Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. kd Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Klimatförändringar 5 4.1 Utsläpp av koldioxid 6 4.2 Skattebefrielse för förnybara drivmedel 7 4.3 Energi och


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5 2002/03:FiU1 2002/03:FöU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU6 2002/03:NU5 2002/03:SkU10 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU13 2003/04:MJU16 2003/04:MJU3 2003/04:MJU4 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för en miljödriven utveckling 1 Sammanfattning Klimatfrågan är och förblir en av de mest centrala och övergripande miljöfrågorna i Centerpartiets miljöpolitik. Klimatet berör många andra områden, t.ex. energi och transporter. Därför är det viktigt


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU2 2002/03:MJU6 2002/03:NU11 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:NU8 2002/03:SkU11 2002/03:SkU8 2002/03:UMJU1 2003/04:LU18 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU4 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2004/05:FiU9 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:MJ315 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ315 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal miljöpolitik Sammanfattning En liberal miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det personliga engagemanget. Upplysta och medvetna konsumenter kan, genom att efterfråga miljövänliga produkter, styra producenterna i miljövänlig riktning. Konsumentmakt


Utskottsberedning: 2002/03:MJU1 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU16 2002/03:MJU6 2002/03:SkU11 2002/03:TU5 2002/03:UMJU1 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU3 2003/04:MJU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:JuU5 2002/03:KU19 2002/03:KUU1 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,