Dokument & lagar (3 028 träffar)

Motion 1993/94:Ub907 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub907 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s Utbildning i skogslänen m.m. Inledning Hela det svenska samhället och i synnerhet skogslänen har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De snabba förändringar som nu sker kommer att påverka oss snabbare och mer


Utskottsberedning: -----1993/94:AU11 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället 1.1 Starka förändringar kräver ny kompetens Det svenska samhället har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De starka förändringar som nu sker där kommer att påverka oss


Utskottsberedning: -------------------------1993/94:AU19 1993/94:KrU13 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1995/96:AU6
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Grundskolan Vår syn på grundskolan Utvecklingen på många områden inom den svenska skolan inger stor oro. De försämringar som nu möter barn och ungdomar försöker regeringen skyla över med sitt tal om att skapa Europas bästa skola. Sanningen är i stället


Utskottsberedning: ----------------------------------1993/94:KrU19 1993/94:UbU11 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub904 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub904 av Magnus Persson s Utbildningscentrum i Värmland I en högskolemotion har vi ifrån Värmlandsbänkens sida aktualiserat en rad frågor rörande högskolan i Karlstad. I sammanhanget kan nämnas att Bergsskolan i Filipstad har getts en högre status och numera klassas som högskola, vilket


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub903 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub903 av Björn Samuelson m.fl. v Social snedrekrytering till högskolan Vad innebär den ökade valfrihetenför den sociala snedrekryteringen till högskolan Mycket tyder på att en skev social sammansättning av eleverna i skolan ökar på den sociala snedrekryteringen. Skolpengspolitiken bidrar


Utskottsberedning: ------1993/94:SfU25 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub902 av Britta Sundin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub902 av Britta Sundin m.fl. s Statens skola för vuxna Härnösand Sverige har varit ett föregångsland när det gäller vuxenutbildning. Möjligheten till återkommande utbildning har varit en viktig målsättning. För att motverka den försämring för vuxenutbildningen, som skett under 90- talet,


Utskottsberedning: --1993/94:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub901 av Britta Sundin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub901 av Britta Sundin m.fl. s Ett distansutbildningsinstitut De förändringar som sker i vårt samhälle och det ökade internationella samarbetet ställer i dag höga krav på kompetens- och kunskapsutveckling. Det krävs satsningar på kunskap och kompetens över hela arbetsmarknaden. En fruktbar


Utskottsberedning: -1993/94:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub738 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub738 av Margareta Israelsson m.fl. s Teknik- och kunskapsutveckling i Västmanland 1. En teknisk högskola i Västerås Frågan om en teknisk högskola i Västerås har varit aktuell under mer än trettio år. Sakskälen för en etablering har förstärkts under 90-talet. Västmanland och Sörmland


Utskottsberedning: ---1993/94:SfU13 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub737 av Hans Göran Franck m.fl. (s, fp, v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub737 av Hans Göran Franck m.fl. s, fp, v Forskningscentum om mänskliga rättigheter m.m. Hävdandet av mänskliga rättigheter och etablerandet av demokrati är beroende av ett fungerande rättsväsende. Rättsutveckling är därför en nödvändig faktor i tredje världen, där en rättskultur saknas


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub736 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub736 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, kds Högskolan i Karlstad Grundläggande högskoleutbildning Högskolan växer.Vi har under senare år kunnat glädja oss åt att en kraftig ökning kunnat ske av utbildningen vid högskolan i Karlstad och att högskolan idag har mellan 6 000 och 7 000 studenter.


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub735 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub735 av Stefan Kihlberg nyd Högskolan i Kristianstad Styrelsen för Högskolan i Kristianstad har under uppmärksammade former beslutat att högskolans verksamhet och undervisning rörande den tekniska utbildningen skall flyttas från Hässleholm till Kristianstad. Beslutet har på goda grunder


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub733 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub733 av Mats Lindberg m.fl. s Decentraliserad utbildning Tillgången till högre utbildning i norra Sverige har endast funnits i en generation. Umeå universitet grundades 1965. Sedermera har högskolorna i Luleå samt Sundsvall/Härnösand och Östersund tillkommit. Som en följd av detta är


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub732 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub732 av Mats Lindberg m.fl. s Demografiska databasen i Umeå Verksamheten vid den Demografiska databasen, DDB, vid Umeå universitet är av infrastrukturell karaktär. En unik kompetens kring registrering, databasuppläggning och forskarstöd har byggts upp sedan 1973. Syftet med Demografiska


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub731 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub731 av Mats Lindberg m.fl. s Juridisk forskning i Umeå Bristen på utbildade jurister är och har varit besvärande i norra Sverige under många år. Uppvaktningar i frågan har gjorts av olika avnämare, bl.a. Domstolsväsendet, för att få till stånd en fullständig juristutbildning vid Umeå


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub730 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub730 av Mats Lindberg m.fl. s Logopedutbildning i Umeå Logopeder är en mycket viktig yrkesgrupp för dem som har röst-tal- eller språkhandikapp. Antalet tjänster i Norrlandslänen är mycket lågt, bara 3 tjänster per 100 000 invånare. Det skall jämföras med betydligt högre tal i övriga


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub729 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub729 av Sinikka Bohlin m.fl. s Forskningen inom Gävle-Dalafakulteten Högskolorna i Gävle-Sandviken och Falun-Borlänge har sedan flera år försökt finna olika slag av samverkansformer. Förutsättningarna för att bilda ett fördjupat nätverk mellan de båda högskolorna utreddes i samband


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub728 av Stig Bertilsson och Kent Olsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub728 av Stig Bertilsson och Kent Olsson m Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Den resurstilldelning som i budgetpropositionen för 1994-95 föreslås för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTUlandets minsta regionala högskola, innebär en neddragning jämfört med innevarande år. HTU är under


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub727 av Lena Klevenås m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub727 av Lena Klevenås m.fl. s Tillsättning av högre akademiska tjänster Till professor i spanska vid Göteborgs universitet har nyligen utnämnts en ung man med mindre än fem års lärarerfarenhet vid universitetet. Hans samlade akademiska meritering är också, så vitt man kan förstå, mycket


Utskottsberedning: --1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub726 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub726 av Hans Göran Franck m.fl. s Samvetsklausul i högskoleförordningen Enligt regeringsbeslut den 22 april 1993 tillsattes en enmansutredning Erland Aspelin med uppdrag att utreda frågan om behovet av en s.k. samvetsklausul i högskoleförordningen. I direktiven sägs bl.a. att utredaren


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. (s, c, v, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. s, fp, c, kds, v En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län Under de senaste två decennierna har det nordiska musiklivet utvecklats och expanderat på ett mycket glädjande sätt. Det finns flera orsaker till den småskaliga och regionaliserade tillväxten


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation