Dokument & lagar (3 028 träffar)

Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd


Utskottsberedning: --1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande Tidpunkten för förslag om utgiftsområden och utskottsindelning Att ändra utskottsindelningen mitt under en mandatperiod kan


Utskottsberedning: --1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Arlandabanan behövs som en viktig del i det moderna järnvägsnätet. Ett högeffektivt järnvägsnät med snabb- och högfartståg har förutsättningar att konkurrera


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T76 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T76 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan En Arlandajärnväg behövs för att knyta ihop flygtrafiknätet med järnvägsnätet. Syftet får inte inskränka sig till att knyta ihop Stockholm Central med Arlanda


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Detta står att läsa på sidan 5 i propositionen. Jag vill understryka vikten av att järnvägssystemet integreras. För en ganska stor omvärld runt Arlanda kommer


Utskottsberedning: -1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl som


Utskottsberedning: ---1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N40 av Roland Sundgren (s) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N40 av Roland Sundgren och Tage Påhlsson s, c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Regeringens förslag till särskilda konkurrensregler för lantbruket innebär att förbudet i 6 konkurrenslagen inte skall vara tillämpligt på viss samverkan i s.k. primära


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N39 av Carl Olov Persson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:N39 av Carl Olov Persson kds med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen innehåller värdefulla klarlägganden och markeringar för att samverkan i ekonomiska föreningar vars medlemmar är företag som bedriver jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsverksamhet


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N38 av Anders G Högmark och Jan-Olof Franzén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N38 av Anders G Högmark och Jan-Olof Franzén m med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket När riksdagen antog den konkurrenslag som trädde i kraft den 1 juli 1993 förutsattes att ekonomiska föreningar skulle få fortsätta sin verksamhet och därmed vara


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N37 av Carl G Nilsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N37 av Carl G Nilsson m.fl. m med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Vi instämmer i regeringens åsikt att en effektiv konkurrens är viktig för samhällsekonomien och är till fördel för konsumenterna genom att priserna pressas och utbudet av varor och


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N36 av John Andersson (-) och Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N36 av John Andersson och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Sverige fick en ny konkurrenslag 1 juli 1993. Den nya lagen avviker betydligt mot den förra. Den gamla lagen byggde på den s k missbruksprincipen medan den nya bygger


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden och markeringar men också ett par onödiga begränsningar


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi29 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi29 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I propositionen föreslås bl.a. slopande av skatten på bingospel men ges även ett negativt besked. Regeringen lägger inte nu fram något förslag i syfte


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I Lotteriutredningens betänkande Vinna eller försvinnaföreslog utredningen att folkrörelserna skulle få möjlighet att anordna s.k. automatspel. Enligt utredningen


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi27 av Elisabeth Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi27 av Elisabeth Persson v med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I propositionen behandlas förutom försäljningen av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv också frågan om att tillåta kasinospel av internationellt slag i Sverige.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi26 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi26 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I proposition 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv föreslås att AB Tipstjänst överlåts till föreningslivet. Syftet är att ge föreningslivet/


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi25 av Sten Andersson i Malmö (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi25 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. Kasino enligt internationella regler Undertecknad har under flera år i riksdagen motionerat om möjligheten att tillåta kasinospel enligt internationella regler


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi24 av Karin Pilsäter och Lotta Edholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi24 av Karin Pilsäter och Lotta Edholm fp med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I propositionen föreslås att svenskt föreningsliv skall erbjudas att förvärva AB Tipstjänst. I propositionen föreslås också att bingoskatten avskaffas


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi23 av Bo Forslund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi23 av Bo Forslund s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I ifrågavarande proposition har regeringen föreslagit att ett privatiserat Tipstjänst skall befrias från lotteriskatt. Regeringen anger sidan 14 i propositionen att risken


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation