Dokument & lagar (52 träffar)

Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar v031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet


Utskottsberedning: 2009/10:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen s95007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad vård och


Utskottsberedning: 2009/10:SoU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 90 kB)

Motion 2009/10:So2 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So2 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor s95004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i läkemedelslagen 1992:859Motivering Riksdagens borgerliga majoritet beslutade den 29 april 2009 om en avreglering


Utskottsberedning: 2009/10:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So2 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:So1 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So1 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården s95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till abort. Motivering Utvecklingen inom medicinsk


Utskottsberedning: 2009/10:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So1 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. m, fp, kd, c Bättre rehabilitering och livskvalitet m912 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur rehabiliteringen för patienter kan förbättras. Motivering Människor utsätts idag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, c, m Tvångsvård för gravida missbrukare kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvångsvård för gravida missbrukare. Motivering Att människor som är fast i missbruk har rätt


Utskottsberedning: 2009/10:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. kd, c, v, fp, m Nationell SRHR-policy och strategi kd404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utforma en nationell SRHR-strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren (fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren fp, kd Dold tobaksförsäljning fp1263 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regler om dold tobaksförsäljning bör övervägas för att minska tobaksbruket bland


Utskottsberedning: 2009/10:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren (fp, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. (fp, c, m, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. fp, c, m, mp Självbestämmande vid livets slut fp1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors självbestämmande vid livets slut. Motivering Man kan ibland få höra att vården ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So650 av Eva Flyborg m.fl. (fp, c, m, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:So564 av Annika Qarlsson m.fl. (c, kd, v, m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:So564 av Annika Qarlsson m.fl. c, kd, v, m, fp Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet c391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetens hos personalen på ungdomsmottagningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So564 av Annika Qarlsson m.fl. (c, kd, v, m, fp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ju424 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, fp, kd, v, m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju424 av Jan Lindholm m.fl. mp, c, fp, kd, v, m Insatser mot sexualbrott mot barn mp957 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ökad kunskap för att förhindra sexualbrott mot barn.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:JuU13 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:SoU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:Ju424 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, fp, kd, v, m) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:So581 av Eva Johnsson och Lars-Arne Staxäng (kd, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So581 av Eva Johnsson och Lars-Arne Staxäng kd, m Tobaksprevention Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en handlingsplan för att kunna nå de fyra nationella delmål för 2014


Utskottsberedning: 2009/10:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So581 av Eva Johnsson och Lars-Arne Staxäng (kd, m) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So510 av Agneta Lundberg m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:So510 av Agneta Lundberg m.fl. s, mp, v Alkoholpolitik s35037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om WHO. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och alkohol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KU25 2009/10:SkU29 2009/10:SoU12 2009/10:UbU10 2009/10:UbU13 2009/10:UbU8 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:So510 av Agneta Lundberg m.fl. (s, mp, v) (doc, 67 kB)

Motion 2009/10:So660 av Margareta Pålsson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So660 av Margareta Pålsson m.fl. m, c, fp, kd Gårdsförsäljning av öl, vin och cider i Sverige m913 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So660 av Margareta Pålsson m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:So631 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:So631 av Sofia Arkelsten m.fl. m, v, fp, c Ensamståendes rätt till insemination m904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för ensamstående att insemineras inom svensk sjukvård. Motivering Ensamstående


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So631 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, v, fp, c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ju369 av Elina Linna m.fl. (v, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju369 av Elina Linna m.fl. v, m, c, kd Sexuellt våld v487 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning av personer inom rättsväsendet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU1 2009/10:JuU14 2009/10:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ju369 av Elina Linna m.fl. (v, m, c, kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att tidiga åtgärder för att motverka uppkomsten av frakturer på grund av benskörhet hos äldre beaktas i det fortsatta arbetet med äldres vård och hälsa. Motivering I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:So37 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor bör förläggas till Dalarnas forskningsråd i Falun. Motivering På grund av den demografiska och samhällsekonomiska utvecklingen har en ökad börda lagts på anhöriga


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So37 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So29 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett frivilligt kommunalt bilstöd som ett komplement till färdtjänsten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offentlig upphandling. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:SoU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:So29 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, c, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)
Paginering