Dokument & lagar (3 188 träffar)

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2 Kvalitetssäkra skolans metoder 2.1 Inför evidensbaserade antimobbningsprogram 2.2 Vidga


Utskottsberedning: FiU SfU SoU 2019/20:AU10 2019/20:KrU7 2019/20:KU1 2019/20:UbU1 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 1 avslag, 64 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 277 kB) Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 407 kB)

Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. M Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, idrott och civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella kulturformer


Utskottsberedning: KrU MJU SkU UbU 2019/20:CU16 2019/20:KrU3 2019/20:KrU6 2019/20:TU5
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 1 avslag, 28 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2950 av Edward Riedl M Kyrkobyggnadernas förvaltande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hitta en långsiktig finansieringslösning för kyrkobyggnadernas förvaltande och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning vår kultursyn 2 Bildning 3 Folkhögskola 4 Studieförbund 5 Bibliotek och läsning 6 Kulturarvsfrågor 7 Regional kulturpolitik 8 Det civila


Utskottsberedning: SkU UbU 2019/20:KrU1 2019/20:SoU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 6 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. KD Politik för ett stärkt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart i utredningar och regelgivning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU NU SkU 2019/20:AU4 2019/20:FiU34 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 2 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund För Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 109 kB) Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 174 kB)

Motion 2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. SD God vård och omsorg om äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa genom att primärvården har tillgång till specialistpsykiatrins


Utskottsberedning: SkU UbU 2019/20:KrU1 2019/20:KU1 2019/20:SoU1 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 4 avslag, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) (pdf, 131 kB)

Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. SD Public service i en demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en större utredning för en modernisering av public service som system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Idrottspolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att civilsamhälles organisationerna ska samverka med Riksidrottsförbundet för att starta ideella idrottsföreningar i utanförskapsområden och tillkännager


Utskottsberedning: KrU SkU 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 1 avslag, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Idrottspolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om avgiftsfri idrottsskola för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigevänlig konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Vårt mål för konsumentpolitiken Ursprungsmärkning Märkning av produkter från slakt utan bedövning Innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker Ursprungsmärkta menyer


Utskottsberedning: 2019/20:CU1 2019/20:CU14 2019/20:FiU22 2019/20:FiU34 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:KrU6 2019/20:MJU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 1 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för skydd av kyrkor som tas ur bruk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. SD Kyrkohistoriskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i samarbete med Svenska kyrkan upprätta ett nationellt kyrkohistoriskt museum och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:346 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:346 av Aron Emilsson m.fl. SD Kulturkanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta ta fram en svensk kulturkanon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en immateriell


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:346 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:346 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Kultur på recept Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur på recept och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur på recept är en modell som infördes under alliansregeringen. Forskning visar


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. SD Bibliotek i tradition och förnyelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör gå vidare med den nationella biblioteksstrategins förslag om stärkta nationella digitala bibliotekstjänster och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:KrU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i kommande sändningstillstånd se över möjligheterna till sponsring av SVT och


Utskottsberedning: 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inför nästa period av sändningstillstånd med start 2026 bör tillsättas en


Utskottsberedning: 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 111 kB)