Dokument & lagar (1 902 träffar)

Motion 2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So18 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning mp037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samordningsansvar i folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tobaksförsäljning bör vara licenspliktig. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning s95010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett samlat förslag om ungdomar


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 67 kB)

Motion 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn s95009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av nationell kvalitetscertifiering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 77 kB)

Motion 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson mp med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag mp026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:So10 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2009/10:So10 av Hans Wallmark m med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag m2010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna för marknadsföring av svenskproducerade alkoholmärken ska överensstämma med EU-reglerna


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So10 av Hans Wallmark (m) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So8 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument för personlig


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus 79016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Vi tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, avvisar förslaget att permanenta försöket med sfi-bonus.


Utskottsberedning: 2009/10:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag s95007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 82 kB)

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet s95008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen s79015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändring i


Utskottsberedning: 2009/10:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet v038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag v034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att ta bort kravet på tillstånd för tillverkning av alkoholdrycker. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar v031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet


Utskottsberedning: 2009/10:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och därtill anknuten


Utskottsberedning: 2009/10:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen s95007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad vård och


Utskottsberedning: 2009/10:SoU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 90 kB)

Motion 2009/10:So2 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So2 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor s95004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i läkemedelslagen 1992:859Motivering Riksdagens borgerliga majoritet beslutade den 29 april 2009 om en avreglering


Utskottsberedning: 2009/10:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So2 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 57 kB)