Dokument & lagar (9 326 träffar)

Riksdagens protokoll 2015/16:130

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Ann-Britt Åsebol M utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016 sedan Ulf Berg

2016-09-08

Riksdagens protokoll 2015/16:130 (pdf, 652 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:129

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Nina Lundström L utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 augusti 2016 sedan Erik Ullenhag

2016-09-01

Riksdagens protokoll 2015/16:129 (pdf, 776 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:128

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Erik Ullenhag L avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen meddelade att Håkan Juholt S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 12 september. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen

2016-08-25

Riksdagens protokoll 2015/16:128 (pdf, 461 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:127

1  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Emilia Töyrä S avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Jörgen Hellman S avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet, att Niklas Karlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet, att Anders

2016-06-28

Riksdagens protokoll 2015/16:127 (pdf, 732 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:126

1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2015/16:42 för torsdagen den 16 juni från trafikutskottet och prot. 2015/16:51 för tisdagen den 21 juni från finansutskottet. 2  Ärende för hänvisning

2016-06-27

Riksdagens protokoll 2015/16:126 (pdf, 369 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:125

1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 juni justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:707 Till riksdagen Interpellation 2015/16:707 Eventuellt avtal mellan EU och Libyen av Christina Höj Larsen V Interpellationen kommer att besvaras

2016-06-22

Riksdagens protokoll 2015/16:125 (pdf, 468 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:124

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:55 för tisdagen den 14 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från konstitutionsutskottet. 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument KOM2016 400

2016-06-21

Riksdagens protokoll 2015/16:124 (pdf, 967 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:123

1  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Jenny Bengtsson V inträtt som ersättare för Ali Esbati V under tiden för hans fortsatta ledighet den 17 juni27 juli. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Jenny Bengtsson som suppleant i konstitutionsutskottet,

2016-06-20

Riksdagens protokoll 2015/16:123 (pdf, 1278 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:122

1  Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar Anf. 1  ROGER HADDAD LAktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar Herr talman Liberalernas riksdagsgrupp har alltså begärt denna extrainsatta debatt i kammaren med anledning av de minst 53 utsatta stadsdelar som polisen har pekat ut som mycket bekymmersamma.

2016-06-17

Riksdagens protokoll 2015/16:122 (pdf, 1004 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:121

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Valter Mutt MP avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll dessa avsägelser. Andre vice talmannen meddelade att Pernilla Stålhammar MP avsagt sig uppdraget

2016-06-16

Riksdagens protokoll 2015/16:121 (pdf, 920 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:120

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Applåder Herr talman Jag vill börja med några ord från dramatikern Lin-Manuel Miranda som han läste upp efter dådet i Orlando. We chase the melodies that seem to find us until theyre finished songs and start to play. When senseless acts of tragedies

2016-06-15

Riksdagens protokoll 2015/16:120 (pdf, 1430 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:119

1  Justering av protokoll Protokollet för 24 maj justerades. 2  Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Leif Jakobsson S ansökt om ledighet under tiden den 15 juni 201624 september 2018. Kammaren biföll denna ansökan. 3  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Leif Jakobsson S avsagt sig uppdragen

2016-06-14

Riksdagens protokoll 2015/16:119 (pdf, 1000 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:118

1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Crister Spets SD skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid SD under tiden för hennes ledighet den 14 juni28 juli och att Heidi Karlsson SD skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid SD under tiden för hennes ledighet den 29 juli 20166 januari 2017.

2016-06-13

Riksdagens protokoll 2015/16:118 (pdf, 760 kB)

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:184 om en särskild kvot med förtur i kö till friskolor för nyanlända. Motivering Utan tvekan har det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 65 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 20 maj justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Carl Schlyter MP avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 17 juni. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets

2016-06-10

Riksdagens protokoll 2015/16:117 (pdf, 160 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:116

1  Val av chefsjustitieombudsman Val av chefsjustitieombudsman Val av chefsjustitieombudsman företogs. Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MHerr talman I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det en stor glädje för mig att få meddela kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till ny chefsjustitieombudsman

2016-06-09

Riksdagens protokoll 2015/16:116 (pdf, 1326 kB)

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom förordningar ska möjliggöra att de frågor som har samband med en torvtäkt, exempelvis


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:115

1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Anmälan om ny gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Christer Nylander som gruppledare för partigrupp från och med den 7 juni. 3  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen

2016-06-08

Riksdagens protokoll 2015/16:115 (pdf, 1150 kB)

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt för koncerner som har både nationell och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)