Dokument & lagar (465 träffar)

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer s25005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att avveckla inkomstgarantier för konstnärer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället s25004 Innehållsförteckning Inledning 2 Folkrörelsernas, den ideella och idéburna sektorns, betydelse 3 Årliga överläggningar 5 Motiv för nytt mål 5 Folkrörelser, ideell och idéburen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken s25003 Innehållsförteckning Inledning 2 Ungdomar har rätt till arbete 3 Investera i ungas möjligheter att få jobb 3 Jobbstart för unga 3 Ungdomslyft 4 Fler möjligheter till jobb,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:U5 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg s, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U4 av Urban Ahlin och Peter Rådberg (s, mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det internationella


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:U3 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall kd Det civila samhället kd855 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Det civila samhället och staten 3 5 Regeringens insatser 3 6 Underlätta för det civila samhället 4 6.1 Kultur 4 6.2 Sociala företag 5 6.3 Moms för secondhand-affärer 5


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson s Ansvaret för stillbildsfotografi i Sverige s40060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett samlat ansvar för stillbildsfotografin i Sverige. Motivering Trots sin långa historia,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Kr326 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr326 av Eva Flyborg fp Införande av en expertdatabank med kvinnor fp1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att det skapas en oberoende kontaktbank med kvinnliga experter som bidrar till att bryta mansdominansen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr326 av Eva Flyborg (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt s En offensiv kulturpolitik inom förskola, grundskola, äldreomsorg och sjukhus s40033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa de åtgärder den vidtagit för sysselsättningen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur mp004 Innehållsförteckning Inledning 2 De kulturpolitiska målen 3 Portföljmodellen 4 Kulturtidskrifter 4 Svenska rikskonserter 5 Upphävande av tidigare myndighetsspecifika mål 5 Avskaffandet av ansvarsmuseifunktionen 5


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:Kr3 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homosexuella, bisexuella och transpersoner fp1306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemötandefrågor och kunskaper om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation hos


Utskottsberedning: 2009/10:AU8 2009/10:CU8 2009/10:JuU1 2009/10:JuU14 2009/10:JuU15 2009/10:JuU7 2009/10:KrU9 2009/10:KU14 2009/10:KU19 2009/10:SfU14 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU10 2009/10:UU15 2009/10:UU2 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. s Funktionsnedsättning och idrott s40056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en allmän kunskapshöjning inom skolan om vad en funktionsnedsättning är och innebär. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So554 av Lars Lilja s Dopning s78017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en ny och från idrottsrörelsen självständig och oberoende antidopningsorganisation.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:MJU10 2009/10:SoU12 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson kd Svenska kyrkliga kulturvärden kd691 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta gemensamt ekonomiskt ansvar för de svenska kyrkliga kulturvärdena.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU4 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid s25001 Innehållsförteckning Inledning 6 Kulturarbetarnas arbetsliv 7 Förslag med anslag under andra utgiftsområden 8 Utökning av konstnärsallianserna 8 Internationellt kulturutbyte 8 Access Bevara,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:KrU5 2009/10:KrU9 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 157 kB)

Motion 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg m Spelmarknaden m1528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl s Uppåkra Arkeologiska Center s40045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ser över möjligheten till bättre uppmärksamhet åt Uppåkra Arkeologiska Center med


Utskottsberedning: 2009/10:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl (s) (doc, 38 kB)