Dokument & lagar (9 träffar)

Motion 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m. Regeringen föreslår i propositionen att Kommerskollegium renodlas som handelspolitisk myndighet genom att all näringsrättslig verksamhet förs över från kollegiet till andra myndigheter. Vi instämmer


Utskottsberedning: -1993/94:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T204 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T204 av Elver Jonsson m.fl. fp Trafikpolitiken Inledning Vi liberaler vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändigt för näringsliv och sysselsättning i alla delar


Utskottsberedning: ----------1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU22 1993/94:TU26 1993/94:TU27 1993/94:TU28 1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. v Husläkare Den utformning som den nu gällande husläkarlagen har fått är oacceptabel och konsekvenserna för sjukvårdens del är oacceptabla. Vänsterpartiet kräver därför att det nuvarande husläkarsystemet rivs upp och att landstingen återfår rätten att planera


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi10 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi10 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Innehållsförteckning Inledning2 1. En ny politik för Sverige2 2. Det ekonomiska läget5 2.1 Den internationella bilden5 2.2 Den svenska ekonomin nuläge


Utskottsberedning: -----------1993/94:FiU1 1993/94:SkU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , 1 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi7 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi7 av John Andersson med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Utöver att propositionen redovisar regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken så läggs förslag om indexering av vissa punktskatter. Två av de föreslagna indexeringarna avser bensin-


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. (c, s, fp, v, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. c, s, fp, kds, v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Regeringen har, efter remissbehandling av en departementspromemoria, i nämnda proposition hävdat att Sverige måste ge utländska tillverkare av starköl tillträde till


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93 Import av och partihandel med starköl I Sverige finns en bred politisk enighet om att vår alkoholpolitik skall vara fortsatt restriktiv. 1977 års alkoholpolitiska beslut innebär att riksdagen skall verka för att totalkonsumtionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Vänsterpartiet avslår regeringens förslag om att tillåta utländska tillverkare av starköl ett direkt tillträde till den svenska marknaden. I dag är det tillåtet för svenska bryggerier


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Inför ett svenskt närmande till EG och EES-avtalets ikraftträdande föreslås i proposition 1992/93:253 ändringar av regler för import av och partihandel med starköl. Meningen är att utländska


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation