Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt


Utskottsberedning: -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. s Idrottens villkor Idrotten är med sina ca 2,5 miljoner medlemmar vårt lands största folkrörelse. Med omkring 4 miljoner aktiva utövare spelar den en viktig roll i det svenska samhället. Det sägs att delad glädje är dubbel glädje. Idrotten ger både lust


Utskottsberedning: --1993/94:BoU14 1993/94:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Marknadsföringen av Sverige utomlands Behovet av att effektivisera den svenska representationen och marknadsföringen av Sverige utomlands har dokumenterats i en rad utredningar och genom vissa begränsade redan genomförda organisatoriska förändringar.


Utskottsberedning: ---1993/94:KrU30 1993/94:UU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr517 av Lennart Nilsson och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr517 av Lennart Nilsson och Nils T Svensson s Naturturismen i Sverige Sverige är ett land med unika naturliga förutsättningar i form av omväxlande natur, god miljö och stora kulturvärden. Sverige är ett stort land, med en liten befolkning, och ett land med långa kuststräckor och tusentals


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr516 av Jan Jennehag (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr516 av Jan Jennehag v Bilresorna inom idrottsrörelsen Idrottsrörelsen är med sina 2,5 miljoner medlemmar den största av våra folkrörelser. Andelen passiva medlemmar är också relativt lågt. Förutom utövarna själva är närmare 500 000 människor aktiva som ledare eller medhjälpare på ideell


Utskottsberedning: -1993/94:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr515 av Lennart Nilsson och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr515 av Lennart Nilsson och Nils T Svensson s Turistinformationen Sveriges gränser är också Sveriges entréer. Att komma till Sverige vid vissa gränser känns ibland som att komma in genom bakdörren. Om Sverige skall kunna utvecklas som turistnation måste också informationen vid våra gränser


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr514 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr514 av Elisabeth Persson m.fl. v Idrott Kvinnoidrotter har låg status i Sverige: damfotbollen uppmärksammas sällan, ridsporten anses fortfarande vara lite av en snobbsport för flickor trots att den är en av Sveriges största folksporter och TV-sporten upplåter, enligt en undersökning,


Utskottsberedning: ---1993/94:KrU11 1993/94:UbU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr513 av Sören Norrby (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr513 av Sören Norrby fp Turistnäringens naturvårdsansvar Natur och friluftsliv är de viktigaste plusfaktorerna för utlänningar som överväger att turista i Sverige. För svenskar är naturen av avgörande betydelse för att turista i Sverige. Naturen själv är alltså den kanske viktigaste


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr512 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr512 av Leo Persson m.fl. s Turism och rekreation i skogslänen Inledning Turismen är en basnäring sett till sysselsättningen i många glesbygdskommuner. Den nuvarande turist- och rekreationspolitiken utformades i början av 1970-talet och beslutades av en enig riksdag år 1975. Målen för


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr511 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr511 av Åke Gustavsson m.fl. s Turism och rekreation Sammanfattning I motionen föreslås att: 1. De mål för den statliga turistpolitiken som anges i motionen bör ersätta de nuvarande målen. Detta innebär bl.a. att målet för turistpolitiken bör vara att främja den egna befolkningens möjligheter


Utskottsberedning: ------1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr510 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr510 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson s Turismen i Dalsland Turismen i Sverige har under de senaste åren utvecklats till en av de viktiga näringsgrenarna, en viktig inkomstkälla som skapar betydelsefulla arbetstillfällen. Den forskning som bedrivs inom turismområdet ger vid handen


Utskottsberedning: ----1993/94:AU13 1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr509 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr509 av Sigge Godin m.fl. fp Turismen i skogslänen Turismen är en av de största näringarna i världen. Den beräknas fortsätta att öka. Den ökade rörligheten inom EU skapar behov av tätare kontakter mellan länderna. I takt med den ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa har befolkningen ökat


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU24 1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr508 av Sigge Godin och Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr508 av Sigge Godin och Ingela Mårtensson fp Idrottsrörelsen Det är den omfattande ungdomsverksamheten och friskvården som gör idrottsrörelsens samhällsnytta mest påtaglig. Men idrotten har också en rad andra positiva inslag som inte uppmärksammas på samma sätt. Dit hör t.ex. elitidrottens


Utskottsberedning: ---1993/94:KrU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr507 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr507 av Stina Eliasson c Turism Turismen berör 10 000-tals företag i vårt land. I vilken utsträckning de är beroende av turism varierar mellan olika delbranscher, med geografiskt läge, säsong etc. Den offentliga sektorns ställningstaganden har i varierande grad inflytande på näringens


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr506 av Siw Persson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr506 av Siw Persson m.fl. fp Turismen i Skåne Inom regionalpolitiken för 90-talet betonas kulturpolitikens betydelse för att skapa regional utveckling dels som en dynamisk faktor för människor i regionen, dels ur en näringspolitisk synvinkel där kulturvärden vägs in vid val av lokalisering


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr505 av Widar Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr505 av Widar Andersson m.fl. s Norrlandsturismen Sverige är ett land av glesbygd. I ett centraleuropeiskt perspektiv är även våra mest bebodda regioner mycket glest befolkade. Årstidernas skiftningar, de stora skogarna, jakten, fisket, fjällvandringarna, skidåkningen, bären och svamparna


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr504 av Ulf Björklund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr504 av Ulf Björklund kds Den småskaliga landsbygdsturismen Den småskaliga landsbygdsturismen har inte lyckats skaffa sig en egen identitet, profil och tradition. Jämfört med förhållandena i många andra länder är verksamheten i Sverige av liten omfattning och svagt utvecklad. En avgörande


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr503 av Nils T Svensson och Lennart Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr503 av Nils T Svensson och Lennart Nilsson s Turistnäringens infrastruktur Turistnäringen är ett alltför ofta underskattat inslag i svenskt näringsliv. Det finns många och goda skäl att starta en målmedveten och genomgripande satsning på att utveckla Sverige som turistland både för


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr502 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr502 av Stina Eliasson c Småskalig landsbygdsturism Den småskaliga landsbygdsturismen har inte lyckats skaffa sig egen identitet, profil och tradition. Jämfört med förhållandena i andra länder är verksamheten av liten omfattning och svagt utvecklad. En avgörande brist är dålig kontakt


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr501 av Birgitta Wistrand (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr501 av Birgitta Wistrand m Turismen Det sägs ofta att turistnäringen anser att statsmakterna hyser bristande intresse för branschen och inte inser dess betydelse som inkomstkälla och viktig exportindustri för Sverige. Man saknar engagemang för att främja näringens möjligheter och det


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation