Dokument & lagar (5 776 träffar)

Riksdagens protokoll 1993/94:70

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:70 Fredagen den 4 mars Kl. 9.00- 10.35 I Meddelande om information från regeringen Anf. 1 TALMANNEN Justitieminister Gun Hellsvik m lämnar information om åtgärder mot ungdomsbrott torsdagen den 17 mars efter muntliga frågor till regeringen. 2 Svar på interpellation 1993/94:86

2003-03-04

Riksdagens protokoll 1998/99:12

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:12 Tisdagen den 3 november Kl. 11.00 11.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 oktober. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:26 och 28 till skatteutskottet

1999-11-03

Riksdagens protokoll 1998/99:12 (pdf, 290 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:113 Onsdagen den 25 augusti Kl. 10.00 10.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Talmannen hade beslutat att protokollet för den 17 augusti skulle justeras denna dag. Detta protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända. Förhandlingarna leddes av förste vice talmannen.

1999-08-25

Riksdagens protokoll 1998/99:113 (pdf, 258 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:112 Tisdagen den 17 augusti Kl. 16.00 16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10, 11, 14, 15 och 16 juni. 2 Återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Erik Åsbrink s den 17 juni

1999-08-17

Riksdagens protokoll 1998/99:112 (pdf, 303 kB)

Motion 1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund 1.1 Miljöpartiets kritik av elmarknadsreformen Miljöpartiet de gröna har sedan länge kritiserat att svenska hushåll måste betala 2 500 kronor för att byta


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N23 av Inger Strömbom (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N23 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Bakgrund I propositionen föreslås vissa ändringar i ellagen 1997:857 som syftar till att möjliggöra undantag från grundprincipen om timvis mätning för vissa elanvändare.


Utskottsberedning: -------1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström c med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund Regeringen föreslår i propositionen bl.a. förändringar i utformning av garantipris för el från små elleverantörer från och med den 1 november


Utskottsberedning: -----1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N21 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N21 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Inledning Införandet av schablonberäkning på elmarknaden innebär ett viktigt steg mot en konkurrensutsatt och fri energimarknad. Elmarknadsreformerna ökar valfriheten


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N20 av Lennart Värmby (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N20 av Lennart Värmby m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Genom de förslag om ändringar i ellagen som framförs i propositionen kommer från och med november 1999 också de vanliga hushållskunderna att kunna köpa sin el helt fritt.


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N19 av Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:N19 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. I proposition 1998/99:137 behandlas bl.a. de ekonomiska villkoren för småskalig elproduktion. I dag är ersättningen till de små elproducenterna ca 25 öre/kWh. Lekoutredningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K31 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K31 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Inledning Miljöpartiet har sedan långt tid tillbaka krävt att en sanningskommission ska tillsättas likt den norska


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Om behovet av en granskningskommission och om karaktären av kommissionen De senaste årens debatt om polisiär


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K29 av Helena Bargholtz fp med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Sverige, liksom alla andra länder, har en säkerhetspolis och en militär säkerhetstjänst. De syftar dels till att


Utskottsberedning: --1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K28 av Carl Bildt (m)

Motion till riksdagen 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet 1 Bakgrund Under senare år har frågan om IB och den svenska säkerhetspolisens Säpo verksamhet varit föremål för


Utskottsberedning: ----------1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K27 av Mats Einarsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet 1 Ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande En lång och periodvis intensiv debatt om de svenska säkerhets-


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi45 av Johan Lönnroth (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi45 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998 I regeringens skrivelse 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998 tecknas bilden av en i stort sett lysande fondförvaltning. Sedan 1990


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Riksdagens protokoll 1998/99:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:111 Onsdagen den 16 juni Kl. 09.00 13.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON mHerr talman I Mjölby kyrka hölls i går en min- nesgudstjänst för de två mördade polismännen Olov Borén och Robert Karlström. Deras tragiska

1999-06-16

Riksdagens protokoll 1998/99:111 (pdf, 695 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:110 Tisdagen den 15 juni Kl. 09.00 16.30 18.00 22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda- mot

1999-06-15

Riksdagens protokoll 1998/99:110 (pdf, 1690 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:109 Måndagen den 14 juni Kl. 10.00 17.55 19.00 23.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att Tomas Eneroth s den 14 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare

1999-06-14

Riksdagens protokoll 1998/99:109 (pdf, 1743 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:108 Fredagen den 11 juni Kl. 12.00 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:140 till konstitutionsutskottet Kammaren biföll talmannens förslag att motions- tiden för

1999-06-11

Riksdagens protokoll 1998/99:108 (pdf, 314 kB)