Dokument & lagar (395 träffar)

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:169 (pdf, 363 kB)

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag

Motion 2004/05:Bo13 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo13 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition om ändrade regler för bostadsbidrag. Regeringens förslag I regeringens proposition om bostadsbidrag föreslås regeländringar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo12 av Nina Lundström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo12 av Nina Lundström m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på reformerat stöd för ekonomiskt utsatta hushåll i syfte att minska marginaleffekter. Riksdagen begär att


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 14 lagen 1993:737 om bostadsbidrag som innebär att bostadsbidrag månadsvis lämnas som ett särskilt bidrag med 950 kr för ett


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:Bo10 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo10 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en reformering av bostadsbidraget i syfte att minska marginaleffekterna. Mer


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Proposition 2004/05:112

Regeringens proposition 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Prop. 2004/05:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:112 (pdf, 522 kB)

Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Proposition 2004/05:106

Regeringens proposition 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen Prop. 2004/05:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2005 Bosse Ringholm Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Motion 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till 6 andra stycket 2 b jordförvärvslagen 1979:230 om att mark som juridiska personer avstår till staten för naturvårdsändamål


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:Bo7 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo7 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att jordförvärvslagen enbart skall gälla vid förvärv av skogsfastighet. Riksdagen beslutar att jordförvärvslagen, med undantag för omarronderingsområden,


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre möjligheter för familjejordbrukens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. mp Orkanen Gudrun väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Bo5 av Ulla Löfgren och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo5 av Ulla Löfgren och Elizabeth Nyström m med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om skärpta bestämmelser om förvärv av lantbruksegendom i glesbygd. Riksdagen beslutar att glesbygdsbestämmelserna i jordförvärvslagen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Stormen över södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt 1 Sammanfattning Orkanen Gudrun som svepte in över södra Sverige har i sin väg orsakat förödelse av en dignitet vi inte tidigare sett i Sverige.


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:TU17 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att begreppet herrelösa fastigheter


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:Bo2 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo2 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som friskriver kommuner från saneringskostnader i linje med vad som anförts nedan och


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo6 av Nina Lundström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo6 av Nina Lundström m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den omfattar ägande av lantbruksfastigheter.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Bo4 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo4 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i plan- och bygglagen 1987:10 enligt vad i motionen anförs om anläggning avseende mobiltelefoni som en


Utskottsberedning: 2004/05:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo1 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo1 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen när det finns en intressent till en herrelös


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag