattning Världen står inför en förändrad hotbild idag. Den militära upptrappningen mellan öst och väst finns inte längre. Idag finns en bred uppfattning om att hot förekommer i andra former. Mänskligheten möts


Utskottsberedning: 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2 2004/05:UU9 2005/06:UU17 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:U226 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:U226 av Lars Leijonborg m.fl. fp Politik för global utveckling 1 Sammanfattning Folkmordet i Sudan, hivkatastrofen i södra Afrika eller jordbävningen i Iran. Förtrycket, det mänskliga lidandet och fattigdomen tog inte heller semester år 2004. Tvärtom är ofriheten fortfarande vardag för


Utskottsberedning: 2004/05:KU1 2004/05:MJU3 2004/05:NU11 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2004/05:UU2 2005/06:MJU13 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal Europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa.


Utskottsberedning: 2004/05:KU15 2004/05:NU11 2004/05:SfU10 2004/05:SoU21 2004/05:SoU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2003/04:U335 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:U335 av Peter Eriksson m.fl. mp Förenta Nationerna i en globaliserad värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att FN skall vara den enda part som Sverige ger suverän rätt till globalt våldsmonopol och det organ som samordnar


Utskottsberedning: 2003/04:UU11 2003/04:UU12 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. m Svensk säkerhetspolitik 1 Sammanfattning 1.1 Säkerhetspolitik i en ny tid Sverige behöver en framåtblickande säkerhetspolitik som främjar befolkningens säkerhet och trygghet på både kort och lång sikt. Säkerhetspolitiken måste ge handlingsfrihet och utgå från


Utskottsberedning: 2003/04:UU10 2003/04:UU13 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2003/04:U203 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:U203 av Maud Olofsson m.fl. c Konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning 1 Sammanfattning Världen har under de senaste åren sett en helt annan typ av hot riktade mot sina samhällen. De traditionella konflikterna länder emellan har minskat och istället har vi sett en ökning av inomstatliga


Utskottsberedning: 2003/04:KU1 2003/04:UU10 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: 2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2002/03:U311 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U311 av Peter Eriksson m.fl. mp Förenta nationerna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Förenta nationerna i en globaliserad värld 12 4 Det globala civila samhället 12 5 FN:s säkerhetsråd 13 6 Demokratisering av FN 13 7 Humanitär intervention 14


Utskottsberedning: 2002/03:UU8 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2002/03:U212 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U212 av Maud Olofsson m.fl. c FN och internationell säkerhet 1 Sammanfattning Vår politik på området strävar efter att stärka FN:s roll i det globala krisförebyggande och krishanterande arbetet. Som ett led i detta är det viktigt att slå vakt om de verktyg som FN-systemet givit upphov till,


Utskottsberedning: 2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Ett aktivt och flexibelt försvar sammanfattning Under de närmaste åren kan vi förvänta oss betydande säkerhets- och försvarspolitiska förändringar i Östersjöregionen. Det handlar om förändringar


Utskottsberedning: 2001/02:FöU11 2001/02:FöU2 2001/02:FöU3 2001/02:FöU7 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , ,

Paginering