Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
Riksdagsbeslut (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A82 av Nils Nordh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A82 av Nils Nordh m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Regeringen föreslår i propositionen genomgripande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen genom bl.a. förstatligandet av den privata A-kassan. Som intäkt tas det dramatiska


Utskottsberedning: -1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A81 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A81 av Charlotte Branting m.fl. fp med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Det är mycket glädjande att regeringen nu lagt fram en proposition om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Folkpartiet liberalerna har länge arbetat


Utskottsberedning: --1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning och sammanfattning2 Bakgrund3 Regeringens strategi4 Återförvisa propositionen5 Vår principiella syn7 Förslagen i propositionen13 Hemställan27


Utskottsberedning: ----1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Utgångspunkterna för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring från den 1 juli 1994 samt finansieringen av kontantförmånerna vid arbetslöshet


Utskottsberedning: -----1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A78 av Kjell-Arne Welin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A78 av Kjell-Arne Welin fp med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen I propositionen lämnar regeringen förslag till hur den fortsatta reformeringen av A-kassan skall genomföras. Det är i stort ett bra förslag. Att A-kassan nu blir allmän


Utskottsberedning: -1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen lade hösten 1994 fram ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkringprop 1993/94:80Propositionen utsattes för en nedgörande kritik.


Utskottsberedning: ----1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A76 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:A76 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen I propositionen föreslås att en inkomstrelaterad ersättning skall införas i det kontanta arbetsmarknadsunderstödet. För att få dagpenning skall den arbetslöse uppfylla ett


Utskottsberedning: ---1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A75 av Bo Finnkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A75 av Bo Finnkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Med regeringens förslag till arbetslöshetsförsäkring är det inte bara den arbetslöse och facket som kommer att drabbas hårt utan även kommunernas ekonomi. I det nya förslaget


Utskottsberedning: -1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A74 av Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A74 av Hans Karlsson s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen I propositionen föreslås ytterligare förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar om begränsning av antalet ersättningsdagar till 300 plus 300 dagar. Propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A73 av Ingela Thalén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A73 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken Riksdagens revisorers granskningsrapport 1993/94:1, Arbetsmarknadspolitik en granskning av åtgärder mot arbetslöshet, är ett intressant underlag för en fortsatt


Utskottsberedning: --1993/94:AU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A72 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A72 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken Det har både inom och utanför riksdagen under senare tid understrukits vikten av att riksdagen granskar verksamheter och följer upp sina beslut. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: ------1993/94:AU25
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A71 av Hans Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A71 av Hans Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:235 Lag om arbetsförmedlingsregister Vänsterpartiet välkomnar en lagreglering av hanteringen av vissa av Arbetsmarknadsverkets personregister. Register av denna typ är av intresse för alla som önskar en effektiv arbetsförmedling


Utskottsberedning: ---1993/94:AU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A70 av Björn Kaaling (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A70 av Björn Kaaling s med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagstiftningen är till viss del drifts- och underhållspersonal undantagen från arbetsmiljölagen i den meningen att löntagare skall ha möjlighet att påverka sin arbetssituation ur arbetsmiljösynpunkt.


Utskottsberedning: -1993/94:AU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A69 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A69 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Regeringens proposition innebär flera förbättringar och preciseringar av gällande arbetsmiljölag och Vänsterpartiet välkomnar dessa. Vi uppskattar också att regeringen avvisar utredningens förslag


Utskottsberedning: -------1993/94:AU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Översynen av arbetsmiljölagen bygger i stor utsträckning på förslag som framlagts inom den arbetsmiljökommission som 1988 tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Det kan konstateras att


Utskottsberedning: ---1993/94:AU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt


Utskottsberedning: ----------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A66 av Birgitta Carlsson och Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A66 av Birgitta Carlsson och Birger Andersson c med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Regeringen föreslår i rubricerade proposition bl.a att ett nytt landsbygdsstöd på högst 450 000 kr och med differentierade nivåer inrättas. Stödet kan lämnas till såväl


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A65 av Ulla Pettersson och Bengt Kronblad (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A65 av Ulla Pettersson och Bengt Kronblad s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Regionalpolitik på Gotland Gotlands län har en näringslivssituation som skiljer sig från de flesta andra svenska län. Av den förvärvsarbetande befolkningen återfinns mer än


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A64 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A64 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Riskkapitalförsörjningen har kommit att framstå som en strategisk resurs i en politik för att främja tillväxt och nyföretagande, inte minst i de tidiga utvecklingsskedena av produkt- och företagsutveckling.


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation