Dokument & lagar (3 028 träffar)

Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub621 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub621 av Eva Zetterberg m.fl. v Forskning inom det psykologiska metodområdet Psykologisk tillämpning innebär också bruk av psykologiska metoder och tekniker. Dessa måste stå på fast vetenskaplig grund och hänga samman med existerande psykologiska teorier. Svensk psykologisk forskning


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub619 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub619 av Siw Persson fp Psykoterapiutbildning för psykologer Till grund för den legitimation för psykoterapeuter som socialstyrelsen utfärdar sedan 1985 ligger en statlig psykoterapiexamen eller annan påbyggnadsutbildning som efter sakkunnig bedömning anses vara fullt jämställd med den


Utskottsberedning: --1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub618 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub618 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Skogsindustriell forskning I Jämtlands och Västernorrlands län har under decennier en unik kunskap utvecklats inom skogsbruket och skogsindustrin. En modell för forskningssamverkan mellan högskola och företag inom det skogsindustriella området


Utskottsberedning: -1993/94:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub617 av Elisabeth Persson och Björn Samuelson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub617 av Elisabeth Persson och Björn Samuelson v Folkhögskolan som förberedande skolform För vuxenstuderande har folkhögskolan varit en karriärväg till studier på universitet och högskolor. I synnerhet när det gäller samhällsvetenskapliga och/eller sociala högskoleutbildningar har det


Utskottsberedning: --1993/94:UbU16 1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub616 av Iréne Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub616 av Iréne Vestlund m.fl. s Sätergläntan Hemslöjdens gård Sätergläntan, Hemslöjdens gård, bedriver slöjdundervisning i Insjön sedan 1922. Skolan uppbär sedan 1953 statsbidrag för undervisningen och är en fristående skola på gymnasienivå. Sätergläntan med sin starka förankring i svensk


Utskottsberedning: --1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub615 av Anita Persson och Reynoldh Furustrand (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub615 av Anita Persson och Reynoldh Furustrand s Forskning på lika villkor I Sverige bedrivs forskning inte bara vid universitet och högskolor utan även vid fristående aktiebolag. Ofta bedrivs denna forskning tvärtekniskt och målinriktat och gynnar ofta småföretag. Det är därför viktigt


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub614 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub614 av Ingvar Johnsson m.fl. s YTH i ny form vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla Den yrkestekniska högskoleutbildningen YTH, vars syfte är att ge yrkesverksamma möjlighet till kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning, tillkom inför 1977 års högskolereform. Tillgången på kvalificerad


Utskottsberedning: --1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub613 av Rune Backlund (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub613 av Rune Backlund c Värdering av utländsk utbildning Många flyktingar och invandrare som kommit till Sverige under senare tid har haft med sig en utbildning från hemlandet i bagaget. Det har varit allt ifrån kvalificerade examina vid universitet till mera vanliga yrkesutbildningar.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub612 av Iréne Vestlund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub612 av Iréne Vestlund s Handarbetets Vänners skola Handarbetets Vänner bildades 1874 som en ekonomisk förening med mål att ta tillvara, bevara och utveckla den textila slöjden i en fosterländsk och konstnärlig riktning. Föreningens inriktning speglas i dels en unik ateljéproduktion


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub611 av Gullan Lindblad och Liselotte Wågö (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub611 av Gullan Lindblad och Liselotte Wågö m Psykoterapiutbildning för psykologer Vi har tidigare motionerat om kompletterande utbildning till psykoterapeut för psykologer men återkommer i ärendet då vi anser frågan angelägen. Behovet är stort av fördjupad kompetens inom psykologisk


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub609 av Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub609 av Kurt Ove Johansson s En konst- och designskola i södra Sverige Södra Sverige saknar en konst- och designskola på högskolenivå. Decennier av diskussioner, periodvis mycket intensiva, och krav på en konsthögskola lokaliserad till södra Sverige har ännu inte givit resultat. Det


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub606 av Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub606 av Göte Jonsson m Grundskollärarutbildningen i Jönköping Högskolan i Jönköping har i samband med anslagsframställningar aktualiserat frågan om att erhålla examensrätt för grundskollärarprogrammets inriktning mot årskurs 4-9. Äskandet avser specialiseringarna matematik, naturorienterande


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub605 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub605 av Bengt Kronblad och Krister Örnfjäder s Skuldsaneringsrätt i högskoleutbildning Det är ett känt faktum att allt fler privatpersoner och familjer hamnat eller kommer att hamna i den s.k. skuldfällan. Ett flertal undersökningar och utredningar belyser detta. Staten har reagerat på


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub604 av Christer Lindblom (fp) och Ulf Melin (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub604 av Christer Lindblom och Ulf Melin fp, m Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Frågor om avskiljande av studenter från studierna prövas av en för högskolan gemensam nämnd. Förutsättningarna för avskiljande regleras i högskolelagen 1992:14344 kap 6 där det framgår att


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub603 av Rune Backlund och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub603 av Rune Backlund och Stina Gustavsson c Antagningsreglerna till universitet och högskolor Riksdagen beslöt 1992 om en rad förändringar rörande universitetens och högskolornas organisation och arbetsformer. Bland annat fick man större frihet att själv utforma urvalsgrunder och särskilda


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub602 av Birgitta Wistrand (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub602 av Birgitta Wistrand m Information om utlandsstudier Skapa centrala punkter för att informera elever, lärare och föräldrar om studier i utlandet och i Sverige. Nästan dagligen kan man läsa om behovet av mer information om hur man bäst studerar utomlands. Det kan gälla skolornas/universitetens


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub601 av Isa Halvarsson och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub601 av Isa Halvarsson och Barbro Westerholm fp Samvetsklausul i vårdutbildningarna I samband med införandet av abortlagen och utvecklingen av transplantationskirurgin diskuterades frågan om införande av s.k. samvetsklausul i utbildningar och vårdverksamhet i riksdagen och berörda myndigheter


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation