Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 1993/94:Bo614 av Jan Erik Ågren (kds) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo614 av Jan-Erik Ågren och Tage Påhlsson kds, c Rennäringen I budgetpropositionen anges från jordbruksverket att framtagandet av underlag för renbetesinventeringen fortsätter. Bostadsutskottet har tidigare understrukit vikten av att betesinventeringar genomförs och får ligga till grund


Utskottsberedning: --1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo607 av Berith Eriksson (v) och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo607 av Berith Eriksson och Hans Göran Franck v, s Rennäringen Främjande av rennäringen Inom renbetesområdet hävdas i olika sammanhang att det finns för många renar. Renantalet är en viktig fråga inte minst för samerna, men även en viktig fråga för andra intressenter i området. För


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, -)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. s, Kostnader för analys av cesiumhalter De radioaktiva ämnena från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl nådde Sverige söndagen den 27 april 1986. Hårdast drabbades stora delar av Gävleborgs och Västernorrlands län, i mindre utsträckning Uppsala län, Västmanlands


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo505 av Ivar Franzén (c) och Harry Staaf (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo505 av Ivar Franzén och Harry Staaf c, kds Lokalisering av vindkraftverk Riksdagen har lagt fast att ett av energipolitikens mål är att trygga tillgången på el och annan energi på villkor som är konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Utgångspunkten är att produktion och användning skall


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, c, fp, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd Fördelningen av länsstyrelseanslaget I en tid när det är nödvändigt att noga pröva alla offentliga utgifter måste den statliga verksamheten drivas effektivt och med en ökande produktivitet. De statliga myndigheterna måste acceptera


Utskottsberedning: -1993/94:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo245 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo245 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, fp, c Bildskärmsskador och elöverkänslighet 1989 räknade man med att cirka 800 000 människor i Sverige arbetar vid bildskärmar. Idag är säkert antalet betydligt större. Man vet att skadliga effekter av bildskärmsexponering börjar bli alltmer uppenbara.


Utskottsberedning: -1993/94:BoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo220 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo220 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp Elöverkänslighet Elöverkänslighet är ett stort problem som uppmärksammas allt mer. Enligt Arbetsmiljöinstitutets undersökningar är ca 1 av svenska folket mer eller mindre elöverkänsliga. Många är så sjuka att de inte kan arbeta och inte heller


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo209 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo209 av Axel Andersson m.fl. s Statliga ombyggnadsbidrag m.m. Vårt land har hamnat i en ond cirkel med minskad tillväxt, färre människor i arbete och fler utan jobb. Sammantaget leder detta till allt sämre samhällsekonomi. Det gäller därför att vidta snabba åtgärder för att bryta denna


Utskottsberedning: -1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation