Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 1988/89:Jo287 av Hans Dau och Ingrid Hemmingsson (båda m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo287 av Hans Dau och Ingrid Hemmingsson båda m Rennäringen Av den sammanställning på prisutvecklingen inom rennäringen, såväl avräkningspris som prisstöd, som Samernas riksförbund gjort, kan avläsas att utvecklingen varit negativ


Utskottsberedning: -----1988/89:JoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , 1 bifall, 5 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo287 av Hans Dau och Ingrid Hemmingsson (båda m) (pdf, 74 kB)

Motion 1988/89:Jo230 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo230 av Lars Werner m. fl. vpk Prisstödet till rennäringen, m. m. Prisutvecklingen inom rennäringen såväl avräkningspris som prisstöd har varit negativ i förhållande till annan inhemsk köttproduktion. Prisstödet har även en betydande


Utskottsberedning: ---1988/89:JoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo230 av Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 85 kB)

Motion 1988/89:Jo220 av Martin Olsson och Karin Israelsson (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo220 av Martin Olsson och Karin Israelsson båda c Prisstödet till rennäringen Under anslaget Främjande av rennäringen budgetproposition bilaga 11, B 8 utgår bland annat ett prisstöd till rennäringen ungefär motsvarande prisstödet


Utskottsberedning: --1988/89:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo11 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Joll av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:10 om särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd Under våren och sommaren påmindes vi om att den ekologiska balansen i haven runt Sverige är rubbad.


Utskottsberedning: --1988/89:JoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo11 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) (pdf, 84 kB)