Dokument & lagar (190 träffar)

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att lägga


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Den nu rådande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna inom fastighetsbildningen och registreringen baseras på ett principbeslut


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo37 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo37 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson m med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I motion 1992/93:Bo237 framförde vi att Lantmäteriverket har dubbla roller som myndighet respektive konsultverksamhet och att Lantmäteriet


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo36 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo36 av Lisbeth Staaf-Igelström s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 föreslås en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Propositionen är av principiell natur och innehåller


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo35 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo35 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Frågan om inskrivningsverksamheten vad gäller lagfarter och inteckningar m m har alltsedan början av 1970- talet diskuterats vad gäller den organisatoriska hemvisten.


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I regeringens proposition 1993/94:214 föreslås en sammanslagning av Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata till en myndighet. Uppdragsverksamheterna


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo33 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo33 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. I denna motion föreslås att frågan om huvudmannaskap för fastighetsbildningen görs till föremål för förnyad utredning. I proposition 1993/94:214 föreslås


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 läggs förslag om ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet. Förslaget innebär bl.a. att Centralnämnden för


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo31 av Jan Sandberg (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo31 av Jan Sandberg m med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I departementspromemorian Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Ds 1993:30 föreslogs att allmännyttans hyresledande roll inom bruksvärdessystemet skulle avskaffas. Skälet var att allmännyttans


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo30 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo30 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås ett antal förändringar som bl.a. syftar till att ge möjlighet för enskilda hyresgäster att stå på sidan om förhandlingssystemet. Systemet blir därmed i realiteten


Utskottsberedning: --------1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo28 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo28 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Hyresgästernas inflytande minskar segregeringen ökar Regeringen vill med denna proposition förändra förhandlingssystemet mellan hyresgäster och hyresvärdar/fastighetsägare. Regeringen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Konkurrens ger bättre service och lägre priser. Mot den bakgrunden är det märkligt att flera branscher som svarar för människors primärbehov fortfarande fungerar


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo26 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo26 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Vänsterpartiet välkomnar den utvärdering och uppföljning som nu sker av plan- och bygglagen PBLPBL har under flera år utvecklats och förändrats vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo25 av Karl-Gösta Svenson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo25 av Karl-Gösta Svenson m med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen innebärande bland annat att typgodkännande samt utfärdande av behörigheter för funktionskontrollanter för ventilationssystem och


Utskottsberedning: --1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo23 av Jan Andersson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo23 av Jan Andersson s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen. m.m. I propositionen föreslås omfattande förändringar av planoch byggnadsväsendet. Tekniska egenskapskrav flyttas från PBL till Lagen om tekniska egenskapskrav som i huvudsak är en anpassning till


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo22 av Ulla Orring (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo22 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. I propositionen föreslås omfattande förändringar av planoch byggnadsväsendet. Tekniska egenskapskrav flyttas från PBL till Lagen om tekniska egenskapskrav som i huvudsak är en anpassning till


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo21 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan och bygglagen, m.m. Denna proposition är lagd med anledning av ett delbetänkande och man kan därför allvarligt undra varför regeringen inte avvaktar ett slutbetänkande innan den lägger ett så omfattande


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation