Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 1993/94:Jo54 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo54 av John Andersson med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. I en skrivelse till riksdagen redovisar regeringen vilka åtgärder som kan tänkas vidtas för att begränsa buller i värdefulla natur- och rekreationsområden. De åtgärder som övervägs


Utskottsberedning: -1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo53 av Björn Ericson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo53 av Björn Ericson s med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Svensk trädgårdsodling behöver en elitplantstation De flesta växter är anpassade för ett visst klimat och vissa ljusförhållanden. Detta gäller inte bara olika arter, utan även den genetiska variationen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo52 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo52 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor I regeringens proposition 1993/94:236 samlar regeringen ihop de något disparata, återstående jordbrukspolitiska frågor man inte varit färdig att lägga förslag om i budgetpropositionen.


Utskottsberedning: -------1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo51 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo51 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Jordbruket i norra Sverige har en särskild regionalpolitisk betydelse som grundar sig på en mångfald av värden som näringen och dess verksamhet förknippas med. Jordbruket bidrar, förutom den grundläggande


Utskottsberedning: -1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo50 av Christer Windén (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo50 av Christer Windén nyd med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor I propositionen föreslås att LRF övertar ansvaret för den socialförsäkring som staten tidigare innehaft. 520 miljoner kronor plus skördeskadefondens medel, 250 miljoner kronor plus ytterligare


Utskottsberedning: --1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo49 av Jan Jennehag och Bengt Hurtig (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo49 av Jan Jennehag och Bengt Hurtig v med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor I proposition 1993/94:236 föreslår regeringen att stödnivån för jordbruket och förädlingsindustrin i norra Sverige i stort sett skall vara oförändrad under nästa budgetår. Självklart


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson c med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Bär- och grönsaksodling på friland är en arbetsintensiv produktion. Inte minst av sysselsättningsmässiga skäl är det viktigt att skapa goda möjligheter för denna typ av produktion.


Utskottsberedning: --1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo47 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo47 av John Andersson med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor I propositionen behandlas bl a merkostnadsersättningen till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige. I likhet med innevarande budgetår föreslås en oförändrad stödnivå till en total beräknad


Utskottsberedning: --1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo46 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo46 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Kemikaliefrågorna tillhör ett av socialdemokraternas prioriterade områden inom miljöpolitiken. Det


Utskottsberedning: ------------1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo45 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo45 av Håkan Strömberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen I regeringens proposition 1993/94:163 föreslås att användningen av kvicksilver i det svenska samhället


Utskottsberedning: --1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo44 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo44 av Max Montalvo nyd med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Blyad bensin Ny demokrati motsätter sig regeringens förslag om att försäljningen av blyad bensin helt skall


Utskottsberedning: --1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo43 av Marianne Andersson och Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo43 av Marianne Andersson och Sven-Olof Petersson c med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Användningen av kvicksilver i det svenska samhället ska upphöra till år 2000 enligt


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo42 av Marianne Andersson och Rosa Östh (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo42 av Marianne Andersson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Användningen av amalgam som tandfyllningsmaterial ska avvecklas till 1997 enligt förslag i


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo41 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo41 av Kenneth Lantz kds med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Inledning Larmrapporter om ekologiska kollapser till följd av vår kemikalieanvändning slog igenom i mångas


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo40 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo40 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Bakgrund Ekologisk kemikaliehantering Vårt västerländska samhälle har för länge sedan sprängt de ekologiska


Utskottsberedning: ---------------1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo39 av Leif Bergdahl och Lars Andersson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo39 av Leif Bergdahl och Lars Andersson nyd med anledning av prop 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen I propositionen föreslås bl a att användande av amalgam avvecklas senast till år 1997. Avvecklingen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo38 av Claus Zaar och Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo38 av Claus Zaar och Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Svenskt fiske har genom flera fiskestopp utsatts för extra ekonomiska påfrestningar. Svenska yrkesfiskare har under långa perioder saknat sina traditionella inkomstmöjligheter samtidigt


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo37 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo37 av Magnus Persson s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Redan 1947 föreslog Vänerns Fiskareförbund att det skulle införas en fiskevårdsavgift för Vänern. Frågan har också varit föremål för utredningar vid ett flertal tillfällen. Antingen har det varit


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo36 av Carin Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo36 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor För knappt hundra år sedan var lax mycket vanligt förekommande och utgjorde en betydande resurs i våra Norrlandsälvar. Havsfisket var då obetydligt och fångsterna skedde till största delen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo35 av Åke Carnerö och Chatrine Pålsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo35 av Åke Carnerö och Chatrine Pålsson kds med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Inledning Vatten har fantastiska egenskaper och utgör en av de viktigaste förutsättningarna för liv på jorden. I sitt kretslopp passerar vattnet genom vårt samhälle och genom


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation