Dokument & lagar (176 träffar)

Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en


Utskottsberedning: ---1993/94:UU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U10 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U10 av Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. I propositionens avsnitt 3 Utrikesdepartementet föreslår regeringen att riksdagen beviljar ytterligare medel 1 000 000 kr till F 1-anslaget


Utskottsberedning: -1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U9 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993 Inledning Regeringens skrivelse om det gångna årets krigsmaterielexport är som vanligt en dyster läsning. Visserligen minskade den totala exporten av krigsmateriel


Utskottsberedning: ---------------1993/94:UU27
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U8 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U8 av Bertil Måbrink m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen 1991:341 om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. Inledning Vikten av att hindra spridning av produkter som kan användas i massförstörelsesyfte kan inte nog betonas.


Utskottsberedning: ---1993/94:UU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U7 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred Inledning Vänsterpartiet har tidigare uttalat att svenskt deltagande i Partnerskap för fred PFP är möjligt om det uppfyller de förutsättningar som finns för svensk neutralitetspolitik motion


Utskottsberedning: ---1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred Socialdemokraterna har i partimotionen U304, Ett program för gemensam säkerhetfrån i januari 1994 uttalat förhoppningen att Partnerskap för fred kan utgöra ett förstärkt samarbete på alleuropeisk


Utskottsberedning: --1993/94:UU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. v Högskole- och forskningspolitik Sammanfattning I denna motion anges inriktningen på Vänsterpartiets högskole- och forskningspolitik samt våra ställningstaganden till regeringens budgetproposition, bilaga 9. Vi avvisar inriktningen på regeringens generella


Utskottsberedning: ---------------------------1993/94:AU17 1993/94:FiU20 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U903 av Ulla Tillander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:U903 av Ulla Tillander c Östersjöns ekologiska rehabilitering Att miljöproblemen i Östersjön är omfattande råder det i dag bred enighet kring. Utsläppen till luft och vatten behöver minskas kraftigt och Östersjöns ekologiska balans återställas. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder


Utskottsberedning: -1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U902 av Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:U902 av Anders Svärd c Förbud mot export av miljöfarligt avfall Gränsöverskridande transporter av miljöfarligt avfall dikteras av ekonomiska krafter, d v s de fattiga länderna frestas av ekonomiska orsaker att ta emot detta avfall mot betalning. Avfallet förs till områden där deponerings-behandlingseller


Utskottsberedning: -1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U901 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:U901 av Sten Söderberg Internationell rättegång i Sverige Sverige bör åta sig att arrangera en opartisk rättegång rörande den kända Lockerbiekatastrofen. En sådan rättegång kan återföra Sverige till dess rätta plats i världen, såsom en neutral plats för lösning av svåra internationella


Utskottsberedning: -1993/94:UU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. s Östeuropahandel Den pågående demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Östeuropa kan, åtminstone på längre sikt, ge en ny marknad för svenskt näringsliv. Företagen i Kalmar län har, med sin geografiska närhet, goda förutsättningar att skapa nya affärskontakter


Utskottsberedning: --1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U813 av Charlotte Branting och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:U813 av Charlotte Branting och Elver Jonsson fp Ett grönt Europa En god livsmiljö med tillgång till ren luft, friskt vatten, orörd natur och hälsosam föda är grundläggande behov för alla människor. Ändå saknar miljoner människor just detta. Världens miljöproblem är alarmerande. Vår strävan


Utskottsberedning: ------1993/94:KU41 1993/94:UU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U812 av Nils T Svensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:U812 av Nils T Svensson m.fl. s Kooperativ utveckling i Central- och Östeuropa Kooperationen är i än högre grad än tidigare ett alternativ i den privatiseringsprocess som pågår i Central- och Östeuropa. Problemet med många av öststaternas ekonomier är att man har kastat sig huvudlöst in


Utskottsberedning: --1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U811 av Kjell Eldensjö m.fl. (kds, c, s, v)

Motion till riksdagen 1993/94:U811 av Kjell Eldensjö m.fl. kds, s, c, v Folkrörelsearbetet i Baltikum Behovet av nära kontakter mellan de politiska instanserna och för den demokratiska utvecklingen i Baltikum är alltjämt stort. Via de olika folkrörelserna har konkreta projekt genomförts av såväl materiell art som


Utskottsberedning: -1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U810 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:U810 av Åke Carnerö kds Sveriges östbistånd Utrikesutskottet noterade i sitt betänkande 91/92:UU16 vad regeringen sagt om östsamarbetet:Samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa har en särskild karaktär. Syftet är att stödja dessa länder att bygga demokratiska institutioner och


Utskottsberedning: -1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U809 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U809 av Bengt Hurtig m.fl. v Samarbetet med Östeuropa Den första tiden efter de gamla regimernas fall i Östeuropa och Warszawapaktens upplösning tycks många ha trott att Europa gick en ljusnande säkerhetspolitisk framtid till mötes. Nu skulle konflikterna lösas med fredliga politiska


Utskottsberedning: --------1993/94:KU41 1993/94:UU16 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U808 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:U808 av Ingvar Carlsson m.fl. s En ny strategi för samarbetet med Central- och Östeuropa 1. För ett dynamiskt, demokratiskt Norra Europa De senaste månadernas händelser i Ryssland understryker de svårigheter som omvandlingen av detta land står inför. Valresultatet inger djup oro. Det


Utskottsberedning: ------------------1993/94:UU16 1993/94:UU21
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U807 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:U807 av Bengt Harding Olson fp Baltiskt handels- och utbildningscenter Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning i femton självständiga stater 1991 markerar en världshistorisk brytpunkt. Det kalla kriget är slut och öst- västkonflikten bilagd. Sovjetunionens efterföljarstater


Utskottsberedning: -1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U806 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:U806 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Samarbete med Östeuropa Utvecklingen och förändringen i Östeuropa har gått snabbt och varit genomgripande sedan planekonomiernas fall. Både de ekonomiska och demokratiska systemen förändras i grunden. Omvandlingsprocessen är inte lätt. Den har också gett


Utskottsberedning: -------1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U805 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:U805 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Riktade biståndsinsatser till Baltikum och Östeuropa Det råder bred uppslutning bakom viljan att vi i Sverige skall bistå Baltikum och våra grannar runt Östersjön. Som grannland har Sverige ett särskilt ansvar för att reformprocessen blir framgångsrik


Utskottsberedning: --1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation