Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 1993/94:Ju227 av Hans Karlsson och Bengt Kronblad (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju227 av Hans Karlsson och Bengt Kronblad s Åtgärder mot ekobrottslighet Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsont. Dess förekomst betyder att samhället undandras betydande inkomster. Såväl välfärdsmål som fördelningsmål hotas när samhället inte får de skatteinkomster som det samlade


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju226 av Hans Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju226 av Hans Karlsson m.fl. s Ekobrottsbekämpning Den ekonomiska brottsligheten hotar grundläggande värden och den ekonomiska ordningen i landet. Välfärdssystemet och den sociala rättvisan hotas. Samhället undandras skatteinkomster. Oseriösa företag skaffar sig ett övertag över de seriösa


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju225 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju225 av Ingrid Andersson m.fl. s Polisväsendet i Uppsala län Regeringen och Rikspolisstyrelsen har sedan flera år uppmärksammats på den besvärliga resurssituationen för polisen i Uppsala län. Att det är en snedfördelning mellan olika län är väl känt, det finns belagt i siffror. Under


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju224 av Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju224 av Ingela Mårtensson fp Vapentillstånd för lokförare Varje år inträffar åtskilliga kollisioner mellan tåg och renar. De banarbetare som tar hand om de påkörda djuren vittnar om att djuren ofta dör en långsam och plågsam död. Lokförarna måste ibland gå och slå ihjäl det skadade djuret


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju223 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju223 av Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson s Vapeninnehav Vapenberget i Sverige växer oroväckande samtidigt som myndigheterna har dålig kontroll över utvecklingen. En färsk utredning inom polisen visar att det finns 775.000 legala vapenägare i landet som äger 2,2 miljoner vapen. I den


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju222 av Bo Arvidson och Rune Rydén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju222 av Bo Arvidson och Rune Rydén m Val av polisnämnder Polisens organisation och indelning i polisdistrikt har under senare tid varit föremål för livlig debatt och beslut. I några län har de olika polisdistrikten sammanslagits till ett polisdistrikt för hela länet. Skälen härtill har


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju221 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju221 av Lennart Fridén m Klotter Under de senaste ca 25 åren har klotter och illegal affischering utvecklats till ett socialt och miljömässigt gissel. Visserligen kan vi hitta klotter i ruinerna efter Pompeji och vid det gamla Egyptens tempel, men det vi i dag upplever är inte bara använt


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju220 av Britta Bjelle (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju220 av Britta Bjelle fp Polisutbildning på flera orter i landet Enligt det nya budgetsystemet skall riksdagen och regeringen inte längre bestämma storleken på intagningen till polishögskolan. All utbildning både grundutbildning och vidareutbildning skall betalas av den lokala polisorganisationen.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju219 av Lennart Hedquist och Gustaf von Essen (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju219 av Lennart Hedquist och Gustaf von Essen m Samverkansfrågor i närpolisverksamhet Regeringen anför i budgetpropositionen bil 3, sid 84 ff att tiden nu är mogen att införa närpolisverksamhet på en större bredd. Närpolisen ses som en naturlig utveckling av idén med kvarterspoliser.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju218 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju218 av Karin Pilsäter fp Utländsk säkerhetspersonals beväpning Regeringen beslutade i september SFS:1014 om en förändring i 5 vapenförordningen 1974:123Beslutets innebörd är att tillstånd att inneha vapen får ges även till utländsk säkerhetspersonal som ansvarar för personers säkerhet


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju217 av Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju217 av Eva Johansson s Nytt polishus i Upplands Väsby I Stockholms län, liksom på många andra håll, ses polisorganisationen över i syfte att effektivisera polisens arbete och öka de brottsförebyggande insatserna. Strävan är att minska administrationen och förbättra ledningsfunktionerna.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju216 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, c, nyd, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju216 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd Förbud mot bärande av mask vid demonstration Fria medborgare i ett demokratiskt samhälle skall öppet kunna manifestera sina åsikter genom demonstrationer och då kunna påräkna polisens skydd. Att demonstrera för att ge uttryck för


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju215 av Pär Granstedt (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju215 av Pär Granstedt c Framkomlighet vid handikapp Att så långt som möjligt eliminera handikappets effekter i den enskildes tillvaro är ett viktigt mål i den svenska handikappolitiken. Dit hör möjligheterna att förflytta sig en förutsättning för ett normalt socialt liv: arbete, umgänge,


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju214 av Anita Johansson och Thage G Peterson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju214 av Anita Johansson och Thage G Peterson s Polishus i Nacka Nackapolisen har länge haft föga ändamålsenliga lokaler vid Finntorps Centrum. För såväl medborgarna som anställda har lokalerna varit ett problem. Medborgarna har svårt att hitta rätt bland de sju ingångarna i fastigheten.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju213 av Rune Evensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju213 av Rune Evensson m.fl. s Bekämpning av ekobrott Systematiska skatteundandraganden och ett ekobrott har idag en sådan omfattning att samhället utöver vad som tidigare har gjorts, måste sätta in ytterligare resurser och utnyttja de redan befintliga på ett effektivare sätt. I ett läge


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju212 av Bengt Rosén (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju212 av Bengt Rosén fp Metoder för brottsbekämpning Brottsligheten ökar i vårt land på alla fronter. Den blir alltmer förslagen och sofistikerad när det gäller att begagna teknisk utrustning. Och den blir alltmer hänsynslös och råbarkad, skjutvapen förekommer i en tidigare inte skådad


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju211 av Lena Öhrsvik (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju211 av Lena Öhrsvik s Socialnämndernas tillgång till polisregistret I motion 1992/93:Ju217 har jag anfört att det saknas möjlighet för socialnämnd att få uppgift ur polisregistret när socialnämnden utreder frågan om ett barn skall omhändertas med stöd av LVU. Justitieutskottet har i


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju210 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju210 av Magnus Persson s TV-övervakning på allmän plats TV-kameror som bevakar allmänheten på offentliga platser regleras enligt gällande lagstiftning. Tyvärr synes efterlevnaden beträffande innehav av utrustningen och registrering av TV-övervakningen inte i alla delar följa lagstiftningens


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju209 av Jan Andersson och Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju209 av Jan Andersson och Bo Nilsson s Tillgång till kriminalregistret för Invandrarverket Vissa grovt kriminellt belastade män importerar systematiskt kvinnor från andra länder. Männen tar med kvinnorna från någon utlandsvistelse. Kvinnorna får först turistvisum och därefter uppehållstillstånd.


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju208 av Märtha Gårdestig (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju208 av Märtha Gårdestig kds Tillgången till kriminalregistret m.m. i invandrarärenden I takt med minskade möjligheter för utländska medborgare att komma till Sverige som arbetskraft, fick Statens invandrarverk allt fler ansökningar där man åberopade anknytning till make/maka i landet.


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation