Dokument & lagar (77 träffar)

Motion 1993/94:Fö4 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö4 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1993/94:179 JAS-projektet Inledning I Europa pågår en långvarig trend av nedrustning eller åtminstone minskad upprustning. Även i världen i sin helhet kan ett sådant mönster skönjas. De samlade militärutgifterna i världen har minskat


Utskottsberedning: -1993/94:FöU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U616 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U616 av Bertil Måbrink m.fl. v Reformering av FN Inledning När Sovjetimperiet föll samman i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och det kalla kriget tog slut såg många en möjlighet för FN att börja fungera mer effektivt och mer enligt de idéer om kollektiv säkerhet som låg


Utskottsberedning: -------1993/94:FöU9 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U416 av Lennart Brunander (c) och Alwa Wennerlund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:U416 av Lennart Brunander och Alwa Wennerlund c, kds FN:s fredsbevarande verksamhet FN har spelat en viktig roll i arbetet med att undanröja konfliktorsaker ett arbete som är komplicerat. Denna roll i de mellanfolkliga relationerna har med åren blivit allt viktigare. Det måste ses som


Utskottsberedning: ---1993/94:FöU9 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U412 av Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:U412 av Martin Nilsson s Försvarsdepartementet Under de senaste åren har den säkerhetspolitiska miljön i vårt närområde kraftigt förändrats. Med Berlinmurens fall som främsta signum har de forna Warzawapaktsländerna stigit an den svåra demokratins vägar och därmed kraftigt närmat sig


Utskottsberedning: --1993/94:FöU9 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U411 av Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:U411 av Ingela Mårtensson fp Säkerhetspolitiken Det råder stor osäkerhet om svensk säkerhetspolitik, såväl dagens som framtidens. Vissa ledande politiker hävdar att vi bör överväga att gå in i VEU Västeuropeiska Unionen medan andra menar att alliansfriheten inte är förhandlingsbar. För


Utskottsberedning: --1993/94:FöU9 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U304 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:U304 av Ingvar Carlsson m.fl. s Ett program för gemensam säkerhet Socialdemokraterna lägger i denna motion ett förslag om ett program för gemensam säkerhet. Vi vill stärka Sveriges säkerhet och klara Sveriges bidrag till det nya säkerhetspolitiska samarbete och de säkerhetsskapande insatser


Utskottsberedning: --------1993/94:FöU9 1993/94:UU14 1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T606 av Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:T606 av Sven-Olof Petersson c Sjöräddningen i södra Östersjön Den södra delen av Östersjön har under de senaste åren fått ökad betydelse för sjöfarten. Efter omvälvningarna i f d Sovjetunionen och i det s k Östeuropa har nya transportleder öppnat sig liksom möjligheterna till ett ökat


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T222 av Olle Schmidt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T222 av Olle Schmidt m.fl. fp Skånes infrastruktur Skåne utgör en mycket viktig kommunikationslänk för hela vårt land. Närheten till EU och tillkomsten av Öresundsbron inger stora förhoppningar om förnyad växtkraft inte bara i Skåne utan i hela Sydsverige. Härvid är det av mycket stor


Utskottsberedning: -----1993/94:FöU9 1993/94:TU30 1993/94:TU39
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T214 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T214 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt fp Infrastruktur och arbetsmarknad på Södertörn På Södertörn ligger Botkyrka med 69 245 invånare, Haninge med 63 963, Huddinge med 75 550, Nynäshamn med 22 540, Salem med 12 973, Södertälje med 81 506 och Tyresö med 35 138 invånare, sammanlagt


Utskottsberedning: ------1993/94:AU13 1993/94:FöU9 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju809 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju809 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kriminalpolitiken Innehåll Sammanfattning2 Allmänna utgångspunkter, regeringens politik2 Prioriteringar4 Den internationella utvecklingen5 Brottsutvecklingen och det kriminalpolitiska reformarbetet7 Brottsutvecklingen7 Det kriminalpolitiska reformarbetet7


Utskottsberedning: -------------------------------1993/94:FöU9 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo692 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo692 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Miljöpolitiken Innehåll Sammanfattning2 1. Grundläggande principer en miljöpolitik präglad av sunt förnuft2 1.2 Miljöaspekter blir allt viktigare3 1.3 Med hänsyn till företagen3 1.4 Konsumenterna spelar en viktig roll4 1.5 Granskning av miljöåtgärder4


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FöU6 1993/94:JoU15 1993/94:JoU23 1993/94:JoU30 1993/94:NU17 1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö901 av Gudrun Norberg (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö901 av Gudrun Norberg fp Delegationen för icke-militärt motstånd Under praktiskt taget hela 70-talet fördes en debatt i Sverige om civilmotstånd. Kärnfrågan var om civilmotstånd successivt kunde överta det militära försvarets uppgifter, d.v.s. en militär avrustning och bildande av någon


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö802 av Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö802 av Gunhild Bolander c Mätresurser på Gotland Gotland länet i centrum av Östersjön med närheten till Baltikum och där belägna kärntekniska anläggningar borde vara den plats där ytterligare resurser planeras för både kontinuerliga och produktionsinriktade temporära mätningar av radioaktiviteten


Utskottsberedning: -1993/94:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö801 av Ylva Annerstedt (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö801 av Ylva Annerstedt fp Införseltillstånd för laserkikare Med laseroptik kan man begå vilka brott som helst. Erfarenheterna från de brott den s.k. lasermannen begått visar med all tydlighet farorna. Men också skenbart harmlösa föremål kan få samma effekt om de används på ett otillbörligt


Utskottsberedning: -1993/94:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö710 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö710 av Karin Wegestål m.fl. s Riskforskningsinstitut i Lund Allmänt om riskutbildning och forskning Allt fler myndigheter använder begrepp som riskanalyseller kvalificerad riskanalysi sina föreskrifter, anvisningar eller rekommendationer. Detta gäller på det lokala, nationella och


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö709 av Johnny Ahlqvist och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö709 av Johnny Ahlqvist och Bengt Silfverstrand s Armatur i cisternvagnar I trafik inom Sverige finns ett stort antal cisternvagnar avsedda för transport av farligt gods på järnväg. En relativt stor andel av dessa är privatägda. Dessa vagnar är i regel av god kvalitet och ofta specialbyggda


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö708 av Christer Skoog m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö708 av Christer Skoog m.fl. s Sjöräddningsresurserna i södra Östersjön De senaste årens förändringar i vår omvärld betyder också mycket för utvecklingen i och omkring södra Östersjön. Området har fått ökad betydelse inom skilda verksamheter. Behoven av och förutsättningarna för samverkan


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö707 av Anders Svärd och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö707 av Anders Svärd och Ingbritt Irhammar c Sotning Sotning av villapannor är en monopoliserad verksamhet. Kommunen har monopolet och kan bestämma om verksamheten skall utföras i egen regi eller på entreprenad. Endast i ytterst få undantagsfall kan den enskilde fastighetsägaren enligt


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö706 av Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö706 av Gunhild Bolander c Kommunal medverkan i sjöräddningstjänst Staten har tecknat avtal med ett antal kommuner om medverkan i räddningstjänst till sjöss. Kommunerna har åtagit sig att genom sina räddningskårer tillhandahålla insatsgrupper som med kort varsel skulle kunna rycka ut


Utskottsberedning: --1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö705 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö705 av Göthe Knutson m Försäkringsskyddet för personal utsänd av Räddningsverket Om en svensk FN-soldat smittas av en sjukdom i t.ex. Bosnien svarar svenska försvarsmakten och staten för en s.k. riskgaranti. FN-soldaten lider inget ekonomiskt avbräck. Det är som det bör vara. Om däremot


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering