Dokument & lagar (169 träffar)

Motion 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. m Omreglera den svenska spelmarknaden m1453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett licenssystem som uppfyller EG-rättens krav genom att stå öppet för företag verksamma i Sverige


Utskottsberedning: 2007/08:KrU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. (m) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Kr356 av Jörgen Hellman (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr356 av Jörgen Hellman s Stöd till länsmuseernas arbete med kulturarvet s45156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet för länsmuseerna för deras verksamhet med att dokumentera och tillgängliggöra kulturarvet.


Utskottsberedning: 2007/08:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr356 av Jörgen Hellman (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Kr355 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr355 av Johan Pehrson fp Illegalt spel på gatorna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om illegalt spel på gatorna. Motivering Mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan, i turistvimlet,


Utskottsberedning: 2007/08:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr355 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen fp, c Opera på Skäret fp1523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Opera på Skäret i Ljusnarsberg. Motivering Opera på Skäret i Ljusnarsberg är idag ett kulturellt musikteatercentrum


Utskottsberedning: 2007/08:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Kr348 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr348 av Ulf Holm mp Transatlantiska slavhandeln mp919 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppmärksammande av Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Motivering Sveriges deltagande i den transatlantiska


Utskottsberedning: 2007/08:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr348 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Kr345 av Fredrik Schulte (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr345 av Fredrik Schulte m Bibliotekslagens avskaffande m1785 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotekslagen bör avskaffas. Motivering Trots att biblioteken är en oumbärlig och central kulturinstitution


Utskottsberedning: 2007/08:KrU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr345 av Fredrik Schulte (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley fp, c Svenska Spel fp1248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda vad en försäljning av Svenska Spel skulle komma att innebära för den svenska spelsituationen.


Utskottsberedning: 2007/08:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Kr277 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr277 av Margareta Cederfelt m Svenska kyrkans affärsverksamhet m1543 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Svenska kyrkans affärsverksamhet. Motivering Svenska kyrkan är sedan några år frikopplad från staten. Svenska


Utskottsberedning: 2007/08:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr277 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. s Samverkan på barn- och ungdomskulturområdet s45254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samverkan på departementsnivå, regional och lokal nivå. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:KrU5 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog s Barnkultur för barnens skull s45185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att prioritera barns och ungdomars kulturskapande och kulturupplevelser. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Kr351 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr351 av Hans Wallmark m Digitalbions censuravgift m1752 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndskort för den som visar digitalfilm som ej förhandsgranskats av Statens biografbyrå. Motivering Biografbranschen


Utskottsberedning: 2007/08:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr351 av Hans Wallmark (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Kr349 av Nikos Papadopoulos och Siw Wittgren-Ahl (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr349 av Nikos Papadopoulos och Siw Wittgren-Ahl s Auktoriserade tolkar inom offentlig verksamhet s14029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglera användandet av tolkar inom offentlig verksamhet. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr349 av Nikos Papadopoulos och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Kr344 av Christer Adelsbo (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr344 av Christer Adelsbo s Ekonomisk trygghet för idrottsföreningar s45137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa en ekonomisk trygghet för våra idrottsföreningar. Motivering Det är många som tror att det


Utskottsberedning: 2007/08:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr344 av Christer Adelsbo (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm s Kultursatsning för framtiden s45235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kultursatsningar som vänder sig till alla medborgare. Motivering Kultur ger människor


Utskottsberedning: 2007/08:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Kr342 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr342 av Louise Malmström och Jan Björkman s Det gemensamma ansvaret för bevarandet av folkbildningens särart och utvecklingsmöjligheter s45228 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om folkbildningens


Utskottsberedning: 2007/08:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr342 av Louise Malmström och Jan Björkman (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Kr339 av Gunnar Andrén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr339 av Gunnar Andrén m.fl. fp Nobel fp1353 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell insamling med internationell prägel till Alfred Nobels minne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2007/08:KrU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Kr339 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Kr338 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr338 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz fp Forskning kring Kirunasvenskarna fp1350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kirunasvenskarna och deras okända öde i Sovjetunionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Kr338 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (fp) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström s Upprustning av bollplaner s45261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustning av bollplaner. Motivering Att barn och ungdomar ägnar sig åt idrott är bra utifrån många aspekter. Men


Utskottsberedning: 2007/08:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström (s) (doc, 37 kB)