Dokument & lagar (158 träffar)

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. MP Stadsplanering för minskad klimatpåverkan MP2414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljöanpassad trafikplaneringsplikt enligt fransk modell införs i större städer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:TU17 2012/13:TU2 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Barnfattigdom V206 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En handlingsplan mot barnfattigdom 3 4 Se över bidragen som riktas till barnfamiljer 4 5 Förbjud avgifter i skolan 4 6 Frukost i skolan 5 7 Barns rätt till en meningsfull


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. SD Idrottsfrågor SD312 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en förnyad elitsatsning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en framtida


Utskottsberedning: 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2013/14:FiU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold KD Fri flytträtt på pensionssparande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fri flytträtt på pensionssparande. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 1144 kB)

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner S4002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att arbeta kvällar, helger eller


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Nedsättningen av


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fi299 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi299 av Annika Lillemets m.fl. MP Välfärdsföretag med begränsad vinstutdelning MP2524 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att privata aktörer som utför skattefinansierade välfärdstjänster i vård, skola och


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi299 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. MP Stabilisera bank- och finanssektorn MP2519 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker


Utskottsberedning: 2012/13:FiU13 2012/13:FiU22 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft MP Legalt ramverk för sociala investeringar MP3203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett legalt ramverk som möjliggör sociala investeringar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi293 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi293 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson M Införande av utmaningsrätt i hela Sverige M1722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera till att utmaningsrätt införs i hela Sverige. Motivering Problemet


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi293 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson S Kontrollavgifter för privata aktörer inom skattefinansierad verksamhet S32154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattefinansierade privata verksamheter inom välfärdssektorn


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi274 av Hans Ekström S Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter S5225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten till en kommunalisering av fastighetsskatten för


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. MP Ge alla unga framtidstro MP1501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad arbetsgivaravgift för arbetslösa unga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU1 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. MP Drömmen om Sverige MP1004 1 Sammanfattning Drömmen om Sverige handlar om att det som förenar alla oss invånare är byggandet av Sveriges gemensamma framtid. Byggandet av en framtid som är mänsklig och välkomnande i ett Sverige där alla kan delta på sina egna


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:CU1 2012/13:FiU25 2012/13:JuU1 2012/13:KU19 2012/13:KU22 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU8 2012/13:UbU9 2013/14:KU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 235 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)