Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 1993/94:Ju41 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju41 av Inga Berggren och Per Stenmarck m med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har genom olika förslag väsentligt ökat möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju40 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju40 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen Inledning I kompletteringspropositionens bilaga 2, Justitiedepartementet, föreslår regeringen att anslaget till den


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU33
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Sverige är i en akut kris, med hög arbetslöshet, statsfinanserna i obalans och en galopperande statsskuld.


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1993/94:FiU20 1993/94:JuU33
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr. Vänsterpartiet har i sin


Utskottsberedning: -1993/94:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju38 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju38 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Sammanfattning I propositionen redovisar regeringen sin principiella inställning till specialdomstolar. Det är regeringens uppfattning att flertalet av de måltyper som för närvarande


Utskottsberedning: -1993/94:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju37 av Bengt Rosén (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju37 av Bengt Rosén fp med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Bakgrund Bostadsdomstolen inrättades den 1 juli 1975 som en central överinstans för ärenden som behandlats av hyresnämnd. Innan domstolen inrättades saknades det i flera betydelsefulla ärendetyper


Utskottsberedning: -1993/94:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju36 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju36 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Regeringen vill avskaffa Bostadsdomstolen och lägga över verksamheten på Svea hovrätt. Regeringen uttalar också att det är önskvärt att alla specialdomstolar avvecklas. Vänsterpartiet konstaterar


Utskottsberedning: -1993/94:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju35 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju35 av av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. Telefax vid rättegångar I regeringens proposition 1993/94:190 föreslås ett enhetligt system för överklaganden till domstol, därvid bl.a. föreslås


Utskottsberedning: --1993/94:JuU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju34 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju34 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1992/93:130 Ändringar i brottsbalken m.m. ansvarsfrihetsgrunder m.m.Nödvärnsrätten I regeringens proposition 1993/94:130 om ändringar i brottsbalken m.m. ansvarsfrihetsgrunder m.m.föreslås bl.a. vissa förtydliganden av nödvärnsrätten.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju33 av Berith Eriksson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju33 av Berith Eriksson v med anledning av prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll Vänsterpartiets grundläggande kriminalpolitiska tanke är att minska användningen av fängelsestraff. Den straffskärpningspolitik som den nuvarande regeringen


Utskottsberedning: --1993/94:JuU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju32 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju32 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll Sammanfattning I propositionen föreslås försöksverksamhet med elektronisk intensivövervakning i syfte att ge kunskap om hur en sådan övervakningsteknik


Utskottsberedning: ----1993/94:JuU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju31 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju31 av Bertil Måbrink m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:142 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien Det av Förenta nationernas säkerhetsråd den 25 maj 1993 fattade beslutet om att inrätta en internationell tribunal


Utskottsberedning: -1993/94:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Sammanfattning I propositionen föreslås att en brottsofferfond inrättas, huvudsakligen finansierad genom avgifter


Utskottsberedning: ------1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju29 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju29 av Magnus Persson s med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunken en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Bildandet av en myndighet för brottsskadeärenden har aktualiserat frågan om det inte är dags att ta ett samlat grepp och bilda


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju28 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju28 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Vi föreslår att den föreslagna Brottsoffermyndigheten tillsammans med den föreslagna Brottsofferfonden förläggs


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju27 av Lars Stjernkvist m.fl. (s, fp, kds, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju27 av Lars Stjernkvist m.fl. s, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning I propositionen föreslås att nuvarande Brottsskadenämnden tillförs nya arbetsuppgifter och ombildas till


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju26 av Sten Andersson i Malmö (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju26 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunken en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Ny myndighet bättre för brottsoffer Den nuvarande Brottsskadenämnden som enligt uppgift fungerat mycket bra, skall


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju25 av Bengt Rosén (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju25 av Bengt Rosén fp med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Sammanfattning I rubricerade proposition föreslås bl.a. att en brottsofferfond inrättas vars medel används för praktisk verksamhet,


Utskottsberedning: --1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju24 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju24 av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Vänsterpartiet avslår regeringens förslag om att uppbyggnad av en brottsofferfond och vill på andra stätt stärka brottsoffrens


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju23 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju23 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Brottsoffermyndigheten till Malmö I proposition 1993/94:143 föreslår regeringen att en ny brottsoffermyndighet inrättas.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation