Dokument & lagar (292 träffar)

Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson C Ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst till sin jakthund i områden


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren C Ersättning till jägare vid skyddsjakt på varg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de ekonomiska villkoren för jägare och jaktledare i samband med skyddsjakt


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson C Decentraliserat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kommunalisering av bestämmanderätten över strandskyddet. Motivering Många människor vill bo och verka


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1762 av Lars Hjälmered M Grön gräddfil för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en grön gräddfil. Motivering Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1762 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1743 av Elin Lundgren S Utrotningshotade djur i reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för att stoppa användningen av utrotningshotade djur i reklam. Motivering Användning av utrotningshotade


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:KrU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 65 kB) Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa brottet grovt djurplågeriRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith MP Klimatanpassning förebygg översvämningsskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell klimatanpassningsstrategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2014/15:MJU13 2014/15:MJU4 2014/15:TU9 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd M Gör det enklare och snabbare att bygga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förkorta och förenkla regler och handläggning för att snabba på byggprocessen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:MJU12 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2429 av Ola Johansson C En bostadspolitik för bostäder i hela landet Sammanfattning Tillgången till bostäder är en förutsättning för att det varaktigt kan skapas arbeten i växande företag. Bostaden ger människor möjlighet att förverkliga drömmar, genom arbete, studier, familjebildning och


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2429 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2428 av Ola Johansson C Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva val. Politiken ska underlätta de hållbara valen och skapa förutsättningar för upplysta konsumenter. Konsumentpolitiken är också till för


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:FiU22 2014/15:KU15 2014/15:MJU7 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1520 av Roland Utbult KD Minska läkemedelsrester i miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna i miljön. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:MJU4 2014/15:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1520 av Roland Utbult (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund S Det svenska snuset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska snuset är en unik, noga kontrollerad och reglerad produkt som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:NU13 2014/15:SoU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1426 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1426 av Betty Malmberg M Biodrivmedel minskar klimateffekten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda ett nytt kvotpliktssystem för biodrivmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1426 av Betty Malmberg (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson SD Främjande av veteranbilshobbyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja veteranbilshobbyn genom en återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18 2014/15:SkU19 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett arbetsgivaravdrag.


Utskottsberedning: 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SfU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. SD Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU8 2014/15:NU9 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. SD Biogas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för en utbyggnad av stamgasnätet till våra jordbruksintensiva regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)