Dokument & lagar (208 träffar)

Motion 1993/94:Sk52 av Ulf Björklund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk52 av Ulf Björklund kds med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Sysselsättningsfrågorna är en av de viktigaste och svåraste frågor som Sverige har att brottas med idag. Regeringen och alla partier i riksdagen uttalar stora förhoppningar om att


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Utredningen om reformerad företagsbeskattning URF diskuterade i sitt betänkande SOU 1989:34 s 310 frågan om vilka krav den då föreslagna inkomst- och bolagsskattereformen ställer


Utskottsberedning: --------1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk50 av Ingrid Näslund och Chatrine Pålsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk50 av Ingrid Näslund och Chatrine Pålsson kds med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Det svenska fisket verkar på en internationell marknad där fiskefartygen landar och säljer i ett flertal länder med påföljd att konkurrensen blir hård. Det svenska


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk49 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk49 av Agne Hansson c med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Fordons- och maskinägare som så önskar bör efter ansökan få dieseloljeskatten återbetald på samma sätt som i dag gäller för dem som väljer bort den grönadieseloljan av hälsoskäl. I prop.


Utskottsberedning: --1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk48 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk48 av Karin Starrin c med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. I prop. 1993/94:234 föreslås att klyvningsräntan höjs med två procentenheter till sammanlagt statslåneräntan med tre procentenheter. I propositionen föreslås också att den positiva


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk47 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk47 av Karin Falkmer m med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Från 1 januari 1994 gäller i allmänhet skattefrihet för aktieutdelning. Skattefriheten gäller dock inte utdelning på utländska aktier. På grund av dubbelbeskattningsavtalens utformning


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Bakgrund I proposition 1993/94:234 lägger regeringen förslag som till väsentliga delar är föranledda av riksdagens beslut att bifalla proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk45 av Lars Biörck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk45 av Lars Biörck m med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. I propositionen ges en möjlighet att vid beräkning av kapitalunderlag för enkelbeskattad utdelning i fåmansbolag kunna utvidga anskaffningsvärdet för aktierna med ett schablonbelopp vilket


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor Riksdagen hemställde i enlighet med betänkandet 1992/93:SKU26 om en utvidgning av undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster till att också omfatta alternativa behandlingsmetoder. Nu har


Utskottsberedning: -1993/94:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk43 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk43 av Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor I propositionen läggs fram en del förslag till lägre mervärdesskatter. Det är bra. I propositionen saknas dock förslag till momssänkning för alternativmedicin. Skatteutskottet ansåg 1993 med stöd


Utskottsberedning: -1993/94:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk42 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk42 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:231 Utvidgad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m. Regeringens handläggning av dieselskatten har inneburit en rad märkliga turer. Det mest anmärkningsvärda är hanteringen av lagen om dieseloljeskatt och förordningen


Utskottsberedning: --1993/94:SkU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk41 av Britt Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk41 av Britt Bohlin s med anledning av prop. 1993/94:231 Utvidgad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m. Den nuvarande energibeskattningen för oljeprodukter är i högsta grad förvirrande och svåröverblickbar. För andra gången på kort tid återkommer nu regeringen med förslag om undantag


Utskottsberedning: -1993/94:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Syftet med propositionen är enligt regeringen att stärka den enskildes rättssäkerhet vid beskattningen. Propositionen behandlar bl.a. frågor om skattemyndigheternas befogenheter


Utskottsberedning: ----------------1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen 1. Allmänna synpunkter I ett modernt välfärdssamhälle krävs ett betydande skatteuttag. Skattesystemet måste då utformas på ett sådant sätt att det upplevs som rättvist och begripligt av de


Utskottsberedning: -------1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Rättvisa och rättssäkerhet I den proposition 1987/88:65 som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen i november 1987 redovisades ett antal utgångspunkter för utformningen


Utskottsberedning: ------------------1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk37 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk37 av Max Montalvo nyd med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon Satsning på kultur och kreativitet Fordonskulturen har utarmats i Sverige i och med att värdet på den svenska kronan gick ned. Åtskilliga dyrgripar och kulturhistoriskt unika


Utskottsberedning: -1993/94:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk36 av Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk36 av Carl G Nilsson m med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon Enligt huvudregeln är motorcyklar, personbilar, lastbilar, bussar, traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar och släpvagnar skattepliktiga, om de är eller bör vara upptagna


Utskottsberedning: -1993/94:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk35 av Jan Sandberg (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk35 av Jan Sandberg m med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon De många motorintresserade i Sverige har tagit emot regeringens förslag om en rullande 30-årsgräns för vägskattebefrielse med glädje. Det finns dock all anledning att se till


Utskottsberedning: -1993/94:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk34 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk34 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1993/94:119 Kompensation för viss dieseloljeskatt Sedan den 1 oktober 1993 tas en särskild dieseloljeskatt ut. Denna skatt som ersatte den tidigare kilometerskatten skall dock enbart omfatta den olja som används i pesonbilar, bussar och


Utskottsberedning: -1993/94:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation